Protyka (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (10.03.17)

Freitag, 10. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 10.3. do 30.4.  Wosebita wustajeńca k jutram Eriki Röseberg-Zosel „Žiwjenski skutk a horliwosć zběranja“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  20:00 Tango zetka salsa w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 11.3. a 12.3.  Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

   Dźeń wotewrjenych duri sakskich hornčernjow

  9:00 Dźěłarnička k wurězowanju štomow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wulkodubrawskim Šnajdrec kuchinskim studiju

  13:00 Zapust w Husu

  14:00 Zapust w Dešanku

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  16:30 Mužacy zapust w Depsku

  19:30 Premjera inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 12.3. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa na Chróšćanskej Krawčikec žurli

  16:00 Folklorny program SLA „Moja reja“ w Budyskim SLA

  16:30 Koncert k póstnemu časej w Pančičansko-Kukowskej cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

Póndźelu 13.3. do 18.3.  Tydźeń wotewrjenych zawodow pod hesłom „Pohladaj nutř“ w Sakskej

Protyka (03.03.17)

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 3.3. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Ulrike Mětškoweje a Andreasa Henniga w Galeri Budissin

  19:00 Diskusija wo kubłanskim koncepće Njebjelčanskeje pěstowarnje w Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

Sobotu 4.3. 9:00 Diskusija a dźěłarnička w Miłočanskim kulturnym rumje na temu „Kak dale w přichodźe?“

  13:00 120. zapust w Nowej Wsy (Neuendorf)

  13:30 Zapust w Strjažowje

  14:00 Dźěłarnička serbskich bjesadow w Rakecach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej šuli

  15:00 Volleyballowy turněr wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant wo pokal wjesnjanosty w Ralbičanskej sportowni

  19:30 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Wotewrjenje wustajeńcy wobrazow dr. Mata Ecker­ta w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 5.3.  Wólby wjesnjanosty w gmejnje Sprjewiny Doł

  13:00 160. zapust w Žylowje

  15:00 7. swójbna schadźowanka w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Haslowskim Bizoldec hosćencu

Protyka (24.02.17)

Freitag, 24. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 24.2. 18:00 Póstnicy za zbrašenych Budyskeho wokrjesa w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Kisykałowy swjedźeń w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 25.2. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje

  13:00 192. zapust w Tšupcu

  14:00 Zapust w Zaspach

  14:00 Dźěćace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  14:00 Karnewalowy ćah po Kinsporku ze slědowacymi korčmarskimi póstnicami

  14:00 Kulowske žonjace póstnicy ze swjedźenskim ćahom po měsće

  14:00 130. zapust w Mosće

  15:00 135. zapust na Górach (Guhrow)

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Monika Gerdesowa přednošuje wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću w južnej Francoskej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 26.2. 10:00 Póstniski ćah wjesołych ludźi w Choćebuzu

  13:00 Zapust w Šlichowje

  13:30 Zapust w Depsku

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Šěrachowski póstniski ćah po měsće

Póndźelu  27.2.  Róžowa póndźela

  13:30 Róžowopóndźelny ćah po Kulowje

Protyka (17.02.17)

Freitag, 17. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.2. do 19.2.  Lan-party w Chrósćicach

  19:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy w Chróšćanskim Dučmanec hosćencu

Sobotu 18.2. 13:00 120. zapust w Drjejcach

  14:00 Zapust w Barbuce

  14:00 Zapust w Njabožkojcach (Naundorf) a Długach (Fleißdorf)

  14:00 Bjesada wo serbskich medijach w Praskim Serbskim seminarje

  16:00 Zapust w Rogowje

  19:30 Maskowy bal w Kulowje

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Koncert z ruskej spěwarku Tatjanu Kuzinej-Bogomolowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 19.2. 10:00 Dźeń eksperimentow z jantarom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  12:00 Walentinowy brunch w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  13:00 Zapust w Dešnje

  14:30 Měnjenska bursa symjenja na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjada

  15:00 Póstnicy seniorow w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 20.2. do 23.2.  Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika w Hornjohajnkowskim domje Jurja Brězana (stajnje wot 8 do 11.30 hodź.)

 20.2. do 24.2.  Kurs „Profesionalnje awdijowu produkciju zhotowić“ w Budyskim SAEK

 20.2. do 24.2.  Tydźeń za dźědow a wowki z wnučkami w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Zapust w Hochozy

Protyka (10.02.17)

Freitag, 10. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 10.2. 18:00 Přednošk Franca Čornaka we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wo wandrowstwje

  19:00 Dźiwadłowe předstajenje John Osborne „Luther“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Póstnička Serbskeho gymnazija Budyšin w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 11.2. 12:30 Zapust w Popojcach

  13:00 Zapust w Kózłom

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje (tež 12. 2.)

  19:30 2. kapičkowy wječor ze zapokazanjom princowskeho pora w Kulowje

  19:30 Ptači kwas SLA z rejemi na žurli ansambla

  20:00 Póstnicy Sorabije w Lipšćanskim TV-klubje

Njedźelu 12.2. 9:30 Dwurěčne kemše w spominanju na 200. narodniny J. E. Wjelana w Slepjanskej cyrkwi

  13:00 Zapust w Turjeju

  14:00 Zapust w Běłej Górje a Gołbinje

  16:00 Ptači kwas SLA na žurli ansambla w Budyšinje

Póndźelu 13.2. 14:00 Přednošk „Bórkowy něhdy a dźensa“ w Bórkowskej Steffenowej stawizničkowej stwě při přistawje

Wutoru 14.2. do 17.2.  Zakładny kurs za zhotowjenje actionfilma w Budyskim SAEK

  9:00 Dźěćacy ptači kwas SLA w Choćebuskej měšćanskej hali

  14:00 Dźěći w starobje wosom do dwanaće lět dundaja

po Biskopičanskim zwěrjencu

Protyka (03.02.17)

Freitag, 03. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 3.2. 19:00 Turněr dwojohłójčki w Salowskim kulturnym domje

  19:45 Pětr Bjarš přednošuje wo swojej jězbje z kolesom po Jakubowym puću w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Wuměłstwowa performance „Crushed eyes“ z Thomasom Kernom a Andreasom Nowakom w Šěrachowskej galeriji Flox

Sobotu 4. a 5. 2.  Lebeltowy sněhakowanski cup w Załomju

  10:00 Koncert „Spěwajo přez dźeń“ we wobłuku Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby w Budyskim SLA

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim šulskim centrumje Carity

  13:30 Zapust w Myšynje

  14:00 141. zapust w Janšojcach

  14:00 Zapust w Nowej Niwje

  14:30 1. zhromadne zwučowanje serbskich chórow za oratorij „Serbske jutry“ w Pančičansko-Kukowskej šuli

  15:00 Koncert „Spěwy su na cyłym swěće“ we wobłuku Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby w Budyskim SLA

  15:00 Koncert dobyćerjow wubědźowanja Młodźina hudźi w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija

  16:00 Ptači kwas SLA w Chróšćanskej „Jednoće“

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  17:00 Koparski turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Radworskej „Slaviji“ (přizjewjenje mustwow a zahraće wot 16:15 hodź.)

Protyka (27.01.17)

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 27.1. 19:30 Ptači kwas SLA z rejemi w Radworskej „Slaviji“

Sobotu 28. do 29.1.  Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wojerowskej hudźbnej šuli a we Wojerowskim Lessingowym gymnaziju 

  9:00 Informaciski dźeń „Nawi přichoda“ w Budyskej statnej akademiji k powołanskej a studijnej orientaciji

  9:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Choćebuzu

  10:00 Wotewrjenje kompjuteroweho muzeja na Wojerowskim Zusowym gymnaziju

  13:00 25. zapust w Strobicach

  13:00 121. zapust w Rogoznje

  14:00 Wólby rady starostow iniciatiwneje skupiny Serbski sejm na Wojerowskim hrodźe

  16:30 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa we Worklečanskim hosćencu

  19:30 Marko Grojlich čita z tekstow Korle Bohuwěra Šěcy w Hórskim hosćencu na Čornoboze

  19:45 Přednošk Jana Nuka „Pola najchudšich w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 29.1. 10:00 Zymske pućowanje z Čornym młynkom po Čornym Chołmcu

  13:00 Zapust we Wjerbnje a Pśiłuce

  13:30 Zapust w Rubinje a Prjawozu

  15:00 Ptači kwas SLA w Kulowje

  15:00 Ptačokwany program Malešanskeje pěstowarnje w Budyšinku

Protyka (20.01.17)

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 20.1. 19:00 Premjera ptačokwasneho programa SLA w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju

  19:45 Čitanski wječork z Lipšćanskej awtorku Aniku Mehner w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Sobotu 21. a 22. 1.  Regionalne mišterstwa w nordiskim a alpinskim sněhakowanju kaž tež w biatlonje w Załomju

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na wyšej šuli Kulow

  18:30 Ptači kwas SLA w Hochozy

  19:30 Wosebity koncert k nowemu lětu w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Započatk programa na jolka-swjedźenju w Nuknicy

Njedźelu 22.1. 10:00 Politiske rańše piwko na temu „Móc nowych medijow“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  11:00 Narodninski swjedźeń za Lessinga w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa pola Dinarjec­ w Nowoslicach (wot 15 hodź. kofej)

  16:00 Wosebity koncert k nowemu lětu na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Ptači kwas SLA w Nowej Niwje

  18:00 Dźakny koncert zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany ze skupinu Strom & Wasser w Budyskim zetkanišću TiK

  19:00 Nóc musicalow we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 23.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

Protyka (13.01.17)

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 13.1. 18:00 Dźeń wotewrjenych duri na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

  19:00 Hłowna zhromadźizna dobrowólneje wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow w Konječanskej burskej stwě

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.1. 10:00 Swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku

  13:30 Kubłanski wjeršk iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Budyskim Kamjentnym domje

  15:00 Grit Striese rěči wo plahowanju jabłukow na sadowcowych łukach w Hornjej Łužicy w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Jědźk a lěnjoch“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  19:45 Koncert z Drježdźanskej skupinu Soulmama & friends w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 15.1. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z mytowanjom do­byćerjow literarneho wubědźowanja LAUSITZEN na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje

Neuheiten LND