Protyka (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Sobotu 21.11. 14:00 Wobkedźbowanje wódnych ptakow při Budyskim spjatym jězoru

  19:30 Schadźowanka w Budyskej „Krónje“ – online

Njedźelu 22.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom smjertnu njedźelu z fararku na wuměnku Sylviju Herche w Slepjanskej cyrkwi

Póndźelu 23. do 26.11.   Smjerdźečanske towarstwo swj. Filomeny zběra w tamnišim kulturnym domje hodowne pakćiki za dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolnim Podluží a w bołharskim Razgradźe (wšědnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 25.11. 14:00 Měšćanska rada Choćebuz

Štwórtk 26.11. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant w sydarni Ralbičanskeje šule

Njedźelu 29.11. 9:30 Kemše z wužohnowanjom dźěćetka 1. adwentnu njedźelu z generalnej superintendentku Theresu Rinecker w Slepjanskej cyrkwi

Protyka (13.11.20)

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

Njedźelu 15.11. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  10:30 Spominaje na wopory wójnow a namocy we Wojerowskim wopomnišću na Bonhoefferowej

  14:00 Wopominanje woporow wójnow a namocy ­při wojerskich rowach w Narću

Srjedu 18.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom na pokutnym dnju z predikantom Manfredom Hermašom w Slepjanskej cyrkwi

Štwórtk 19.11. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

Sobotu 21.11. 14:00 Wobkedźbowanje wódnych ptakow při Budyskim spjatym jězoru

  19:30 Schadźowanka w Budyskej „Krónje“ – online

Njedźelu 22.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom smjertnu njedźelu z fararku na wuměnku Sylviju Herche w Slepjanskej cyrkwi

Póndźelu 23. do 26.11.   Smjerdźečanske towarstwo swj. Filomeny zběra w tamnišim kulturnym domje hodowne pakćiki za dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolní Podluží a w bołharskim Razgradźe (wšědnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 25.11. 14:00 Měšćanska rada Choćebuz

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy

Njedźelu 29.11. 9:30 Kemše z wužohnowanjom dźěćetka 1. adwentnu njedźelu z generalnej superintendentku Theresu Rinecker w Slepjanskej cyrkwi

Srjedu 2.12. 14:30 Hrajne popołdnjo w Budyskim žónskim centrumje

Protyka (06.11.20)

Freitag, 06. November 2020 geschrieben von:

Sobotu 7. a 8.11.   Dźeń wotewrjenych hornčernjow, mjez druhim pola Barchmannec w Bóšicach

Sobotu 7.11. 11:45 Wuhladko w telewiziji MDR

Njedźelu 8.11. 16:00 Serbske kemše w cyrkwi swj. Antonija w Drježdźanach-Lubitowje (Löbtau)

  16:00 Žohnowanje rowow w Radworju

  19:00 Spominanje na wopory pogromoweje nocy z nutrnosću w Budyskim klóšterku klarisow

Wutoru 10.11. 18:30 Posedźenje zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe w Porchowje

Srjedu 11.11.   Swjateho Měrćina

  18:00 Wuradźowanje Radworskeje gmejnskeje rady

Protyka (30.10.20)

Freitag, 30. Oktober 2020 geschrieben von:

Pjatk 30.10. 19:00 Hłowna zhromadźizna Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa w tamnišej Burskej stwě

  19:30 Premjera němskeho krucha „Gott“ Ferdinanda von Schiracha na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 31.10. 9:30 Kemše na reformaciski dźeń z predikantku Kerstin­ Hanusch w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 15. wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  14:00 Zapokazanje fararja Krystofa Rummela do zastojnstwa jako nowy serbski superintendent w Hodźijskej cyrkwi

  14:00 Serbska namša w Prjawozu

  19:30 Premjerne předstajenje baleta Serbskeho ludoweho ansambla „W stwičce“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe“

Protyka (23.10.20)

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:

Pjatk 23.10. 19:00 „Pinguine in Afrika“ – čitanje z Iris Fritzsche na Wo­jerowskim „Starym pósće“

Sobotu 24.10. 10:00 Wiki starych družin jabłukow w Skanečanskej (Cannewitz) jabłukowej bróžni

  10:00 Dźěłarnička „Zakłady akwarela“ za dorosćenych a dźěći wot 12 lět z wuměłču Isu Bryccynej w Budy­skim Serbskim muzeju

  15:00 „Dołha nóc planetow“ k cyłoněmskemu dnjej astronomije w Budyskej hwězdarni

  18:00 Budyske přesadźowanje poezije z Andreasom Hennigom w Budyskej měšćanskej bibliotece

  19:30 Předstajenje serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Haslowskim Bizoldec hosćencu

Njedźelu 25.10. 9:30 Kermušne kemše w Slepjanskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Haslowskim Bizoldec hosćencu (wot 15:30 hodź. poskićeja tam kofej a plincy)

  17:00 Komorny koncert SLA „Hudźbne wurywanki“ w Njeswačidle

Wutoru 27.10. 10:00 Prózdninski program „Šij, luby krawco, šij“ w Budy­skim Serbskim muzeju

  10:00 Prózdninski program w Muzeju Budyšin

Štwórtk 29.10. 10:00 Prózdninski program „Barby daliny“ w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Prózdninski program w Muzeju Budyšin

Protyka (16.10.20)

Freitag, 16. Oktober 2020 geschrieben von:

Pjatk 16. do 18.10.   Streetfood-festiwal na swjedźenišću při Wojerowskim gondlowym haće

Sobotu 17.10. 8:30 Cyłodnjowski wulět ze Symanom Pöpelom z Łusča­ do Sakskeje Šwicy

  9:00 Akcija zběranja smjećow při Budyskim spjatym jězorje

  10:00 Dźěłarnička k dźěłanju kisykała w Třižonjanskej kulturnej bróžni (přizjewjenje trěbne)

  14:00 „Wuměłstwo w dialogu“ w Miłočanskej skale Při Kra­batowym kamjenju

  18:00 Koncert Rüdigera Bartscha a jeho kapały pod hesłom­ „Po puću do Čelnoho“na zahrodźe Slepjan­skeje fary

  20:00 Zarjadowanje „IMAGINE – John Lennon meets Cat Stevens“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Njedźelu 18.10. 9:00 Firmowanje Ralbičanskeje wosady w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  11:00 Swjedźeń zmijow a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Trinität“ Marie-Christiny Rothenbücher w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  17:00 Nazymski chórowy koncert SLA „Ha lisćički, łopjena padaja“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Srjedu 21.10. 19:30 2. filharmoniski koncert Noweje Łužiskeje filharmonije „Romantiske“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Protyka (09.10.20)

Freitag, 09. Oktober 2020 geschrieben von:

Sobotu 10.10. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Slepjanskim Němsko-Serbskim šulskim centrumje

  19:30 Koncert Marthy Agerich a Caroliny Eyckec we wobłuku Łužiskeho festiwala w Kumwałdskej (Cunewalde) cyrkwi

Njedźelu 11.10. 17:00 Předstajenje serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Srjedu 14.10. 18:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (02.10.20)

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:

Pjatk 2.10. 19:00 Přednošk na temu „Ze sobu rěčeć: Swoboda měnje­nja – bjez-respektnje“ we wobłuku Inter­kul­turnych tydźenjow 2020 we Wojerowskim Domje­ Martina Luthera Kinga

  19:00 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:40 Dokumentarna serija wo Budyšinje w telewiziji ARTE

Sobotu 3.10. 10:00 Dworowy swjedźeń na Helmec statoku w Jitku

  11:00 Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  11:00 Srjedźowěkowski kónc tydźenja w Dešnjanskim Domizniskim muzeju (tež njedźelu, 4. oktobra)

  13:00 Nazymski a winowy swjedźeń na Mortkowskej Jaku­bec twjerdźiznje

  14:00 Seminar wo zachowanju starych sadowych družin z postajenjom a woptanjom starych jabłukowych družin (zažne družiny) w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  19:30 Koncert ze smyčkowym kwartetom Amaryllis w Smochčanskej cyrkwi swj. Bena

Njedźelu 4.10. 11:00 Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  18:00 Koncert Budyskeho tachantskeho chóra w tachantskej cyrkwi

  19:30 Koncert za wiolinu a wiolu „Pućowanje po hudźbnym swěće Serbow“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

Protyka (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Pjatk 25.9. 18:00 Knižna prezentacija „A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ z Markom Grojlichom w Zarěčanskej (Saritsch) konsumowej galeriji

Sobotu 26.9. 14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim domje

  19:30 DSF-party Konječansko-Šunowskeje młodźiny na Šunowskim sportnišću

  19:30 Premjera serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Quadro Nuevo „Tango“ w rjedźe Budyskich komornych koncertow kulturneho běrowa měšćanskeho zarjadnistwa w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 27.9. 9:30 21. dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  9:30 Kemše k zahajenju Interkulturnych tydźenjow 2020 we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga

  10:00 Dwurěčne ewangelske kemše w Ptačecach (Tätzsch­witz)

  14:00 Interaktiwna bajowa hodźina „Wo kuzłarskich wučomnikach tu a tam“ we wobłuku Interkulturnych tydźenjow 2020 w Brězanowej bróžni Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna

  14:00 Kolesowanje wokoło Šibojskeho jězora „tour de tolerance“ we wobłuku Interkulturnych tydźenjow 2020 – start na parkowanišću při kupanskim přibrjohu při S 108

Protyka (18.09.20)

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Pjatk 18. do 20.9.   Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z Maju Nagelowej w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

Pjatk 18.9. 19:00 Komorny koncert we wobłuku komornohudźbneho swjedźenja Hornja Łužica na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  19:00 Literarno-hudźbny wječor z Konstanzu Niemz na Wojerowskim „Starym pósće“

  19:30 Młode dźiwadło Heidelberg předstaji „Schau.Platz.Angst“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim NSLDź

Sobotu 19. a 20.9.   Antikske čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 19.9. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrjatow być“ we Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Idejowa dźěłarnička „#Misija 2038“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  11:00 Komorne jewišćo Mnichow předstaji „#t TEMPEST“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće dru­hdźe“ na arealu Budyskeje mnišeje ruiny

  13:00 Comicowa dźěłarnička za šulerjow 3. do 5. lětnika w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku

  14:00 Sewjeroirski Dylan Quinn Dance předstaji „Fulcrum“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Neuheiten LND