Protyka (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 18.5. 18:30 Anke Wolfert z Drježdźan přednošuje w Budyskim tachantskim wobchodźe wo srjedźoněmskich Jakubowych pućach

Sobotu 19. do 21.5.   54. Kromolanski parkowy a kćenjowy swjedźeń

  10:00 Měšniska swjećizna dr. Jensa Buliša w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:00 Premjera Błótowskeje powěsćoweje nocy SLA w Bórkowach

  19:00 Koncert rockowych legendow na Kamjenskej Past­winej horje

  19:30 Koncert „C2J – Classical to Jazz“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  21:00 Oldiejowa party w Pěskecach

Njedźelu 20.5.   Swjatki

   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

  9:00 Primica dr. Jensa Buliša w Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Přehladka awtowych klasikarjow 70- do 90tych lět we Wochožanskim parku błudźenkow

  15:00 Swójbny swjedźeń w Pěskecach

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA w Bórkowach

Póndźelu 21.5.   Swjatkowna póndźela

   25. dźeń němskeho młyna

  10:00 Swjedźeń při wětrniku w Němcach

  10:00 Młynski swjedźeń w Fehrmannec młynje w Kobli­cach pola Hodźija

  10:00 Młynski swjedźeń při Chasowskim wětrniku

  10:00 Młynski swjedźeń na arealu Čornochołmčan­skeho Krabatoweho młyna

  10:00 Dźeń młynow w Ryhelec młynje w Njechornju

  10:00 Wodźenje po Tšupčanskim młynje

Protyka (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Sobotu 12.5.      Mejemjetanje w Dobrošicach

   Historica – historiski swjedźeń wot srjedźowěka k barokej při Wojerowskim hrodźe

  7:00 „23. Wojerowske pućowanje“ Přećelow kultury a domizny Njeswačidło (zetkanje na Njeswačanskim torhošću)

  9:00 Putnikowanje starych a chorych do Róžanta

  9:00 2. wulke čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Zelowe wodźenje po Miłoćicach

  16:00 Wosebite wodźenje po Wojerecach z wjerchowku Lubomirskej von Teschen

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  19:30 Koncert we wobłuku Smochčanskeho jewišća z Kolju Lessingom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  20:00 Swingowa party w Kamjenskim Safe-klubje

  20:00 Koncert z bluesowej skupinu Monokel w Kamjenskim bowlingowym centrumje

  21:00 Koncert z Leonard-Cohen-Tribute-Band we Wojerowskej Kufa

Njedźelu 13.5.   Dźeń maćerje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow z poskitkami mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju, Dešnjanskim domizniskim muzeju a w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  10:30 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Voll der Osten. Leben in der DDR“ we wopomnišću Budyšin II

  11:00 Wobjed k dnjej maćerje w Radworskej „Meji“

Protyka (04.05.18)

Freitag, 04. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 4. do 6.5.   44. wjesne swjedźenske hry w Němcach

   Mejemjetanje w Kukowje

  19:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Choćebuskim konserwatoriju

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńće

Sobotu 5. a 6.5.   Mjezynarodne putnikowanje k wujednanju do čěskich­ Hejnic

  8:00 Antikne čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 6.5. do 18 hodź.)

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  14:00 Nalětne spěwanje serbskich ludowych spěwow w Drjejčanskej cyrkwi

  14:00 Wotewrjenje šulerskeje galerije we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Mejski swjedźeń w Šešowje z kapału Horjany

  16:00 Nalětni koncert chóra a instrumentalistow Budyskeho Serbskeho gymnazija w awli Budyskeho Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy w Konsumowej galeriji w Zarěču

  18:00 Pokalne wubědźowanje wohnjowych woborow pod swětłomjetakami w Brětni

  20:00 Festiwal korčmow w Budyšinje

Njedźelu 6.5. 8:30 1. swjate woprawjenje w Chrósćicach

  10:00 10. burske wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym­ swěće (hač do 18 hodź.)

Protyka (27.04.18)

Freitag, 27. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 27. do 29.4.   Dźeń wotewrjeneho zahrodnistwa pola Čórlichec w Koćinje a pola Pěčkec w Holešowje

  17:30 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 28. a 29.4.   Přemysłowe wiki Konvent’a w Lubijskim wikowym parku

   Dnjej Łužiskeje jězoriny 2018 při Parcowskim jězoru

   Wiki regionalnych produktow w Hamorskim turi­stiskim informaciskim centrumje

  9:00 Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow w rumnosćach SLA

  10:00 Zahajenje sezony we Łužiskej jězorinje

  10:00 17. nalětnje wiki přirody na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži

  10:00 Studijny informaciski dźeń na Lipšćanskej uniwersiće – přednošk wo Instituće za sorabistiku

  10:00 Wopyt pólskich hosći při Chróšćanskim pomniku za padłych pólskich wojakow

  11:45 Studijny informaciski dźeń na Lipšćanskej uniwersiće – předstajenje studentskeho towarstwa Sorabije

  14:00 Němsko-serbsko-pólska ekumeniska nutrnosć na městnje něhdyšeje „krawneje chójny“ při lěsnym­ puću z Łomska do směra na Šešow

  14:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Přirodowědna ekskursija – zetkanje při Njeswačanskej ptačerni

Protyka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Protyka (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 13.4. 19:00 Beneficny koncert ze Židźinskim a dalšimi chórami we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Předstajenje Kamenz can Dance w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Sobotu 14. a 15.4.   Swjedźeń w Halštrowskim Kohoutec zahrodniskim centrumje

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej hudźbnej šuli na Macherowej 140a

  14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  19:30 Literarno-hudźbny wječor z młodymi awtorami w Nukničanskej barace

  18:30 Zarjadowanje „Wěda wo susodach a čěska jědź“ z awtorom Hansom-Jörgom Schmidtom z Prahi w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Premjera delnjoserbskeje inscenacije NSLDź „Wjelika­ wutšoba“ w Hochožanskim kulturnym srjedźišću

  19:30 Předstajenje Kamenz can Dance w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 „Kak móža poprjancy žiwjenje wuchować“ – kabaretny wječor w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 15.4. do 6.5.   53. Wojerowske swjedźenske dny hudźby

  10:00 Krabatowy swjedźeń na Budyskim hrodźe

  11:00 Předstajenje Praskeje dźiwadłoweje skupiny Kome­dianća „Sym Krabat“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  11:00 Wulki nalětni swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow

Protyka (06.04.18)

Freitag, 06. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 6.4. 19:00 Wobydlerska rozmołwa ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom a ze Zho­rjelskim krajnym radu Berndom Langu w Nišćanskim wobydlerskim domje

  21:00 Koncert regionalnych kapałow w Zhorjelskim hosćen­cu „Šleske wrota“

Sobotu 7.4. 8:00 Nalětnje rjedźenje w Njeswačidle

  9:00 Historiski ćah Šwedow anno 1639 z Kamjenca do Nu­knicy

  10:00 Wotewrjenje sezony Kulowskich bikerow w Dubrjenku

  13:30 Pućowanje ze zelowědnym pedagogu Thomasom Noackom w Miłoćicach

  15:00 Měšćanske wodźenje po Biskopicach

  16:00 Němsko-pólsko rejwanske předstajenje w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansambla „Moja reja“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Inscenacija NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kuzłarska show we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Njedźelu 8.4. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  10:00 Archeologiske wodźenje po Wotrowskim hrodźišću

  14:00 Dźakny nyšpor z dujerjemi a dalšimi hudźbnikami w Chróšćanskej cyrkwi

  14:30 Nalětni koncert Židźinskeho chóra w Trjebinskim towarstwowym domje

Protyka (29.03.18)

Donnerstag, 29. März 2018 geschrieben von:

Štwórtk 29.3. do 1.4.   Zhromadne jutrowne dny w Smochčanskim Domje­ biskopa Bena

  19:30 5. filharmoniski koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Budyskim NSLDź

Pjatk 30.3. do 2.4.  Wiki a debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

   Jutry w Patokec bróžni na Horach (wšědnje wot 10 do 17 hodź.)

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutrowne wiki w Zabrodskim muzeju

  13:30 Tradicionalny křižowy puć w Zhorjelcu ze šěsć stacijemi wot Pětroweje cyrkwje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju­ zapadneje Łužicy

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

Sobotu 31.3.   ćicha sobota

  9:00 Nalětnje wiki na Budyskim Hłownym torhošću

  10:00 Křižer Bjarnat Cyž wotmołwja na prašenja hosći w Budyskej SKI

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  10:00 Tradicionalne „Jutrowne třělenje“ w Kumwałdźe

  11:00 Jutry w muzeju pod hołym njebjom na Lědach

  15:00 Jutrowne wjeselo za dźěći z Pampuchowym dźiwadłom w Slepjanskim SKC

  15:00 Program k jutram z chórom Budyšin w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansambla „Moja reja!“ na žurli SLA

Protyka (23.03.18)

Freitag, 23. März 2018 geschrieben von:

Pjatk 23. do 25.3.   Jutrowne wiki w Choćebuzu

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Muzej Němcow“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe (posledni raz)

  20:00 Open Stage – BEAT 2018 Warm Up w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 24.3. 9:30 Regionalna konferenca krajneho zwjazka Sakskeho domizniskeho škita w Njebjelčicach

  10:00 25. jutrowne wiki we wjesnym hotelu Nowa Łuka (hač do 17 hodź., tohorunja 25.3.)

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jutrowne paslenske popołdnjo na Dołhoboršćanskej přiroškitnej staciji

Njedźelu 25.3.   23. jutrowne wiki w Brězowce

  10:00 Hornčerske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje (do 17 hodź)

  10:00 Dźeń wotewrjenych rěčnych zawěrow w Sakskej k swětowemu dnjej wody – Budyski spjaty jězor

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa- dle na hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Nalětni swjedźeń – nakupowanska njedźela w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Wotewrjenje 1. małeje galerije seniorow Budyskeho wokrjesa na Njeswačanskim hrodźe

  15:00 Podijowa diskusija k 20lětnemu wobstaću Budyskeho kluba k zachowanju rěče w Dźiwadle na hrodźe

Protyka (16.03.18)

Freitag, 16. März 2018 geschrieben von:

Pjatk 16.3. 19:00 Přednošk Christiny Smolineje w Nowosličanskim kulturnym domje wo Malawiju

  20:00 Přednošk Křesćana Bejmaka a Michała Wowčerja „Z wočinjenymaj wočomaj po Europje“ w Smječkečanskim towarstwowym domje

Sobotu 17.3. 9:00 Praktiski seminar w Stróžanskim Domje tysac hatow wo šćěpjenju sadowcow

  9:30 Wysokošulske wiki w powołanskoinformaciskim centrumje Budyskeje agentury za dźěło

  10:00 Jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Wóskowanje jutrownych jejkow z Marju Šefrichowej w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:30 Kickerowy turněr we Wotrowje

  16:00 Koncert SLA „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ we Wětošowskej Serbsko-němskej dwójnej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Njeswačidło 1933 do 1945“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  18:00 Swjedźeń k 20lětnemu wobstaću Bukečanskeho kulturneho spěchowanskeho towarstwa we Wjesnej hospodźe

  18:30 Wotewrjenje wustajeńcy wo Elsy Brandström w Smječkečanskim farskim domje

Neuheiten LND