Protyka (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Pjatk 14. do 16.12.   Adwentne Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 15. a 16.12. 10:00   Wustajeńca rasoweje pjerizny w Delnjej Hórce

Sobotu 15.12. 9:00 Předań štomikow (jenož Nordmannske jědle) z Budyskeho měšćanskeho lěsa na kromje Wuježka (Wuischke) při pólnym pućiku na Čornobóh

  10:00 Zjawne posedźenje Serbskeho sejma na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

  10:00 Dohodowne paslenje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Klankodźiwadło „Tři worješki za popjelawku“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  15:30 Adwentny koncert Złokomorowskeho koncert­neho chóra w tamnišej cyrkwi swj. Pětra a Pawoła

  16:00 Pišćelowa hudźba k adwentej w Budyskej tachantskej­ cyrkwi

  17:00 Nakupowanje w swětle swěčkow w Złym Komorowje (hač do 21 hodź.)

  19:30 Předstajenje hodowneje stawizny po Lukašu w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 16.12. 10:00 Pućowanje z rangerom Peterom Ulbrichom kołowokoło hodownych nałožkow; w Stróžanskim Domje tysac hatow

  12:00 Nakupowanska njedźela w Budyšinje (do 18 hodź.)

  15:00 Adwentne wiki w Nowej Wjesce

  16:00 Adwentne wiki w Hórkach

  16:00 Adwentny koncert SLA „Zymski čas“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Protyka (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

Pjatk 7. a 8.12.   Adwentne wiki w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje (12 do 18 hodź.)

Pjatk 7. do 23.12.   Adwentne wiki tysac hwězdow w Choćebuzu (stajnje 11 do 19 hodź.)

Pjatk 7.12. 19:00 Adwentne spěwanje z chórom Židźino w Narćanskim gmejnskim domje

  19:30 Humorno-hudźbny program z dźiwadźelnikom Michaelom Trischanom „Bórze wšak su zaso jutry“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:30 Sceniski adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Zymski čas“ na žurli Budyskeho SLA

Sobotu 8. a 9.12.   Adwentne wiki w Lěšćanskej (Hornow) konfizeriji Felicitas (wot 10 hodź.)

Sobotu 8.12. 9:00 Młodźinska dźěłarnička „Naš klub – kak smy orga­nizowani?“ serbskeho młodźinskeho dźěła Rěčneho centruma WITAJ w Njebjelčanskim młodźin­skim klubje

  9:30 Mikławšowy turněr wo pokal Budyskeho krajneho rady w Radworskej „Slaviji“

  11:00 Adwentne wiki w Kulowje

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  14:00 Historiske adwentne wiki při rozwalinje bywšeho klóštra w Budyšinje (hač do 22 hodź.)

Protyka (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 30.11. do 2.12.   Swójbny kónc tydźenja kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 30.11. do 23.12.   635. Budyske Wjacławske wiki

Pjatk 30.11. 19:15 Serbski filmowy wječor w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 1. a 2.12.   Adwentne hornčerske wiki w Hózkowskim starym­ młynje (wot 14 do 20 hodź.)

   Adwentne wiki we Wósporku (wot 15 hodź.)

Sobotu 1.12. 10:00 Dohodowne paslenje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  11:00 Poswjećenje swj. křiža w Praze

  11:00 „Cyle małe adwentne wiki na dworje“ Brětnjanskeje dworoweje kofejownje

  14:00 Adwentne wiki w Brětni/Michałkach

  14:00 Adwentne wiki na Ćišćanskim statoku

  15:00 12. swjedźeń swěcow w Małym Wjelkowje

  17:00 Adwentne wiki w Malešecach

  17:00 Zhromadne zahajenje adwenta na Chróšćanskej nawsy ze zaswěćenjom adwentneje pychi a z dujer­skej hudźbu

  19:30 Komorny koncert „Agua e vinho – Słowjanske duwo“­ w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

Njedźelu 2.12. 9:30 Dwurěčne kemše z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćetka w Slepom

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:00 Adwentne wiki w Čornym Chołmcu

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

Protyka (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 23. a 24.11.   22. cyłoněmske zetkanje spěwytwórcow Hoyschrecke 2018 na žurli Wojerowskeho měšćanskeho muzeja

Pjatk 23.11.   Nakupowanska nóc w Kamjencu

  18:00 Předstajenje knihi towarstwa Kólesko wo wosom wšelakich dźěćetkach w Slepjanskej cyrkwi

  18:00 Zabawny wječor za soburejwanje ze skupinu Serbska reja z Lipska w Budyskej Röhrscheidtowej bašće

  19:45 Něhdyši korespondent telewizijneho sćelaka ZDF Joachim Jauer předstaji na Ralbičanskim „Radlubinje“ pozadki politiskeho přewróta 1989 w NDR a zwiski k druhim europskim krajam

Sobotu 24.11. 10:00 Šulerski koncert SLA „Maks a Moric“ w Choćebuskim konserwatoriju

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej diakoniji

  14:30 Spožčenje Myta Miny Witkojc w awli Bórkowskeje zakładneje šule

  19:00 144. schadźowanka w Budyskim NSLDź

  19:00 Čitanje „Stari a młodźi“ z Jennipher a Carmen-Maju Antoni w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 2. kapičkowy wječor w Kulowje

  19:30 Kermušne reje z kapału Privileg w Smjerdźečanskim kulturnym domje

Njedźelu 25.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbičanskej wosadźe

   Firmowanje w Chrósćicach

Protyka (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 16.11. 19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła Kamenz can Dance „X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Sobotu 17.11. 14:00 Skonstituowanje prěnjeho Serbskeho sejma w Slepom

  16:30 Komorny koncert SLA k 90. posmjertnym narodninam Jana Rawpa na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  18:30 Koncert Praskeho cyrkwinskeho chóra Cantus Amici w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  19:30 1. kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  19:30 Wuzwolenje princa 49. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Koncert ze smyčkowym kwartetom Amaryllis w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 18.11.   Kermuše w Radworju, Žuricach, Blunju, Łazu a Wulkim Wosyku

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z Christianom Grashofom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Předstajenje dźiwadłoweje inscenacije NSLDź „Sergej“ na Krajnych jewišćach w Radebeulu

Póndźelu 19. do 22.11.   Přijimanje pakćikow za hodownu darowansku akciju towarstwa swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje (stajnje 17 do 18 hodź.)

Protyka (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Protyka (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 2. do 4.11.   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali

   16. poprjancowe wiki w Połčnicy

Pjatk 2.11. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Knižna prezentacija „Gundermann“ z hudźbnym přewodom we Wojerowskim wobydlerskim centru­mje na Piwarskej hasy 1

Sobotu 3. a 4.11.   Dźeń wotewrjenych duri Barchmannec hornčernje w Bóšicach

   14. Wojerowske wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 3.11.   6. němsko-pólski Běh bjez hranicow w Gubinje

  10:00 Tradicionalna Hubertusowa hońtwa Kulowskeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:30 Swjatočne wotkryće pomnika Kita Šwjele  při ambu­latoriju w Skjarbošću (Schorbus)

  14:00 Nazymske swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  16:00 Romantica w Budyšinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Budyšin na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

  18:00 Pisany program ze serbskim podźělom na Měrowym swjedźenju we Wostrowcu (Ostritz)

  19:30 Koncert z duwom Amadeus Guitar na žurli Budyske­ho Serbskeho muzeja

Protyka (26.10.18)

Freitag, 26. Oktober 2018 geschrieben von:

Pjatk 26. a 27.10.   Rězbarska dźěłarnička wo serbskich bajach Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu pola rězbarja Alojsa Šołty w Žuricach

Pjatk 26.10. 19:00 11. nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle w Kulowje

  19:00 Hóstny koncert we wobłuku mjezynarodneho hudźbneho festiwala „Lipa Musica“ na žurli Budyske­ho SLA

  19:30 Jewišćowy bal 2018 we hłownym domje Budyskeho NSLDź

  19:30 Staršiski wječor pod hesłom „Wučba – empatiska a wuznamna za žiwjenje“ k zazběhej 3. fachoweho dnja 2plus w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“

  21:00 Koncert ze skupinu „Imperial Crowns“ w Dźěžnikečanskej Kotołni

Sobotu 27.10. 9:00 3. fachowy dźeń 2plus Rěčneho centruma WITAJ w Chróšćanskej „Jednoće“

  10:00 80 lět Poršiska pěstowarnja – dźeń wotewrjenych duri (do 14 hodź.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskej chorowni (do 15.30 hodź.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Łužiskich dźěłarnjach Židźino

  15:00 Swójbne popołdnjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  19:00 Nazymske reje w Šešowje

  19:30 Jewišćowy bal 2018 we hłownym domje Budyskeho NSLDź

  20:00 Kermušne reje w Rownjanskej wjacezaměrowej hali

Protyka (19.10.18)

Freitag, 19. Oktober 2018 geschrieben von:

Pjatk 19. do 21.10.   Najwjetša přehladka orchidejow wuchodneje Sakske­je w Lubijskim zarjadowanskim parku

   Nazymski jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

Sobotu 20. a 21.10.   Z Bodom w Małowjelkowskim prazwěrjencu nazy­mu swjećić (wot 9 do 18 hodź.)

   Kreatiwna dźěłarnička „Trojozynk“ we Wojerowskim hrodźe

Sobotu 20.10. 9:00 Wułójenje rybow z wulkeho Ballackec hata w Złyči­nje

  9:00 Rybarski swjedźeń w Chrjebi-Nowej Wsy (Kreba­Neu­dorf) při Čornej truze (Schwarze Lache)

  9:00 Wobswětowy dźeń při Budyskim spjatym jězoru

  13:30 Magacin Łužyca w telewiziji RBB

  14:00 Pućowanje do hribow – na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  15:00 Wodźenje po Biskopicach; zetkanje při mediawěži

  16:00 Lětny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wo­jerowskej Łužiskej hali

  19:00 Wulki hrodowy bal a wotewrjenje swjedźenskeje žurle na Mortkowskej Jabubecec twjerdźiznje

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 „Smochčanske jewišćo“ z duwom acuerdo w Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.10.   Kermuše we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěracho­wje, Korzymju, Chróstawje, Wjelećinje, Chwaćicach, Sprjejcach, Njeswačidle a Łupoji

Protyka (12.10.18)

Freitag, 12. Oktober 2018 geschrieben von:

Pjatk 12. do 14.10.   Seminar „Hdyž budźak hižo njeklinka“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

   Sadowe dny w Budyskej Sämannec štomowni

   Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewaldźe

Pjatk 12.10. 19:00 Wobdźiwanje nazymskeho hwězdnišća w Budyskim šulskim planetariju

Sobotu 13.10. 10:00 Srjedźowěkowski nazymski swjedźeń w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Rybarski swjedźeń při Klětnjanskim Maksimilianowym haće

  10:00 Swjedźeń z tradicionalnym wułójenjom rybow ze stareho hata we Wysokej pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki a domchowanka w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  21:00 DSF-party w Konjecach

Njedźelu 14.10.   Kulowska a Hornjowujězdźanska kermuša

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń na Holešowskim rybarskim dworje

  10:00 Kermušne wiki z přehladku jabłukowych družin w Slepjanskim SKC

  12:00 Wulke wułójenje rybow w Lubinje a na Lědach

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z mólbami a dalšimi wuměłskimi twórbami Jutty Mirtschin w foyeru NSLDź

  15:00 Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Dźěl wote mnje – Skulptury a klanki Reginy Herrmann“ w Budyskim Serbskim muzeju

Neuheiten LND