Protyka (09.07.21)

Freitag, 09. Juli 2021 geschrieben von:

Pjatk 9.7. 18:00 Čitanje z Anju Golob, Lubinu Hajduk-Veljkovićowej, Jill-Francis Ketlicojc a Cvetku Lipuš w Choćebuskim Serbskim muzeju

  20:30 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

Sobotu 10.7. 9:00 Poskitk swójbam w Stróžanskim (Wartha) biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  10:00 Wiki powołanjow pod hołym njebjom „dokoławokoło towera“ při Kamjenskim lětanišću

  16:00 Koncert smyčkoweho kwarteta SLA „Štyri na raz“ na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  17:00 Gig-festiwal w Róžeńće

  17:00 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Es ist zu deinem Besten“

Protyka (02.07.21)

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

Pjatk 2. a 3.7.   Kompozitoriska dźěłarnička Zwjazka serbskich wuměłcow z hudźbutwórcom Janom Cyžom w Budyskim Serbskim domje

  19:30 Swjedźenski koncert składnostnje 675. róčnicy wobstaća hornjołužiskeho zwjazka šesćiměstow a 800. róčnicy wobstaća Lubija w Kamjenskej hłownej cyrkwi swj. Marje – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

  19:30 Filmowy wječor Kulowskeje młodźiny na dworje wustawa Jakubetz

  20:30 Komorno-hudźbny wječor z baletom SLA „Napoléon a agentka“ na arealu Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena

Sobotu 3.7. 19:00 Swjedźenski koncert składnostnje 675lětneho wobstaća hornjołužiskeho zwajzka šěsćimětow a 800lětneho wobstaća Lubija w Žitawskej Janskej cyrkwi – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

Protyka (25.06.21)

Freitag, 25. Juni 2021 geschrieben von:

Pjatk 25.6. 19:30 Knižna a klankodźiwadłowa premjera „Verfitzt und zugenäht“ składnostnje 60lětneho wobstaća Budyskeho klankodźiwadła na dźiwadłowej zahro­dźe NSLDź

Sobotu 26.6. 17:15 W rjedźe „Tachantske koncerty“ koncertuje SLA w Budyskej tachantskej cyrkwi

  20:00 La Noche Latina – rejwanski wječor z łaćonskoameriskimi rytmami w Budyskim Kamjentnym domje

Protyka (18.06.21)

Freitag, 18. Juni 2021 geschrieben von:

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  11:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Do swěta sunje­ne“ w Muzeju Budyšin

  18:00 Aquamedialny koncert z Carolinu Eyckec a z chórom a orchestrom SLA na přirodnym Gójacskim (Goyatz) jewišću

  18:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńće

Njedźelu 20.6. wot 8:30 Online-zarjadowanja składnostnje 100. róčnicy wobstaća biskopstwa Drježdźany-Mišno

  10:00 Dźeń wotewrjenych zahrodkow w Kamjencu a wokolinje

  14:00 Ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy­ na Wotrowske hrodźišćo

  15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Digitalne wodźenje po Wopomnišću Budyšin na Youtube-kanalu

  17:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ na byrgarskej zahrodźe SLA w Budyšinje – Koncert bu chorosće dla wotpra­jeny; narunanski termin njebudźe!

Póndźelu 21.6. wječor Live-hudźba w dźewjeć Kamjenskich hosćencach a barach jako zarunanje hudźbneho festiwala „Fête­ de la musique“

Protyka (11.06.21)

Freitag, 11. Juni 2021 geschrieben von:

Sobotu 12.6. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

  17:00 Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

Njedźelu 13.6. 15:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ w Hrodźišćanskim hrodo­wym parku

Wutoru 15.6. 17:00 Jurij Koch čita ze swojeje knihi „Hanna“ w Kamjen­skim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Diskusijne koło Lěwicy k aktualnym naležnosćam Kamjenskeje měšćanskeje rady w tamnišim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  15:30 Předsydstwo Budyskeje župy w Njechornju

  18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

Pjatk 18.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w nowej dnjowej hladarni we Worklecach „Při Krabatowym puću“

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na aquamediale w Słopi­šćach (Schlepzig)

  19:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi­

Protyka (04.06.21)

Freitag, 04. Juni 2021 geschrieben von:

Sobotu 5.6. 19:30 Premjera klankodźiwadła „Godow & Somorrha“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 6.6. 9:30 Serbski ludowy ansambl kemše w Hodźiju hudźbnje wobrubi

  10:15 Kemše w Budyskej Michałskej cyrkwi

Srjedu 9.6. 17:00 Měšćanska rada Kamjenc

Sobotu 12.6.  Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

Póndźelu 14.6. 18:00 Gmejnska rada Hamor

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:30 Gmejnska rada Radwor

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  18:00 Spěwny a  čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

  19:00 Gmejnska rada Chrósćicy

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy (kedźbu, změnjeny termin!)

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

  17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na Aquamediale w Słopišćach (Schlepzig)

Njedźelu 20.6. 15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (28.05.21)

Freitag, 28. Mai 2021 geschrieben von:

Štwórtk 27. do 29.5.   3. zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Pjatk 28.5. 19:30 Koncert ansambla CALMUS w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Sobotu 29.5. 10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

Protyka (21.05.21)

Freitag, 21. Mai 2021 geschrieben von:

Njedźelu 23.5. 9:00 Firmowanje w Budyšinje

Njedźelu 23.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Póndźelu 24.5. 9:00 Boža mša swjatki póndźelu na putniskej łuce w Róžeńće

  9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  14:00 Serbske swjatkowne kemše w Turjeju (Tauer)

Šwtórtk 27. do 29.5.   3. zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Z Trstenjakom po puću“ a swójbne popołdnjo ze sceniskimi wodźenjemi kaž tež wuměłska zaběra „Wobliča“ w Budyskim Serbskim muzeju – Korony dla njeje termin jasny!

  17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Wutoru 1.6.   Dźeń dźěsća

Protyka (14.05.21)

Freitag, 14. Mai 2021 geschrieben von:

Njedźelu 16.5.   Mjezynarodny dźeń muzejow z online poskitkami Serbskeho muzeja

  11:00 Serbski ludowy ansambl předstaji interaktiwnu hudźbnu bajku „Překlepana liška“ pod

Wutoru 18.5. 13:00 Akcija „Mnohotnosć Łužica“ z LEAG a partnerami na Choćebuskim staroměšćanskim torhošću

  19:00 Onlinowa rozmołwa „5 lět Łužycafilm – Prequel & Sequel“ na

Njedźelu 23.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Póndźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Hodźiju

  14:00 Serbske swjatkowne kemše w Turjeju (Tauer)

Šwtórtk 27. do 29.5.   3. Zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

   16. muzejowy dźeń z rjemjeslniskimi wikami w Njeswačidle

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Z Trstenjakom po puću“ a swójbne popołdnjo ze sceniskimi wodźenjemi kaž tež wuměłska zaběra „Wobliča“ w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Protyka (07.05.21)

Freitag, 07. Mai 2021 geschrieben von:

Pjatk 7.5. 19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Sobotu 8.5. 10:00 Online-wuradźowanje Serbskeho sejma

  9:00 Spominanje na 76. róčnicu wuswobodźenja přez so­wjetske wójsko; na wjacorych městnach w Kamjencu

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Hodźiju

Njedźelu 9.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Srjedu 12.5. 19:00 Filmowy a diskusijny wječor pod hesłom „Trstenjak­ na płachće“. Dokumentarny film „Tripty­chon“ w Budyskim Serbskim muzeju

Sobotu 15.5. 19:00 Mejski nyšpor dekanatneje młodźiny w Róžeńće

Njedźelu 16.5.   Mjezynarodny dźeń muzejow mjez druhim ze zarja­dowanjemi w Budyskim Serbskim muzeju

  8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  11:00 Serbski ludowy ansambl předstaji interaktiwnu hudźbnu bajku „Překlepana liška“ pod

Neuheiten LND