Protyka (04.02.22)

Freitag, 04. Februar 2022 geschrieben von:

Pjatk 4.2. 17:00 Ruski čajowy wječor w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje

Sobotu 5.2.   Wirtuelny dźeń wotewrjenych duri w Budyskim šulskim centrumje Carity pod

  16:00 Palenje hodownych štomikow w Njebjelčicach na parkowanišću při Heldec hospodźe

  19:45 Čitanje „Meine Via Regia und meine auch – Fußreise­ von Frankfurt am Main nach Görlitz“ z Angelu Pfotenhauer a Elmarom Lixenfeldom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 6.2. do 2.3.   Fotowa wustajeńca Jürgena Maćija „Klětno 1990“ w Klětnjanskej cyrkwi

  10:00 Zymske pućowanje z Čornym młynkom wokoło Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna

Wutoru 8.2. 19:00 Online-přednošk Budyskeho archiwoweho zwjazka­ wo wuznamje pomnikow w Budyšinje a Hornjej Łužicy

  19:00 Bjesada w Rakečanskej farskej bróžni

Štwórtk 10.2.   Wotewrjenje pućowanskeje wustajeńcy „Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918“ Budy­skeho Serbskeho instituta w Praskim Serbskim seminarje

  19:30 4. filharmoniski koncert Noweje Łužiskeje filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (28.01.22)

Freitag, 28. Januar 2022 geschrieben von:

Pjatk 28.1. 18:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  18:30 Rjećaz swěčkow iniciatiwy Budyšin w zhromadnosći po sprjewinym měsće

  19:30 Nowolětny koncert SLA w Budyskej „Krónje“

Sobotu 29.1. 14:00 Wopominanje Kita Šwjele składnostnje jeho 100. posmjertnych narodnin w Skjarbošcu (Schorbus)

Sobotu 29.1. 17:00 Nowolětny koncert SLA w Budyskej „Krónje“

  19:45 Serbski filmowy wječor „Stalin, Tito a mój nan“ – dóńt Jurja Rjenča“ z Benediktom Cyžom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Srjedu 2.2. 15:00 Předsydstwo župy Budyšin

Štwórtk 3.2. 18:30 Swjedźenska Boža mša składnostnje wopom­njenja zbóžneho martrarja Alojsa Andrickeho w Ra­dworskej farskej cyrkwi

Protyka (21.01.22)

Freitag, 21. Januar 2022 geschrieben von:

Sobotu 22.1. 19:45 Přednošk wo pućowanju po Zjednoćenych arabskich­ emiratach z Wernerom Sawatzkim w Chróšćanskej putniskej hospodźe (němsce)

Njedźelu 23.1. 10:00 Dwurěčne kemše w Rakecach

Protyka (14.01.22)

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Pjatk 14.1. 19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 15.1. 19:00 Wirtuelny jolka-swjedźeń

  19:45 Přednošk „Na slědach wjelka – łužiska přiroda a wjelk“ z Paulom Lipičom w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 16.1.   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

Wutoru 18.1. 10:00 Budyski Serbski muzej po koronowej přestawce zaso wotewrjeo

Srjedu 19.1. 15:00 Darowanje kreje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Premjera dźiwadłoweho krucha „Der Reichs­bürger“ z Marianom Bulankom we hłownej róli na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Štwórtk 20.1. 19:00 Bjesada na Bukečanskej farje

Pjatk 21.1. 17:00 Zahajenje swjedźenskeho lěta k 750. róčnicy wobsta­ća Slepoho w tamnišej cyrkwi

  19:30 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 22.1. 16:00 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:30 Majka Stockowa čita ze swojeho romana „Sprjewja – Blutmond“ w Lěšćanskim (Hornow) hrodźe

  19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła w Budyšinje na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (07.01.22)

Freitag, 07. Januar 2022 geschrieben von:

Sobotu 8.1.   Kubłanski dźeń dekanatneje młodźiny w Budyskim ewangelskim centrumje TiK

  9:00 Wosebita šćěpjenska akcija wobydlerskeje iniciatiwy „Budyšin w zhromadnosći“ we hłownym domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  19:30 Młodźinske kemše w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje

Njedźelu 9.1. 10:00 Hudźbne kemše z chórom Łužyca w Žylowje

  19:00 Nowolětny koncert SLA w Złokomoroskim dźiwadle

Wutoru 11.1. 19:00 Gmejnska rada Slepo

Srjedu 12.1. 19:00 Bjesada w Rakečanskej farskej bróžni

Štwórtk 13.1. 8:00 Wirtuelny dźeń wotewrjenych duri na Budyskej powołanskej akademiji

Pjatk 14.1. 19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 15.1. 19:00 Wirtuelny jolka-swjedźeń

Njedźelu 16.1.   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

Wutoru 18.1. 13:30 Braniborska serbska rada w Podstupimje

  18:00 Gmejnska rada Łaz

  19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe

Srjedu 19.1.   Darowanje kreje w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:30 Gmejnska rada Radwor

Štwórtk 20.1. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant

  19:00 Bjesada na Bukečanskej farje

Protyka (30.12.21)

Donnerstag, 30. Dezember 2021 geschrieben von:

Pjatk 31.12.   silwester

Njedźelu 2.1. 10:00 Rozhłosowy sćelak MDR-Kultur wusyła Božu mšu ze Smochčanskeje cyrkwje swjateho Bena

  14:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej cyrkwi Našeje lube­je knjenje

Wutoru 4.1. 17:00 Zhromadny webinar Wojerowskeho Konrada Zuso­weho muzeja ZCOM a tamnišeje Centrale za přetrjebowarjow pod hesłom „Kak wěsty je mój mobilny telefon? Whatsapp, Instagram a škit datow­“ pod

Štwórtk 6.1.   Třoch kralow

Protyka (23.12.21)

Donnerstag, 23. Dezember 2021 geschrieben von:

Pjatk 24.12. 14:00 Předstajenje Hodowneje stawizny w Slepjanskej cyrkwi

  14:30 Dźěćacy nyšpor w Rakečanskej ewangelskej cyrkwi

  15:00 Předstajenje filma Hodowneje stawizny Róžeńčanskich dźěći na Youtube

  15:00 Předstajenje Hodowneje hry za dźěći w Chrósćicach před mostom na Cyrkwinskej horje

  15:00 Předstajenje Hodowneje stawizny w Radworskej cyrkwi

  18:00 Wosebity digitalny nyšpor Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa a Sakskeje ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje pod

Sobotu 25.12. 10:00 Hodowna namša w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Sobotu 8.1.   Kubłanski dźeń dekanatneje młodźiny w Budyskim ewangelskim centrumje TiK

Protyka (17.12.21)

Freitag, 17. Dezember 2021 geschrieben von:

Pjatk 17.12. 19:00 Koncert wokrjesneje hudźbneje šule Budyšin w livestrea­mje

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 14:00 Nakupowanske popołdnjo w Kamjencu

  17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Pjatk 24.12. 15:00 Předstajenje filma Hodowneje stawizny Róžeńčanskich dźěći na Youtube

Protyka (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu 11.12. 16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje

  18:00 Žiwy adwentny kalender w Radworskej cyrkwi

Njedźelu 12.12. 16:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Njeswačidle

Srjedu 15.12. 19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Protyka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

Neuheiten LND