Rozsudne městna za žony

póndźela, 22. julija 2024 spisane wot:

Mumbai (B/SN). W přichodnej etapje swětoweje synody w oktobrje w Romje budu wo sylnišim zapřijeću žonow do rozsudow cyrkwje diskutować. „Je jasne, zo dyrbja žony swoje jim přisłušne městno dóstać“, praji něhdyši arcybiskop w Mumbaiju, indiski kardinal Oswald Gracias a poradźowar bamža w radźe kardinalow.

Sensacionelna namakanka

Jerusalem (B/SN). W rownej cyrkwi w Jerusalemje su archeologojo wjacore tony ćežku kamjentnu platu nadešli, z grafitami pomolowanu. Při wobroćenju platy archeologojo zwěsćichu, zo jedna so wo lěta 1149 poswjećeny dźěl křižneho wulkeho wołtarja w šěrokosći 3,5 metrow, zdźěli Awstriska akademija wědomosćow. Wosebitu techniku marmoroweje dekoracije běchu tehdy jeničce specialisća w Romje wob­knježili.

Islamska nabožina

Wuslědki (22.07.24)

póndźela, 22. julija 2024 spisane wot:

Hnydom šěsć staflow dyrbješe hrajny wuběrk za dorost Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka loni wutworić.

Młodźina E wokrjesna liga stafla I

1. HZ Huska   9 9:1 25

2. FSV Budissa Budyšin II   9 8:1 24

3. ST Traktor Malešecy   10 8:2 24

4. Rakečanske KT   10 8:3 22

5. ST Huska   9 6:3 18

6. ST 1896 Wulka Dubrawa   9 4:5 12

7. St 1922 Radwor   10 4:7 10

7. ST Módro-běli Njeswačidło10 4:7 10

9. Zeleno-běli Bukecy   9 2:7 6

10. Traktor Malešecy II   10 1:9 3

11. Módro-běli Minakał   9 0:9 0

Młodźina E wokrjesna liga stafla II

1. TSV 90 Wjazońca   9 9:0 27

2. TSV 1859 Wjernarjecy   9 8:1 24

3. ST Horni kraj Sprjewja I   9 6:2 19

4. ST Horni kraj Sprjewja II   9 5:2 17

5. SZ Wjelećin   9 5:4 15

6. TSV 1859 Wjernarjecy II   9 4:6 10

7. SG Steinigtwolmsdorf   9 3:6 9

8. Motor Kumwałd II   9 2:6 7

9. BSG Załom-Wopaka   9 1:8 3

10. TSV 90 Wjazońca II   9 1:9 1

Młodźina E wokrjesna liga stafla III

1. Biskopičanske KT 08 III   9 8:1 24

2. HZ Drohotka Ramnow   9 7:2 21

3. SC 1911 Großröhrsdorf II   9 6:3 18

4. Zeleno-běli Halštrow   9 7:4 17

5. Biskopičanske KT 08 II   9 6:4 16

5. Postup Großharthau   9 6:4 16

7. ST Bischheim-Häslich II   9 2:6 7

8. SZ Drjewnica   9 2:7 6

9. ST Bischheim-Häslich III   9 1:7 4

10. ST Porchow   9 1:8 3

Młodźina E wokrjesna liga stafla IV

1. SZ Großnaundorf   10 8:0 26

2. Arnsdorfske KT   10 8:1 25

2. TSV Połčnica 1920   10 8:1 25

4. Lomnitzer SV   10 8:2 24

5. ST Liegau-Augustusbad II   9 5:4 15

6. FV Ottendorf-Okrilla 05 II   9 4:5 12

6. ST Kinspork/Łužnica   9 4:5 12

8. SC 1911 Großröhrsdorf I   9 2:7 6

9. SZ Großnaundorf II   10 2:8 6

9. TSV Wachau   10 2:8 6

We wobłuku Wiesenbeats-festiwala su Sulšečenjo mjeztym hižo 10. raz turněr w třělenju jědnatkow na nohi stajili. Hłowny organizator Stefan Prucha bě hižo do zahajenja cyle napjaty a motiwowany. „Mějachmy tu hižo 24 mustwow, lětsa pak prěni raz 32 a z tym smy tež doskónčnu ličbu mustwow docpěli. Sym hižo nětko chětro hordy a so njesměrnje na turněr wjeselu“, tak Sulšečan při witanju wšěch mustwow. Hakle jónu poradźi so jednomu teamej, mjenujcy Salowčanam, tute wubědźowanje dwójce dobyć. Hewak steješe na prěnim městnje stajnje něchtó druhi. Tak tež lětsa.

Widźał,słyšał, napisał (22.07.24)

póndźela, 22. julija 2024 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Po europskim koparskim mišterstwje a kolesowarskim wubědźowanju Tour de France čaka na přiwisnikow sporta přichodny wulki wjeršk. Pjatk zahaja so we Parisu mjeztym hižo 33te lětne olympiske hry. Z tym je francoska stolica po 1900 a 1904 hižo třeći raz wuhotowar najwjetšeho sportoweho zarjadowanja swěta. Jenož London bě hač dotal tež trójce hosćićel olympiskich hrow. W požadanskim procesu je so Paris mjez druhim přećiwo městam Los Angeles, Budapest a Rom přesadźił. Los Angeles wuhotuje olympiadu 2028.

Kak hrajerjow w přećelskich hrach zasadźić?

póndźela, 22. julija 2024 spisane wot:

Na zakładźe aktualnych pokiwow pokazaja zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) hišće raz na zdźělenje wotrjada Sakskeho koparskeho zwjazka (SFV), kiž je za hrajne dowolnosće zamołwity.

Zasadźenje kóždychžkuli hrajerjow w přećelskich hrach je jenož z płaćiwej hrajnej dowolnosću SFV móžne. Tute dóstanje hrajer jenož po přewjedźenju změny towarstwa abo po zapodaću próstwy wo dowolnosć za hraće jako hósć, a to jenož wot zamołwitych SFV, kiž su za hrajne pasy zamołwite. Wšitke druhe zasadźenja hrajerjow su njewoprawnjene a ćahnu sportoprawniske konsekwency za sobu.

Jeli njeje hrajer na lisćinje woprawnjenjow za hraće elektroniskeje hrajneje rozprawy, dyrbi so z toho wu­chadźeć, zo njepředleži prawo hraća. Su jenož jara rědke jednotliwe pady, w kotrychž hrajerja z wućišćanej hóstnej dowolnosću w online-hrajnej rozprawje njenamakaš (wotzjewjeni hrajerjo abo wukrajni hóstni hrajerjo).

Jurij Bjeńš

Sport (19.07.24)

pjatk, 19. julija 2024 spisane wot:

Rekordne wobdźělenje

Za dźesate třělenje jědnatkow, kotrež přewjedu jutře wot 13 hodź. na sportnišću w delnich Sulšecach je so 32 mustwow přizjewiło, telko, kaž hišće ženje do toho. Dobyćerjej kiwa atraktiwne myto we wysokosći 150 eurow.

Sedmy supercup

Sedmy króć wotměje so njedźelu Serbski Supercup, wubědźowanje štyrjoch serbskich koparskich towarstwow w Njebjelčicach. Lětsa wobdźěla so: SJ Chrósćicy, Sokoł Ralbicy/Hórki, ST Marijina hwězda a ST Radwor. Połfinalnej partiji wulosować chcedźa zamołwići wokoło dwěmaj, turněr započnje so 14.30 hodź.

Přihotowanske koparske hry

Chróšćenjo testuja sobotu doma přećiwo cyłkej z Hornjeho kraja a njedźelu w Njebjelčicach. Njebjelčenjo su dźensa z hosćom w Małym Wosyku a Kulowske mustwo dyrbi hač do wutory na dalši test čakać.

19.07.  18:30  SC Mały Wosyk –

  SJ Njebjelčicy

20.07.  15:00  SJ Chrósćicy –

  ST Horni kraj Sprjewja

20.07.  16:00  Rakecy – Kemnitz

23.07.  19:00  Kulow – LSV Hory

Z Jaseńcy do Róžanta

Šachowy turněr w Budyšinje

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:
Hišće hač do njedźele schadźuja so šachownicy zbliska a zdaloka na 3. mjezynarodnym turněrje „Bautzener Türme open“ w Budyskej Krónje. Turněr zarjaduje towarstwo „Lubosć šacha“ z Pforzheima we wobłuku Budyskeho šachoweho tydźenja w kooperaciji z Budyskim wokrjesnym šachowym zwjazkom, ze šachowym towarstwom SC Jednota Budyšin kaž tež z Budyskej bydlenjotwarskej towaršnosću. W turněrje klasy A móža wobdźělnicy lětsa prěni raz wo normy hrać. Za mytowanja je fonds z dohromady 6 200 eurami „napjelnjeny“. Zarjadowanje je wšitkim zajimcam wotewrjene, zastup je darmotny. Foto: SN/Bojan Benić

Wosebity wuspěch

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

Hertha BSC 2:2 (0:2)

Zestawa Energije Choćebuz: Bethke – Rorig, Campulka, Kusić (64. Kaizer), Hasse (46. Bretschneider), Putze (46. Pelivan), Hofmann (46. Möker), Cigerci (64. Shcherbakovski), Proničew (64. Juckel), Thiele, Krauß (46. Halbauer)

slěd wrotow: 0:1 Tabaković (21.), 0:2 Cuisance (28.), 1:2 Halbauer (47.), 2:2 Thiele (89.)

Zaso třělenje jědnatkow w Sulšecach

štwórtk, 18. julija 2024 spisane wot:
W Sulšecach přewjedźe so wot jutře wjesny swjedźeń. Pjatk wječor wubědźuja so tam wot 18 hodź. wohnjowi wobornicy starobneje klasy Ü40. Sobotu wobdźěla so potom koparki a koparjo wšitkich starobnych klasow dźesaty raz na třělenju jědnatkow. Wubědźować budźe so 32 přizjewjenych mustwow na dwoje wrota. Foto nasta na lońšim zarjadowanju. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

ST Haselbachtal –

SJ Chrósćicy 0:10 (0:4)

Zestawa hosći: Škoda – Graf, F. Cyž, B. Cyž, G. Zahrodnik, Bogusz, Matik, Młynk, Wencel, Mark, M. Zahrodnik, Budar, F. Zahrodnik, M. Donat

Koparski cyłk SJ Chrósćicy pjatk do noweje sezony startowaše a testowaše so njedźelu w Haselbachtalu. Po zestupje z krajneje klasy je so Chróšćan prěnje mustwo z nowej trenarskej dwójku Filipom Markom a Feliksom Zahrodnikom w nowej konstelaciji zestajiło.

nowostki LND