Sport (26.08.22)

pjatk, 26. awgusta 2022 spisane wot:

Znowa serbski derby

We wokrjesnej wyšej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) hrajetaj njedźelu popołdnju w Radworju nowačk a rutinjej ligi přećiwo sebi. Wobaj cyłkaj staj minjeny kónc tydźenja zazběhowu hru z 1:0 dobyłoj a sej tak prěnje tři ličaki zawěsćiłoj. Radworscy we Łazu přećiwo Hrajnemu zjednoćenstwu Łaz/Běły Chołmc, Ralbičanscy doma přećiwo SZ Großnaundorf. A tež klóšterscy koparjo dyrbja so na wulku hru nastajić. Do Pančic-Kukowa přijědźe zajutřišim cyłk z Minakała.

27.08. 13:00 FC Energija Choćebuz –

  ZFC Meuselwitz

27.08. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Ćisk

28.08. 11:00 Halštrow/Hlinowc II –

  Ralbicy II/Njebjelčicy II

28.08. 12:30 ST Natwar Němske

  Pazlicy II – HZ Wóslink/

  Skaskow/Kulow II

28.08. 13:00 Budissa Budyšin –

  VfB Auerbach

28.08. 13:00 HZ Wulka Dubrawa II/

  Radwor II – HZ Běła/

  Cunnersdorf/Němske     Pazlicy III

28.08. 14:00 Biskopičanske KT 08 –

  SG Union Sandersdorf

28.08. 14:00 ST Marijina hwězda –

  Módro-běli Minakał

28.08. 15:00 SJ Chrósćicy –

  SG Weixdorf

28.08. 15:00 ST Radwor –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

28.08. 15:00 Zeleno-běli Sepicy –

  SJ Njebjelčicy

28.08. 15:00 ST Hlinowc –

  SJ Chrósćicy II

Motocross po šćernišću

Wysoka poražka na spočatku sezony

štwórtk, 25. awgusta 2022 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – ST Lubuš 0:5 (0:2)

Zestawa domjacych: Ki. Mark – Sćapan (28 F. Mark), Wornar, Kl. Mark, S. Handrik, M. Donat (58. C. Handrik), Žur, Šołta (65. B. Donat), Paška, Liznar (70. Herman), J. Donat

Wuslědki (25.08.22)

štwórtk, 25. awgusta 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla 2

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II –

Zeleno – běli Sepicy3:0 (1:0)

FSV Łuty – Wojerowski FC II3:2 (3:0)

LSV Hory –

ST 1896 Wulka Dubrawa 1:0 (0:0)

Rakečanske ST II –

ST Natwar Němske Pazlicy II 1:3 (1:3)

SJ Chrósćicy II – ST Lubuš 0:5 (0:2)

Módro-běli Minakał –

ST Hlinowc0:3 (0:0)

SJ Njebjelčicy –

ST Marijina hwězda1:1 (0:0)

1. ST Lubuš 1 5 : 0 3

2. HZ Wóslink/Skaskow/

Kulow II 1 3 : 0 3

2. ST Hlinowc 1 3 : 0 3

4. ST Natwar Němske

Pazlicy II 1 3 : 1 3

5. FSV Łuty 1 3 : 2 3

6. LSV Hory 1 1 : 0 3

7. SJ Njebjelčicy 1 1 : 1 1

7. ST Marijina hwězda 1 1 : 1 1

9. Wojerowski FC II 1 2 : 3 0

10. ST 1896 Wulka

Dubrawa 1 0 : 1 0

11. Rakečanske ST II 1 1 : 3 0

12. Módro-běli Minakał 1 0 : 3 0

12. Zeleno-běli Sepicy 1 0 : 3 0

14. SJ Chrósćicy II 1 0 : 5 0

Sokoł Ralbicy/Hórki – SJ Großnaundorf 1:0 (0:0)

zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – M. Matka (53. Šewc), Wałda, Schultz, T. Bejma – B. Bejma, D. Gloxyn, Šołta, Nuk (80. Materna) – Domaška, Šiman (35. Rawš)

Pjatk wječor po treningu dachu sej Sokoljo słódnu wječer Łazkowčana Konrada Mikla zesłodźeć. Při tym abo tamnym piwku nowu sezonu hač do rańšich hodźinkow zahajichu. Na zbožo móžachu so hrajerjo wot tutoho napinaceho wječora cyłu sobotu wočerstwić, wšako přichwata k prěnjej dypkowej hrě sylny team z Großnaundorfa njedźelu do stadiona Přećelstwa.

Bobkecy finale lětušeje tury dobyli

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:
Bobkec swójba (naprawo) je lětuše finale bičwolejbulowje tury Radija Satkule wčera wječor dobyła. Na jubilejnym 15. turněrje su sej z tym domjacy pokal w swójskej jěchanskej hali w Miłoćicach zawěsćili. 20 mustwow je nastupiło, druhi finalist bě cyłk „Bul přez sak“ wokoło Dawida Wowčerja. 500 sportowcow a přihladowarjow bě na sportowy wjeršk přijěło. W minjenych tydźenjach pobychu młodźi rozhłosownicy stajnje póndźelu nimo toho we Worklecach, w Budyšinje, Kulowje, Hórkach, ­Konjecach, Pančicach-Kukowje a Róžeńće. Foto: Konstantin Hrjehor

W serbskim derbyju sej dypki dźělili

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – ST Marijina hwězda 1:1 (0:0)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Kay Thomschke – Daniel Kral, Jakob Šołta, Ronny Hanuza, Marvin Reinecke (88. Gabriel Čornak), Józef Matješk, Handrij Korjeńk, Florian Domš, Pawl Hrjehor, Christoph Paulik, Anton Malaškin (58. Robert Lejnart)

Zestawa ST Marijineje hwězdy: David Matik – Lukas Hoge (58. Felix Langer), Ronald Cyž, Karl Pakoßnick (58. Paul Schmidt), Jakub Pakoßnick, Ali Eldor, Patrick Lugge (82. Tillmann Kubic), Matijas Róbl, Jakob Clausen (46. Jakobus Kuring), Christoph Cyž, Benny Zynda

Na domjacym trawniku bě njedźelu prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Njebjelčicy na prěnje mustwo Sportoweho towarstwa Marijina hwězda z Pančic-Kukowa trjechiło. Zestupnik z wokrjesneje wyšeje ligi dźěše tuž jako jasny faworit do serbskeho derbyja na Njebjelčanskim trawniku a chcyše swojej róli tež wotpowědować.

Liški startuja

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:
Běła Woda (SN). Lodohokejowa sezona 2022/2023 je nětko kompletnje planowana. Na zazběhowym kóncu tydźenja, 16. septembra, nastupja Łužiske lodohokejowe liški w 19.30 hodź. doma přećiwo Sokołam z Heilbronna. Dwaj dnjej pozdźišo, ­18. septembra, pojědu wone potom do Ravensburga. Tam zahwizdaja duel we 18.30 hodź. Derbyje přećiwo Lodowym piratam z Crimmitschauwa a Lodowym lawam z Drježdźan steja tež hižo w hrajnych planach.

Generalka so zešlachćiła

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – ST Haselbachtal 4:1 (1:1)

Za domjacych hrajachu: Škoda – Sćapan, Cyž, Mark, T. Donat, M. Donat, Kreuz, P. Šołta, Paška, Liznar, Matik, Čornak, Kral, R. Šołta

W poslednim tesće dobrywukon pokazali

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:

ST 1922 Radwor – ST Hbjelsk 1923

3:1 (1:0)

Za Radworske mustwo zasadźeni: Ch. Šěrak – Wjeńka, F. Šěrak, Jendrewski, Wjacławk, Glücklich, Šnajder, L. Petšak, Schöne, Wróbl, Schulze, Bauer, Grofa, Buša, Cl. Šěrak, J. Petšak

Jako posledni testowy přećiwnik běše mustwo z Hbjelska do Radworja přijěło. Woni hraja w nowej hrajnej dobje kaž Radworske mustwo tež we wokrjesnej wyšej lize. Hosćićel wuspyta nowy hrajny system, kotryž w prěnim połčasu dosć derje fungowaše. W 37. mjeńšinje běžeše Wjacławk přez lěwe křidło sam na wrotarja a móžeše prěnje wrota docpěć.

W druhej połojcy nasta někak samsna akcija, ale prěni pospyt so njeporadźi. W druhim pak Jakub Wróbl bul skónčnje do saka suny (54.). Mjeńšinje pozdźišo njemóžachu Radworscy škitarjo po róžku bul wotwobarać a hižo steješe 2:1 (56.). Poslednje wrota hry třěli Tom Schulze. Wón bě wotskočeny bul dóstał a k 3:1 (70.) přetworił. Julien Glücklich

Dobyće w poslednich mjeńšinach

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:

HZ Łaz/Běły Chołmc – ST 1922 Radwor 0:1 (0:0)

Zestawa Radwor: Ch. Šěrak – Wjeńka, F. Šěrak, Jendrewski, Reinecke, Glücklich, L. Petšak, Schöne (55. Šnajder), Wróbl (91. Paška), Wjacławk, Schulze

Na prěnim hrajnym dnju noweje hrajneje doby stej so po dołhim času zaso raz mustwje z Łaza/Běłeho Chołmca a Radworja na hrajnišću zetkałoj. Stara riwalita přeco hišće eksistuje. Dokelž so sobotu dešćowaše běše wotwidźeć, zo budźe to bojowniska hra. Hosćićel měješe wjace hrajnych podźělow, hra pak wotměwaše so zwjetša w srjedźnym polu. ­Hosćo dyrbjachu stajnje wot zady won doprědka kombinować, husto pak wužichu dołhi bul, zo bychu nadbě­howa­rjow zasadźili. Šansy pak na woběmaj stronomaj žane nastali njeběchu. Hakle w 40 mjeńšinje běžeše Johannes Wjacławk přez lěwe křidło sam na wrotarja, ale njemóžeše nadběh z wrotami zakónčić.

nawěšk

nowostki LND