„Puć křiža“ sćěhowali

wutora, 11. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Jerusalem (B/SN). Kaž kóžde lěto je tež lětsa syła putnikow z cyłeho swěta wulki pjatk w procesionje „puć křiža“ přez Via Dolorosa na horu Golgotu sćěhowała. Wječor předstajichu tam kładźenje ćěła Jězu Chrysta do rowa. Sobotu do ortodoksnych jutrow dožiwichu tysacy ludźi při Swjatym rowje ceremoniju swjateho wohenja a zaswěćenje jutrowneje swěcy.

Přesunjenje mocy

Washington (B/SN). Bamž Franciskus móže w přichodźe při pomjenowanju nowych biskopow konserwatiwne lěhwo w Biskopskej konferency USA na dobro dušepastyrskeho zastaranja wěriwych přesunyć. Tuchwilu je 46 procentow biskopow přiwisnik bamža. To móže so přichodnje ze 64 procentami nowych biskopow změnić.

Wěstota za rjadnikow

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je rjadniske prawo wot 7. meje změnił, zo bychu nětko w běhu 30 a nic kaž dotal w běhu dźesać dnjow potrjecheni mužojo a žony móhli dźěłodawarjej znapřećiwić. Swjatemu wótcej je wažne, zo maja so prawa wosobow škitać a na přimě­rjene wašnje definować.

Abt w domjacym aresće

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND