Jednoriše pohrjeby

póndźela, 27. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je w interviewje ze šwicarskim sćelakom RSI připowědźił, zo maja so pohrjeby přichodnych bamžow z jednorišimi ceremonijemi přewjesć. Rozsudźił bě so za to po nazhonjenjach při pohrjebje swojeho předchadnika Benedikta XVI.

Změna Wótčenaša

Vatikan (B/SN). Na próstwu bamža Franciskusa su 2020 w Italskej Wótčenaš změnili, město „njewjedź nas do spytowanja“ tam nětko rěka „njepřewostaj nas spytowanjam“. Minjenu njedźelu pak je so bamž sam po starym modlił. Změna bu tehdy kontrowersnje rozjimowana a njebu w němskorěčnych krajach a we łaćonskej wersiji zawjedźena. Bamž sam bě teologisku debatu wo tym nastorčił. Wón na to skedźbni, zo wšak Bóh ludźi njespytuje, ale jenož djaboł.

Wobchad z ćěkancami

Genf (B/SN). Stajny wobkedźbowar Swjateho stoła při Zjednoćenych narodach w Genfje, arcybiskop Fortunatus Nwachukwu, wobžaruje přiběracu ličbu smjertnych njezbožow w zwisku ze čołmami ćěkancow na Srjedźnym morju. Wón sej tuž žada, zasadźić so za humanitarne nalež­nosće město ryzy politiskeje blokady.

Křesćenjo w Pakistanje

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND