Rozhłós (09.10.20)

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskich pjenjezach w dwurěčnych gmejnach

11:20 Łužisko-serbska suita čěskeho komponista

11:45 Myto Domowiny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo serbskich studentach w Praze

13:00 Štó bě magister Fritze zu Wintdorf?

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.10.20)

pjatk, 02. oktobera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powě­sće­mi tydźenja, aktualnymi infor­macijemi a hudźbu

11:20 Tři widy na 30 lět němskeje jednoty

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z postrowom za dźěći, z powěsćemi a wo premjerje Pratyje 2021

13:00 Tematiske wusyłanje: 30 lět zjednoćena Němska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća a hudźba tydźenja

Rozhłós (25.09.20)

pjatk, 25. septembera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje sobotu w Budyšinje

11:20 Swědkojo časa – přesydlency

11:45 Premjera „Horce plincy“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća 

delnjoserbscy

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi, dźěćacym postrowom a kolumnu „tak ja to widźu“

13:00 Moderna technika na polach

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća a hudźba tydźenja

Rozhłós (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a aktualnymi podaw­kami kónc tydźenja

11:20 Nowa CD ze serbskimi ludowymi pěsnjemi „Hory módre“

11:45 Wustajeńca „Barby daliny“ w Budyskim Serbskim muzeju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce 

12:30 Aktualny magacin z postrowom za dźěći

13:00 Nowa CD skupiny Kula Bula

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a wo aktualnych podawkach

11:20 Magiske ličby w bajach, spěwach, literaturje atd. 

11:45 Póstowe karty serbsce?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo rysowanskim wubědźowanju RCW

13:00 Portret Geralda Schöna

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (04.09.20)

pjatk, 04. septembera 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Kolesowanje a jeho trendy

11:45 Bohate a wichorojte žiwjenje Bjarnata Nowaka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo pedagogiskim seminarje na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Poł lěta z koronu

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.08.20)

pjatk, 28. awgusta 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Kulowske wołtarnišćo a stawi­zny cyrkwje

11:45 Arnošt Bart-Brězynčanski – 150. posmjertne narodniny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěławosći skupiny „Serbska namša“

13:00 Hudźbne pućowanje 2 – Čěska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.08.20)

pjatk, 21. awgusta 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskim wječorku w barje „Sundowner“ w SLA

11:20 Někotre přinoški live z prózdninskeho lěhwa we Wodowych Hendrichecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superint. Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, aktualny magacin a serbscy wupućowarjo w Americe

13:00 Spěwy z brunicoweho regiona

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća 

Rozhłós (14.08.20)

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a hudźbu

11:20 „Piano nic pianissimo“ – serbska klawěrna hudźba

11:45 „60 lět pila“ – kak woblubowana hišće je

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a předstajenje noweho sobudźěłaćerja w Rěčnym centrumje WITAJ

13:00 Pólske hudźbne pućowanje

13.40 Nabožne wusyłanje

 (Franc Deuse)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (07.08.20)

pjatk, 07. awgusta 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja, hudźbu a aktualnymi podawkami

11:20 Dowolowe pokiwy

11:45 Dowolowe hity našich słowjanskich susodow

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin, spočatk noweho šulskeho lěta w Braniborskej

13:00 Dyrdomdej małeho błudnika

13:40 Nabožne wusyłanje

­(Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND