Rozhłós (18.06.21)

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 100 lět znowazałoženje biskopstwa Drježdźany-Mišno

12:00 Z 75. serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Mosće

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

10:00 Live-wusyłanje Božeje słužby na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Mosće

12:30 Přinoški, powěsće a live-rozprawy z ewangelskeho cyrkwinskeho dnja

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Rozprawy z Hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškami wo Hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny kaž tež wo wustajeńcy „Wobrazy krajiny“

13:00 Tematiske wusyłanje: Mjez přiswojenjom a eksotizmom (4)

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 100. róčnica znowazałoženja biskopstwa Drježdźany-Mišno – Historiske kamuški (6)

11:50 Hudźba a pokiwy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce hudźby, kotraž so na wuměnk poda

13:00 Zajimawostki wo serbskich listowych znamkach, 3. dźěl

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.05.21)

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 150. narodniny

Mikławša Andrickeho

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy Delnja Łužica a wo serbskim slědźerskim dorosće

13:00 Serbska hudźba: Mjez přiswojenjom a eksotizmom, 3. dźěl

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Jachmann)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Hdyž w zahrodkach wšo kćěje

(z nalětnimi spěwami)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, mjez druhim k 40. posmjert­ninam Fryca Kitlarja

13:00 Hudźba a literatura k swjatkam

13:40 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Rozprawa wo premjerje inscenacije „Ganz anders wer: Erwin Strittmatter“ Złokomorowskeho Noweho jewišća

11:15 Serbska hudźba na Youtube

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

12:45 Postrow dźěćom: Wowka baje „Kwakulu“

13:00 Wódne młyny w Błótach

13:30 Tematiske wusyłanje k dnjej biologiskeje wjelorakosće: Wo rybarstwje a wudźenju

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (14.05.21)

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Tema: Přećiwo brojenju žiwidłow

11:40 Hudźba k 30. posmjertninam Jurja Winarja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo akciskim planje za zwužitkowanje serbskeho kulturneho herbstwa

13:00 Serbska hudźba: Mjez přiswojenjom a eksotizmom

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (07.05.21)

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hudźba a postrowy k dnjej maćerje

11:45 Portret maćerje składnostnje swjedźenskeho dnja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowal)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mj. dr. z přinoškomaj wo serbskich mužach, dopominacych so na swoje maćerje, a wo rěčnym entuziasće Wylemje Janhoeferu

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (30.04.21)

pjatk, 30. apryla 2021 spisane wot:

sobotu hornjoserbsce

11:00 Hudźba a krótkopowěsće

11:20 Powěsće za dźěći

11:30 Domizniske zajimawostki: Kobłarnja we Wudworju

12:00 Historiske kamuški (4)

12:30 Sportowe pokiwy

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Status serbšćiny jako cuza rěč

11:45 Baćony tu zaso su

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj k 70. róčnicy załoženja Instituta za serbski ludospyt a wo oratoriju Korle Awgusta Kocora „So zwoni měr“

13:00 Tema: Dźěło a rytmus

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (23.04.21)

pjatk, 23. apryla 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Bonus za studentow wučerstwa?

11:45 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo bywšim wučerju Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Jurju Wroblu a z komentarom k Swětowemu dnju knihow

13:00 Serbske ležownostne mjena

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.04.21)

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Serbšćinu njezabyli

11:45 Historiske kamuški biskopstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo serbskej abiturje 2021 a wo žarowanskej hudźbje na pohrjebach

13:00 Tematiske wusyłanje: Zorja – delnjoserbski rěčny projekt za dorosćenych

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND