Rozhłós (12.05.17)

pjatk, 12. meje 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11.15 Dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim prěni rezimej noweje nawodnicy Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz

13:00 Wěnc spěwow maćerjam

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (05.05.17)

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Oratorij „Serbske jutry“ – rozprawa a wurězki z předstajenja w Drježdźanach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čitanskim wubědźowanju Rěčneho centruma WITAJ

13:00 Žónske mjena w serbskich spěwach

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (28.04.17)

pjatk, 28. apryla 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Přemjenowanja wsow wokoło lěta 2017

11:50 Meju we Worklecach žony  stražuja

12:00 Ewangelske nabožne wusyła-    nje

 (superintenden Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowosćach z Brjazynskeje šule

13:00 Hudźbne pućowanje po Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica 1. meje, mjez druhim serwis

11:15  „Što bě twoje najćeše dźěło?“

11:30 Ćiši wojowarjo za serbsku wěc

11:50 Što ćehnje ludźi kóžde lěto znowa do Jawory?

12:00 Serbska dujerska hudźba

delnjoserbsce

12:30 Komentar k 1. meji a hudźbny portret pěsnikarja Bernda Pittkuningsa

13:00 Hanzo-Goleńk sto lět

po tym gratulacije

Rozhłós (21.04.17)

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Portret: Lubina Hajduk-Veljkovićowa

11:45 Pobrachowacy wučerjo – što činja zamołwići?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje dźiwadłoweje hry „Sergej“

13:00 25 lět telewizijny magacin „Łužyca“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 Ewangelscy křižerjo w katolskich procesionach

11:20 Serbski rekwiem

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12.30 Nabožne wusyłanje  (Cyril Pjech) 

12:40 Oratorij Korle Awgusta Kocora „Serbski rekwiem“

13:20 Woznam ćicheho pjatka za křesćanow

13:30 Jutrowne kulturne pokiwy z regiona a přehlad jutrowneho programa w delnjoserbskim radiju

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja z aktualnosćemi dnja – mjez druhim wo wujěchanju křižerjow

11:20 Oratorij Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja „Nalěćo“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja, mjez druhim přinošk „Prěnje serbske tele­wokno před 25 lětami“ a wo pryzlach w jutrownej nocy

13:00 Jutrowne wuchodźowanje

13:30 Nabožne wusyłanje (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 „To běchu lětuši křižerjo“ – přehlad wo lětušich křižerskich procesionach z ličbami a po­dawkami

Rozhłós (07.04.17)

pjatk, 07. apryla 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Na łubi namakane

11:45 Darićel rjapoweho mozowca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo debjenju jutrownych jejkow w Rownom

13:00 Zajimawostki wo kiwkach

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (31.03.17)

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 25 lět Budyske nakładnistwo Lusatia

11:45 35. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spěwnym popołdnju w Hochozy

13:00 Serbska rěč w Nowakec swójbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wotewrjenju Worklečanskeje sportoweje hale

11:20 Z hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

11:50 Nowa wustajeńca „Serbja a reformacija“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny

13:00 Portret: Jill-Francis Ketlicojc

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (17.03.17)

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskich dnjach młodźiny w Schmiedebergu

11:20 Serbja a reformacija

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym županu a SerBla-blidźe „15 lět młodźinski magacin Bubak“

13:00 Wo zhromadnym koncerće chóra SLA a Delnjoserbskeho gymnazija

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (10.03.17)

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Maćicy Serbskeje

11:20 UNESCO-šula Ralbicy

11:45  Premjera NSLDź „Za brězami“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a přinoškami tydźenja

13:00 Portret: Ursula Starikowa ­z Janšojc

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

nawěšk

nowostki LND