Rozhłós (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Mjezynarodny folklorny festiwal so bliži

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim rekwiemje w Choćebuzu a wo nowej wustajeńcy w Lubinje

13:00 Hudźbne myty a legendy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Daumowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „junijske wjedrowanje“

11:15 Wólby 2015

11:50 Jan Cyž šěsćdźesatnik

12:00 Nabožne wusyłanje

(Kulowski farar Gabriš Nawka)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 25 lět Choćebuski Serbski dom a předstajenje kandidatow za serbsku radu

13:00 Škrěkawa – policist w holi

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćowym přehladom tydźenja

11:10 Dołhodobny projekt WITAJ-dźěći (dalše pokročowanje)

11:40 Biblioteki na kraju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wólbach Serbskeje rady 2015 a z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 40 lět Lubinski žónski chór – hudźbny portret

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Z kolesom po młynskej kolesowanskej šćežce

11:45 Za 150. serbskim blidom

w Ber­linje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Błótowskej powěsćowej nocy

13:00 Wólby do Serbskeje rady 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kśenka)

13:40 Zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowne wšelčizny, mjez druhim live z Pěskečanskeho wjesneho swjedźenja

11:45 Pišćele w serbskej hudźbje

12:00 Swjatkowne wšelčizny

delnjoserbsce

12:30 do

14:00 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkach něhdy a dźen­sa a z wurězkami z „Missy solemnis“

Rozhłós (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Jónu drogi – přeco drogi?

11:45 60 lět Winfriedowy dom w Schmiedebergu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej Krabatowej zakładnej šuli

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Antje Kellowa

13:30 Nabožne wusyłanje

(dr. Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo konferency „Oskar Kolberg a Europa małych regionow“ w Choćebuzu

11:10 Dźensa dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z portretom serbskeje maćerje

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Moja melodija:

Weronika Rachelic

11:45 Recensija knihi Bena Budarja „Sym měła tajki strach“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym wuhotowanju domizniskeje stwy w Bórku

13:00 K swětowemu dnjej smjeća

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi

11:15 70 lět po zakónčenju Druheje swětoweje wójny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźiwadłowej premjerje NSLDź w Hochozy a z komentarom „tak to widźu“

13:00 Naše serbske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (17.04.15)

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Słuchohra Helmuta Rychtarja „Wopyt w starowni“

11:45 Nowy direktor Serbskeho ins­tituta Hauke Bartels

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Michał Anders)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich wobrotach

13:00 70 lět kónc Druheje swětoweje wójny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „Vattenfall a předań brunicoweje sparty“

11:15 Spěwy Přezpólnych

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 200 lět Delnja Łužica w Prusko-Braniborskej

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND