Rozhłós (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje

11:20 Wurězki z oratorija „Žně“

11:45 Ćeže serbskich šwalčow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi, z delnjoserbskimi wobrotami a wo „małej galeriji“ – Serbskej tkalčerni w Drjowku

13:00 Słowakska ludowa hudźba

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Ze wšědneho dnja socialnych dźěłaćerjow

11:45 Dobra rada: priwatny wětrnik

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klimowym a energijowym campje we Łužicy

13:00 Kak dale z brunicu w Slepjanskim regionje?

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z „wjedrowanjom“ w awgusće

11:20 Nowe hudźbne nahrawanja

11:45 To a tamne wo padustwach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wustajeńcy molerja Jana­ Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

13:00 Serbske ludowe spěwy „Wjerś mě w rejce“

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (24.07.15)

pjatk, 24. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a wo připrawjenju kule a křiža na Smječkečanskej cyrkwi

11:20 Na zwučowanju pasiona w Chró­sćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nałožowanju serbšćiny w Kosykojc swójbje

13:00 Koncert po přećach słucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Wšědne njewšědnosće – 49 lět zhromadnje loto hraja

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskich stawiznach na fotografijach

13:00 Impresije wo XI. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Live z 11. mjezynarodneho fol­klor­neho festiwala; rozprawjeja tež wo sobotnym wječoru a wo programje dźěći

12:00 Nabožne wusyłanje

(Michał Anders)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:00 Hochožanski chór 170 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje kemšow z Božim wotkazanjom z Bukec

11:10 Julijske „wjedrowanje“

11:20 Pozabyte ludowe pěsnje

11:45 Nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju

12:00 Wo Smochčanskim swójbnym swjedźenju 

 po tym Zbožopřeća

njedźelu, delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo Łužiskim cyrkwinskim dnju a ze zhla­dowanjom na folklorny festiwal „Łužica“

13:00 Portret huslerki Eleny Soltan

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

 po tym Zbožopřeća

Rozhłós (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Stipendiaća Załožby za serbski lud

11:30 Wuměłstwowy bus

11:40 Hriwny na DMarki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej dźiwadłowej hrě

13:00 Serbska a čěska dujerska hudźba z Moravanku

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi a live wusyłanje z klóšterskeho swjedźenja w Pančicach

11:20 Na wopyće pola dwójnikow

11:45 Live z Pančic-Kukowa

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim programje na měšćanskim swjedźenju

13:00 Lěćo w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Mjezynarodny folklorny festiwal so bliži

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim rekwiemje w Choćebuzu a wo nowej wustajeńcy w Lubinje

13:00 Hudźbne myty a legendy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Daumowa)

13:40 Zbožopřeća

nawěšk