Rozhłós (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:20 Moja melodija: 15 lět skupina DeyziDoxs

11:45 Do mytowanskeho koncerta hudźbnych talentow w SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuknjenju w cuzym kraju – šulerska wuměna

13:00 Tematiske wusyłanje „Pola błótowskich rybarjow“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Kurjo)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (22.04.16)

pjatk, 22. apryla 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 30 lět katastrofa w Černobylu

11:45 300. jubilej Sulšečanskeje kapałki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo mjezynarodnym dnju knihow

13:00 Delnjoserbska literatura

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja zahrodka – zjimanje temoweho tydźenja

11:45 Wojerowske swjedźenske hudźbne dny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo drastowym balu towarstwa Pśěza

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim ze zazběhom akcije „Moja zahrodka“

11:20 45 lět Serbski muski chór De­lany

11:45 12. čitanske wubědźowanje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo załožbje za rěčnu šulu a muzej

13:00 Serbske, čěske a pólske nalětnje melodije“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (H. Dawmowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 25 lět po zawjedźenju nabožiny jako šulski předmjet

11:45 Recensija knihi Dietricha Šołty wo Jurju Brězanu

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Hänchen)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje noweje delnjoserbskeje dźiwadłoweje hry

13:00 Na wopyće w Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Feliks Brojer a jeho kompozicija „Stabat mater“

11:20 Oratorij „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

12:15 Jutry zwony mjelča – klepo­tanje

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Helmut Hupac­); jutrowne kulturne poručenja; pokazki na jutrowny program a gratulacije

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15 Oratorij „Nalěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Hans-Christoph Schütt), aktualny ma­gacin z powěsćemi, jutrowne spě­wanje z chórom Łužyca a z komentarom Bernda Pittkuningsa „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje „Nalěćo w serbskej literaturje a hudźbje

 po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 To běchu lětuši křižerjo – rozprawnistwo wo wšěch křižerskich procesionach (ličby kři-žerjow a wjerški)

11:35 Zwony we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

 

delnjoserbsce

Rozhłós (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim pokazka na akciju: „ Zwony do wutrobow zwonja“

11:20 Witaj, rjane nalěćo! (literarno-hudźbne wusyłanje)

11:45 Jubilar: Basnik Beno Budar – 70 lět

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje – Werner Měškank

13:40 Nabožne słowo

 (Manfred Hermaš)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo sokołskim volleyballowym turněrje

11:20 Słuchohra: „Wopyt w psychiatriji“

11:45 Recensija k inscenaciji NSLDź „Jakni mužojo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo wubědźowanju­ młodych hudźbnych talentow

13:00 Portrety delnjoserbskich žonow

13:40 Nabožne słowo

 (Christina Kliemowa)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

11:20 Smoler a jeho pěsnički

11:45 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo projekće Serbskeho instituta

13:00 Tematiske wusyłanje: „Jan Arnošt Smoler 200 lět“

13:40 Nabožne słowo

 (Helmut Hupac)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zymskim kupanju w Sulšecach

11:20 70 lět Serbski wučerski wustaw w Radworju

11:45 Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Bukecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo certifikowanju delnjoserbšćiny

13:00 Lubosć mjez zwěrjatami

13:40 Nabožne słowo

 (Dieter Schütt)

 po tym zbožopřeća 

nawěšk

nowostki LND