Rozhłós (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10 Krótkoproza Piwarca

11:20 Trochu hinaši wid na Pólsku

11:45 Druhe adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čestnohamtskim dźěle Ruth Mrózkojc

13:00 W Pratyji 2018 listowane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Adwentna hudźba

11:45 Prěnje adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, powěsće tydźenja a rozprawa wo schadźowance

11:20  Koncepcija 2plus – žohnowa-   nje abo zahuba

11:45 Reformacija a wutworjenje konfesijow w małych ludach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (prěni dźěl)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (farar Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo swójbnym popołdnju w Hodźiju

11:20 Čěska wosrjedź změnow

11:45 Projekt „Stup dale“ wohroženy?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo sympoziju na česć wučerja Hanza Hühnchena

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Frank Kosyk

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (10.11.17)

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – z powěsćowym přehladom tydźenja

11:20 Wobswětowje wědomi – w Ra­dworju

11:45 22 lět skupina Wólbernosće – rozprawa wo koncerće

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo Choćebuskim filmowym festiwalu a wo swinjorězanju w Janšojcach

13:00 Žně w serbskej hudźbje (2)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (03.11.17)

pjatk, 03. nowembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo Budyskej Romantice

11:20 Musica nova sorabica

11:45 Wo premjerje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo kermuši Choćebuskich a Žylowskich Domowinjanow

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (27.10.17)

pjatk, 27. oktobera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow tydźenja

11:20 3. koncert Musica nova sorabica

11:45 Wo koncerće k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jubilejnym insti­tut­nym dnju składnostnje 25lětneho wobstaća Serbskeho in­stituta

13:00 Tematiske wusyłanje „Rěč a wěra“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (20.10.17)

pjatk, 20. oktobera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo fachowym dnju 2plus

11:20 Myto Ćišinskeho přepodate

11:45  20 lět Witaj-skupina

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Wětošowskim horće móžnosćow a wó wólbach předparlamenta Serbskeho sejma

13:00 Žně w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim rozprawa wo mytowanju w Budyskim Serbskim domje

11:20 Marja Michałkowa 20 lět w parlamenće

12:00 Ewangelske nabožne wusyłanje

 (farar Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožćenju lětušeho myta Domowiny

13:00 K stawiznam serbskeje rejowanskeje hudźby (4)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeće 

Rozhłós (06.10.17)

pjatk, 06. oktobera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11.20 Delnje Sulšecy a Serbska protyka 2018

11:45 Nowa zběrka serbskeje prozy „Mlóče“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12.30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Pratyji za lěto 2018

13:00 Witajće do Poznanja

13.30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

nawěšk