Płastowka (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 poet, 2 nic wysočina, 3 elektriski prud, 4 drasta Japančanki, 5 stolica Filipinow, 6 skoro, bjezmała, 7 ćišćany produkt, 8 reja, 9 nic podołhojte

Z traktorom, kotryž jako „mobil zboža“ z wodu citaty wo zbožu na dróhu pryska, je předsyda towarstwa Remise Mike Salomon z Małeho Wjelkowa tuchwilu po wšej Sakskej po puću. Ze swojim wuměłstwowym projektom wón lětuše kulturne lěćo „Tajke zbožo“ w Małowjelkowskich sotrownjach dale wjedźe. Z powěsćemi zboža chce Salomon proces rozmyslowanja spěchować. Přede­wšěm měri so wón tak přećiwo populistiskim parolam, křiwdźenjam a šěrjenju stracha před přichodom. Radworska gmejna­ projekt mjez druhim podpěruje. Foto: Towarstwo Remise/Mike Salomon

Křižowka (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 hołk a ..., 5 z njej pisachu na taflu, 6 to je zakazane, 7 muski hłós, 10 ličba, 13 ryba, 14 objekt w swětnišću, 15 trasa, wupoka­zany puć

Padorunje: 1 wobaranje, 2 fran­coske město, 3 horiny w Čěskej/Pólskej, 4 rěka přez Drježdźany, 8 načolna skupina, 9 japanske město, 11 demonstracija, 12 wu­znamjenjenje, zasłužba

Wobnowjene jěchanišćo Wojerowskeje młodźinskeje farmy z nowym płotom z wosebje dźeržiteho drjewa robinije, maja dźěći a młodostni zaso k dispoziciji, po tym zo su je minjenu póndźelu poswjećili. Załožba Łužiska jězorina bě za podpěru při twarskich­ kóštach šek w hódnoće 8 000 eurow přepodała. Za cyłkowny projekt nałožichu něhdźe 15 000 eurow. Sobu­dźěłaćerjo farmy su tójšto dźěłow sami wukonjeli. Woltižěrowanska skupina zetkawa so stajnje póndźelu popołdnju. Foto: Gernot Menze

Křižowka (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 powyšenje w krajinje, 5 jara ćopło, 6 nic dawać, 7 dźěl dnja, 10 wón bě Iliadu zeserbšćił (Matej), 13 přistaw jendźelsce, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 nic prědku

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 zběhadło, 3 Riese serbsce, 4 powabna, 8 słód, 9 nalětni swjedźeń, 11 zelenina, 12 wjes pola Wojerec

Winicarjo podłu sakskeje winicoweje dróhi přeprošeja jutře a njedźelu, 25. a 26. awgusta, 19. raz na woptawanje wina. To je jedne z najwoblubowanišich winowych zarjadowanjow Drježdźanskeho łobjoweho kraja. Mjez Pirnu a Diesbarom-Seußlitzom ­winicarjo 46 winicow swoje wrota, pincy a bleše wočinjeja. Připowědźili su so hosćo z cyłeje Němskeje. Foto: Sylvio Dittrich

Křižowka (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 koparski klub w Rostocku, 6 hłowna wosoba jednanja, 7 hara, 10 sudobjo, 13 pruwowanje, 14 spisar, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 dźěl popy, 3 zemjepisny plan, 4 ze štomami wobdata dróha, 8 hudźbna twórba, 9 jednotka kajkosće bencina, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 dźěło Ibsena

Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 předmjet k hraću, 3 Słowjan, 5 zdychnjenčko, 7 falowacy dešć, 10 cyły chlěb, 14 swójbny, 15 ameriska basketballowa liga, 16 španiske wołanje

Padorunje: 1 muski hłós, 2 dźěl wobleka, 3 grjekski pismik, 4 serbska institucija skrótš., 6 nic strowa, 8 muske předmjeno, 9 rozbuchlina skrótš., 10 knjez pólsce, 11 křesćanska powěsćernja, 12 swětowa organizacija, 13 aber serbsce

Na Chróšćanskej farje tuchwilu tež čěšćinu słyšiš. Jan Breindl wuwučuje tam zajimcow w swojej maćeršćinje. Po popołdnišim rěčnym kursu wotměwachu so wot póndźele hač do dźensnišeho zabawne poskitki. Tak su wobdźělnicy mjez druhim tež čěske pěsnje spěwali. Jutře­ kurs z ekskursiju do Libereca zakónča. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND