Pokiwy (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

Z čołmom po wulkim haće

Němske Pazlicy. Towarstwo Natwar Němske Pazlicy poskićuje wotnětka zaso čołmowanske tury po Němskopazličanskim wulkim haće – najwjetše to přirodne stejace wódnišćo Łužicy. Wuměnjenje je krute dodźerženje hygienowych předpisow. Wotpowědne terminy hodźa so pod telefonowymaj čisłomaj 0151 / 22 24 61 27 a 0 35 78 / 30 84 29 knihować.

Serbski sejm zjawnje wuradźuje

Njebjelčicy. Serbski sejm so jutře, 12. junija, wot 11 do 18 hodź. znowa schadźuje. Planowane ćežišća zjawneho posedźenja budu mjez druhim rozhłosowa rada MDR, rewitalizacija delnjoserbšćiny a ratifikacija ILO-konwencije 169 za indigene ludy. Nimo čłonow gremija maja tež wšitcy dalši zajimcy składnosć so słowa jimać. Ryzy digitalne wuradźowanje je pod www.posejzenje.serbskisejm.de přistupne.

Papjerjane łódźe paslić

Korzymska galerija Art Factory FLOX wuhotuje dźensa wječor hnydom dwě wernisaži. Nimo přehladki „Fascinacija chlěb“, wěno­waceje so kulturnym stawiznam jednoho z najwažnišich žiwidłow, pokazuja tam fotowu wustajeńcu „Z Roburom do Mongolskeje“. Wirtuelne wotewrjenje hodźi so wot 20 hodź. na Youtube-kanalu towarstwa Im Friese sćěhować. Foto: Jan Oelker

Křižowka (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

Wodorunje: 3 měsac, 5 prěni, druhi, ..., 6 drasta, 7 město w Južnym Tirolu, 10 wunamakar dynamita, 13 wunamakar motora, 14 njepřěhrać, 15 dźěl bydlenja

Padorunje: 1 wulka rostlina, 2 wosoba pola Shakespeara, 3 město nad Łobjom, 4 přichodny dźeń, 8 lubowar rjanosće, 9 pozitiwna elektroda, 11 pomocnica při po­rodźe, 12 počas

Protyka (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

Sobotu 12.6. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

  17:00 Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

Njedźelu 13.6. 15:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ w Hrodźišćanskim hrodo­wym parku

Wutoru 15.6. 17:00 Jurij Koch čita ze swojeje knihi „Hanna“ w Kamjen­skim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Diskusijne koło Lěwicy k aktualnym naležnosćam Kamjenskeje měšćanskeje rady w tamnišim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  15:30 Předsydstwo Budyskeje župy w Njechornju

  18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

Pjatk 18.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w nowej dnjowej hladarni we Worklecach „Při Krabatowym puću“

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na aquamediale w Słopi­šćach (Schlepzig)

  19:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi­

Rozhłós (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Rozprawy z Hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškami wo Hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny kaž tež wo wustajeńcy „Wobrazy krajiny“

13:00 Tematiske wusyłanje: Mjez přiswojenjom a eksotizmom (4)

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Hódančko (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Jeli pytane słowa 1–27 wuhódaće, wučitaće we wuzběhnjenymaj rjadomaj wobchod.

1 psyk, 2 Sprung serbsce, 3 róžk stwy, 4 chěža, 5 rěka Mohan němsce, 6 afriska rěka, 7 nowo-, 8 urbi et ..., 9 přitok Dunaja, 10 je za hraće, 11 přitok Dunaja, 12 wódnišćo, 13 jedyn jendźelsce, 14 sicilski wulkan, 15 žónski hłós, 16 ratar, 17 rěka w Sewjerorynsko-Westfalskej, 18 brazilske město, 19 přihłosowanje, 20 prawótc němskeho ćěłozwučowanja (Friedrich Ludwig), 21 swójbny, 22 španiske wołanje, 23 mała ­literarna forma, 24 směr, 25 dźěl wobleka, 26 dźěl krajiny, 27 matura

Protyka (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Sobotu 5.6. 19:30 Premjera klankodźiwadła „Godow & Somorrha“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 6.6. 9:30 Serbski ludowy ansambl kemše w Hodźiju hudźbnje wobrubi

  10:15 Kemše w Budyskej Michałskej cyrkwi

Srjedu 9.6. 17:00 Měšćanska rada Kamjenc

Sobotu 12.6.  Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

Póndźelu 14.6. 18:00 Gmejnska rada Hamor

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:30 Gmejnska rada Radwor

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  18:00 Spěwny a  čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

  19:00 Gmejnska rada Chrósćicy

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy (kedźbu, změnjeny termin!)

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

  17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na Aquamediale w Słopišćach (Schlepzig)

Njedźelu 20.6. 15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

Pokiwy (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Hišće móžno wothłosować

Wojerecy. Jenož hišće mało dnjow ­móža wobydlerjo Wojerec wo wobydlerskim etaće 2021 wothłosować. Hač do póndźele, 7. junija, móža woni swój hłosowanski lisćik w měšćanskim zarjadnistwje wotedać abo internetnje wothłosować. Kóždy wobydler w starobje wot 16 lět ma tři hłosy, kotrež móže za jenički namjet wotedać abo na tři wšelake rozdźělić. Z wuličenych hłosow zdźěłaja prioritne lisćiny, kotrež chcedźa potom krok po kroku zwoprawdźić. Hłosowanske lisćiki su wupołožene w twarjenjach měšćanskeho zarjadnistwa a w jednotliwych wjesnych zarjadnistwach. Internetnje su wone přistupne na stronach města Wojerec.

Hwězdarnja wočinjena

Rozhłós (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 100. róčnica znowazałoženja biskopstwa Drježdźany-Mišno – Historiske kamuški (6)

11:50 Hudźba a pokiwy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce hudźby, kotraž so na wuměnk poda

13:00 Zajimawostki wo serbskich listowych znamkach, 3. dźěl

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

W nowym šaće

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Wot junija prezentuje so serbski tele­wizijny magacin Wuhladko w nowym ­šaće, mjenujcy z wjetšimi płoninami ­za wulke wobrazy a panoramy, kotrež mnohostronskosć serbskeho žiwjenja ­hišće lěpje pokazuja. Po wjacorych lětach w znatym designje bě nětko načasu, nowe ­puće kročić. Wšako so tež wašnje, kak ­přihladowarjo a přihladowarki telewi­zijny program sćěhuja, stajnje měnja. Wo tym přeswědčić móža so zajimcy ­jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Mjez druhim rozprawjeja tam ­wo rozpušćenju Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala SAEK. Jeho Budyska wotnožka je jara ­wjele pioněrskeho dźěła na polu serbskeje rěče w elektroniskich medijach wukonjała. Nětko so prašeja, kak z tym dale póńdźe.

We Wuhladku zaběraja so tež ze stolětnymi sta­wiznami Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy, kotruž bě bamž ­Benedikt XV. lěta 1921 znowa załožił, po tym zo bě něhdyše biskopstwo Mišno za čas reformacije zašło. Nimo toho ­předstaja dwurěčnu zawodowu nowinu, kotruž su njedawno w zawodźe TDDK w Nadróžnej Hrabowce wudali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND