Křižowka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 mjeno měsaca, 5 nalětnja kwětka, 6 štom, 7 stolica Marokka, 10 zemjepisny plan, 13 sibirska rěka, 14 serbski awtor (Beno), 15 grjekski pismik

Padorunje: 1 znaty wuměłc, 2 krute připrajenje, 3 kupa w Srjedźnym morju, 4 hara, 8 wubědźo­wanišćo, 9 město w Jordanskej, 11 dobry pokiw, 12 ratarsko-

Protyka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 13.3. 18:30 Seminar Budyskeje wokrjesneje ludoweje uni­wersity a gmejny Njebjelčicy „Hromadźe na wsy - myslić * wuknyć * wuwić * činić“; na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

Sobotu 14. a 15.3.   Dźeń wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Hózkowskej hornčerni „Baćonjace hnězdo“

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Porchowskej Lehmannec hornčerni

   Jutrowne wiki w Lubinskim Błótowskim muzeju

Sobotu 14.3. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow 3. do 5. lětnika we Wor­klečanskim Don Boskowym domje

  12:00 Debjenje jutrownych jejkow z Beatris Sachse w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Serbske popołdnjo w Hochozy

  19:00 Diskusijne koło Sakska w dialogu pod hesłom „demoSlam“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“– wotprajeny!

  19:30 Koncert ansambla Calmus „Folksongi – Takle­ klinči swět“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ Činohrajneho studija město inscenacije „Dołhož fenki běža“ na hłownym je­wi­šću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Rozhłós (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  Digitalny pakt – zwoprawdźenje na šulach

11:50 Finalne koło w dwójnej hłójčce

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym dźělu „Pod­stupimskich přinoškow“ k sorabistice

13:00 K 90. narodninam basnika a žurnalista Ericha Wojtowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (12.03.20)

štwórtk, 12. měrca 2020 spisane wot:

12.3.–18.3.2020 Budyski filmowy palast: Narziss und Goldmund: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Der Spion von nebenan: wšědnje 17:30 a 20:00 A Quiet Place 2: srj 20:00 Das kleine Gespenst: nj 15:00 Parasite: pj 17:15 Die Känguru-Chroniken: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so, nj a wu 14:45 | pj a so 22:00 Onward: Keine halben Sachen: wšědnje 16:00 | nj 12:30 | pj, so, nj a wu 14:00 | wu 20:00 Onward: Keine halben Sachen w 3 D: wšědnje 17.15 | pj, so a wu 14:45 Bloodshot: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) | pj a so 22:15 The Gentlemen: pj a so 22:30 Lady Business: wšědnje 18:15 a 20:15 Der Unsichtbare: wšědnje 20:00 (nimo wu) | pj a so 22.15 Nightlife: štw, so, wu a srj 17:15 Die Eiskönigin 2: nj 12:00 Bad Boys for Life: pj a so 22:45 Ruf der Wildnis: so a wu 15:00 Sonic the Hedgehog: pj a nj 15:00 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: nj 12:15 Die Wolf-Gäng: nj 12:30 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: nj 12:15 Chaos auf der Feuerwache: pj, so, nj a wu 14:30 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:00

Kino ekstra: Wagenknecht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Debja jutrowne jejka

Budyšin. 29. raz přewjedźe Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu jutře a njedźelu w Budyskim Serbskim domje wiki jutrownych jejkow. Na wo­běmaj dnjomaj móža wopytowarjo wot 10 do 18 hodź. nimale 40 wuměłcam při debjenju owalnych drohoćinkow w tra­dicionalnych technikach přihladować a sej pola nich tajku kupić. Štóž chce, móže so pod fachowym nawodom sam w debjenju pospytać. Předewšěm dźěći su k tomu přeprošene. Dale budu widźeć wuslědki wubědźowanja wo „Najrjeńše serbske jutrowne jejko 2020“. Wikowarjo poskića tohorunja keramiku, škleńcu a wušiwanki z Hornjeje a Delnjeje Łužicy a Smolerjec kniharnja wuběr swojich knihow. Kofej a tykanc budźetej toho­runja na předań. Zastup płaći 2,50 eurow za dorosćenych, za dźěći hač do 16 lět 50 centow.

Na dźěłarničku Bjesadow

Na wernisaži wustajeńcy „Ak słyńco górjej stupašo – 10 lět jutrowne spěwanje w Janšojcach“ w tamnišim Serbsko-němskim domizni­skim muzeju wuznamjenichu Dianu Šejcowu (nalěwo) kaž tež pjeć dalšich čłonkow ćělesa ze zelenym wěnčkom za deka­du skutkowanja. Přehladka je hač do 31. oktobra přistupna. Foto: Rosemarie Kargowa

Křižowka (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 hajk, 5 dopokaz njepřitomnosće, 6 wobydler sewjerneje Europy, 7 syn Abrahama, 10 lud, 13 domjace zwěrjata, 14 grjekski pismik, 15 zemski pokład za tepjenje

Padorunje: 1 knjeni pólsce, 2 lisćowy štom, 3 překlepana, 4 krótkopis skrótš., 8 serbske sportowe towarstwo, 9 muske předmjeno, 11 hłowna wosoba, 12 dwojota

Protyka (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 6.3. 19:00 Diskusijny wječor „Wuměłstwo zetka politiku“ w Drježdźanskim wuměłstwowym domje Raskolni­kow na Čěskej hasy

Sobotu 7. a 8.3.   Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 7.3. 10:00 Wulka přehladka orchidejow w Slepjanskim Serbskim­ kulturnym centrumje

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy towarstwa filatelistow „Jutry na pohladnicach a listowych znamkach“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Dźeń archiwow pod hesłom „Wot depeše hač k tweetej“ w Serbskim kulturnym archiwje Budyske­ho Serbskeho instituta

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej­ šuli

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 8.3.   Mjezynarodny dźeń žonow

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje inscenacije „Namrěwstwa dla zawrje­ne“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowske­ho Bratrowstwa w Nowoslicach

Póndźelu 9.3. 19:30 Póstny seminar „Swětłownja abo narowny pomnik­ Boha“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena; přednošujetaj Gregor Giele z Lipska a Tilmann­ Popp z Budyšina na temu „Nowe wino w starych hadźicach? Wjesołe poselstwo a jeho šansy w přicho­dźe“

Rozhłós (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 29. wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20  Na slědach wjelka (reportaža)

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej jazzowej spěwarce „Die Herrmann“ a wo Serbskim blidźe

13:00 Přinoški serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Kampanja we Wuhladku

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:
Budyšin. Imageowa kampanja sakskeho knježerstwa za wjace akceptancy za dwurěčnosć budźe jedna z temow přichodneho wudaća hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Kampanja měri so na ludźi w serbskim sydlenskim rumje, kotřiž serbšćinu njewobknježa. Z plakatami, nalěpkami, internetnym magacinom a busom w serbskich barbach nětko w regionje wabja. Kulturna ministerka Barbara Klepsch (CDU) je akciju w Budyšinje zahajiła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo jězbje z jeepom na olympiske hry do Japanskeje, wo jednej z poslednich tradicionalnych wowčernjow we Łužicy a předstaja přichodneho serbskeho superintendenta.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND