Pokiwy (24.01.20)

pjatk, 24. januara 2020 spisane wot:

Na ptači kwas SLA

Radwor. Po wuspěšnych předstajenjach ptačokwasneho programa Serbskeho ludoweho ansambla w Delnjej Łužicy dožiwi program „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ jutře w 19.30 hodź. w Radworskej „Slaviji“ hornjoserbsku premjeru. Tam přizamknu so reje. Dalše předstajenje budźe zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Kulowskej wjacezaměrowej hali.

Jutře na spěwny wječor

Hórki. W bróžni Hórčanskeho Smolic statoka wotměje so jutře wot 19 hodź. wosebity spěwny wječor. Na njón su sej čłonojo skupiny ČILAK přeprosyli čěsku skupinu „Cimbálova muzika Stupava“ z Dolnich Bojanovic. Wječor přewjedźe so dźakowano spěchowanju z fondsa Čiń sobu!. Wobdźělić budźe so tohorunja znaty pinčnik Franta, kiž swójske wino poskića. A wězo njebudźe tež legendarna čěska poliwka „česnečka“ pobrachować.

Tež w stolicy kwasuja

Skulptura „Pieta“ Budyšana Horsta Weißy změje bórze swoje městno w foyeru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. 1993 zemrěty Weiße, kiž by loni 3. decembra stote narodniny swjećił, je Budyske wuměłstwowe towarstwo załožił. Tanja Böhme z towar­stwa a intendant NSLDź Lutz Hillmann chcetaj skulpturu 1. februara zjawnosći přepodać. Foto: Carmen Schumann

Křižowka (24.01.20)

pjatk, 24. januara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 počas, 5 žónski kóń, 6 wobdźěłana rola, 7 rosće na łuce, 10 balkon, 13 konopej, 14 grjekski pismik, 15 serbske młodźinske towar­stwo

Padorunje: 1 kartyplacanje, 2 prje­dawša šwedska skupina, 3 elan, 4 kupa w Srjedźnym morju, 8 spodobna, 9 Gepäckstück serbsce, 11 žónske předmjeno, 12 přitok Dunaja

Protyka (24.01.20)

pjatk, 24. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 24. do 26.1.   Stawizniska dźěłarnička „Stawiznički za přirodowu a dožiwjensku šćežku“ domizniskeho towarstwa Radiška a biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“

Pjatk 24.1. 18:00 Kulinariski wječor „Najlubše jědźe Awgusta Sylneho“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Knižna premjera LND: Benedikt Dyrlich předstaji 2. dźěl swojeje awtobiografije „Leben im Zwiespalt“ w Drježdźanskim literarnym domje Villa Augustin

  19:00 Nowolětny koncert Heidemarje Wiesnerec w Lipšćan­skim Schumannowym domje

Sobotu 25. a 26.1.   Rjemjeslniske wiki w Choćebuzu

Sobotu 25.1.   Ptači kwas

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho wosadneho zwjazka na Michałskej farje

  11:00 Koncert Rakečanskeho Pawołskeho chóra we Wojerowskim Łužiskim centeru

  16:00 Předstajenje nowych spěwarskich w Slepjanskej narěči „Něnter comy Boga chwalić“ w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 26.1. 10:00 Kwasne wiki w Budyskim hotelu „Best Western“

  15:00 Ptačokwasny program pěstowarnje „Chróšćan kołć“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Rozhłós (24.01.20)

pjatk, 24. januara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo nowych Slepjanskich spěwarskich

11:20 Hudźbne wusyłanje:

Serbski jazz a serbski blues

11:50 Młoda serbska literatura

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Mjezynarodnym zelenym tydźenju

13:00 Słuchohra „Čorny woblek“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym gratulacije

Do kina (23.01.20)

štwórtk, 23. januara 2020 spisane wot:

13.–29.1.2020 Budyski filmowy palast: Die Hochzeit: wšědnje 17:00 a 20:00 | štw, so, nj a wu 14:30 | pj a so 22:45 Die Wolf-Gäng: wšědnje 17:15 (nimo pó) | nj 12:00 | štw, so, nj a wu 14:30 | pó 17:00 Das geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:15 (nimo štw) | štw 16:45 Weathering with you: štw 22:00 Lindenberg! Mach dein Ding: wšědnje 16:40 (nimo štw) a 20:00 Bad Boys for Life: wšědnje 17:00 a 19:30 | pj a so 22:15 1917: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 | pj a so 22:30 Vier zauberhafte Schwestern: nj 12:00 | štw, so, nj a wu14:45 Die Eiskönigin 2: nj 12:00 | štw, so, nj a wu 14:30 Spione Undercover: štw, so, nj a wu 14:45 Knives Out – Mord ist Familiensache: wšědnje 19:30 Das Perfekte Geheimnis: wšědnje 20:00 (nimo štw a pó) Jumanij: The Next Level: štw, so, nj a wu 14:15 Jumanij: The Next Level w 3 D: pj a so 22:45 Der kleine Rabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz: nj 12.15 Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers: pj a so 22:15 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: nj 12:00 Joker: pj a so 22:45 Systemsprenger: nj 12:00

Kino ekstra: Lara: pó 17:15 a 20:15

Protyka (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Pjatk 17. do 20.1.   Swjedźenske dny składnostnje 600lětneho wobstaća bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach

Sobotu 18.1. 10:00 Bajkojte zarjadowanje za dźěći pod hesłom „Wucho­wajće bajki“ w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje

  10:00  Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

  10:00  Wiki móžnosćow we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospo­dźe: Ćeta Monika baje bajku „Rapuncl“

  20:00 Multimedialna instalacija Jana Bělka z organistom Franzom Danksagmüllerom we wobłuku Mjezynarodnych dnjow Oliviera Messiaena 2020 w Zhorjelskej cyrkwi swj. Pětra

Njedźelu 19.1. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  16:00 Předstajenje inscenacije „Ludźo, njedźiwajće so“ z lajskej dźiwadłowej skupinu Šunow-Konjecy w Nowosličanskej Dinarjec kulturnej bróžni

Póndźelu 20.1. 15:00 600 lět bratstwo swj. Bosćana: Hłowna zhromadźizna bratstwa na Chróšćanskej farje

Srjedu 22.1. 8:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

  10:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

Pokiwy (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Na ptači kwas SLA

Budyšin/Hochoza. Dźensa započina so sezona ptačich kwasow Serbskeho ludoweho ansambla. Tak zběhnje so dźensa w 19.30 hodź. prěni raz zawěšk za wječorny ptačokwasny program „Štóž so zwaži, tomu so radźi“, a to w Hochozy. Dalše předstajenja su jutře, sobotu, w 19.30 hodź. na Choćebuskim Komornym jewišću a njedźelu w 16 hodź. w Nowej Niwje. Hornjoserbska premjera budźe 25. januara w 19.30 hodź. w Radworskej „Slaviji“. Přizamknu so reje.

Wo bratstwje swj. Bosćana

Chrósćicy. Na zhromadne zarjadowanje Chróšćanskeje wosady a tamnišeje putniskeje hospody sće dźensa wječor do Chrósćic přeprošeni. Birgit Mitzscherlich přednošuje wot 19.45 hodź. na temu „600 lět bratstwo swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe“. Zarjadowanje wotměje so na Chróšćanskej farje.

Pjaty počas kiwa

Tuchwilne nimale nalětnje wjedro wužiwa tule stadło dźiwich swini – cyłkownje je naš fotograf tele dny w Błótach na swojim rańšim wucho­dźowanju 19 zličił, wšitke pak njemóžeše na foće zapopadnyć. Cyle woměrje pohibowachu so wone tam po tuchwi­lu přepła­wjenych sprjewinych łukach. Při tym njemějachu ani nuzne a njeběchu ani kuska spłóšiwe. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 jězor pola Zubornički, 5 dźěl lěta, 6 zapal, 7 prawidło, 10 jězor w Finskej, 13 město jendźelsce, 14 Berlinske knježerstwo, 15 drohotne drjewo

Padorunje: 1 kónc modlitwy, 2 rěka­ přez Mnichow, 3 wulko­morjo, 4 nic sotra, 8 pólske město nad Wódru, 9 stolica Běłoruskeje, 11 łaćonsce: w lěće, 12 grjekski pismik

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND