Pokiwy (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Swjeća sportowy jubilej

Bart. Wot dźensnišeho hač do njedźele swjeća w Barće stolětny jubilej wob­staća tamnišeho sportoweho towarstwa. Po oficialnym swjedźenskim akće budźe dźensa w 20.30 hodź. w stanje na sportnišću piwo natočene. Jutře wotměja so přez cyły dźeń sportowe zarjadowanja, kaž blidotenisowy turněr. Na wječornych rejach wustupi mjez druhim rejwanska showskupina Flashpoints. Njedźelu wot 8 hodź. přewjedu mjezynarodne wubědźowanje we warjenju kotołoweho gulaša. Wot 14 hodź. je program, mjez druhim z wustupom dźěći Bartskeje zakładneje šule. W 17 hodź. chcedźa meju powalić a mejski porik krónować.

Program z překwapjenkami

Zajimawy wobraz skići so wopytowarjam wodosportoweho centruma w Klětnjanskim přistawje Bjerwałdskeho jězora při chowa­nju słónca. Oficialna kupanska sezona 2019 při jězoru je zahajena. Tekstilny, psyči a dalše přibrjohi su sobudźěłaćerjo zamoł­witeje firmy w nadawku Hamorskeje gmejny wurjedźili. Tež zjawne nuzniki su nětko přistupne. Foto: Arian Leffs

Płastowka (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow 1–9 je wupokazany.

1 susodny kraj, 2 cyłk twarjenjow, 3 wjes pola Rakec, 4 kruty zjaw, 5 nic dołho, 6 mały ćišćany produkt, 7 dlěše powědančka, 8 njerodnje pisać, 9 čin

Protyka (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 17. do 19.5.   Němski drastowy swjedźeń w Lubinje

   Wjesny swjedźeń z mejemjetanjom w Němcach

Pjatk 17. a 18.5.   Židowsko-serbskej dnjej w Slepom

Pjatk 17.5. 19:00 Zarjadowanje we wobłuku rjada „Sakske křesło“ wo temje „Kak swobodnje rozprawjeja naše me­di­je“, mjez druhim ze šefredaktorom ZDF dr. Pe­te­rom Freyjom a ze sobudźěłaćerku MDR Ine Dipp­mann w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Nalětni koncert Załožby za serbski lud ze Serbskim muskim chórom Delany na Worcynskim hrodźe

Sobotu 18. a 19.5.   Mejemjetanje we Wěteńcy

   Mejemjetanje w Njebjelčicach

Sobotu 18.5. 9:00 Bursa trjebanych kolesow w Kamjenskim Bikehousu

  10:00 Dźěłarnička molerstwa ze židowskej wuměłču Judith­ Wetzka na Slepjanskej farje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  14:00 Dźěłarnička Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ k hotowanju družčeje drasty na Chróšćanskej farje

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo 10. pokal łužiskeje jězoriny na Blunjanskim sportnišću

  15:00 Nalětni swjedźeń w Šešowje

Rozhłós (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Zjimanje temoweho tydźenja wo komunalnych wólbach

11:45 Wobraz z narańšich kónčin – Delnja Hórka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo čitanskim wubědźowanju Rěčneho centruma WITAJ

13:00 Drastowy swjedźeń w Lubinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym gratulacije

Na wopyće w Hochozy

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). W mejskim wudaću delnjo­serbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow jutře, 18. meje, w 12.40 hodź. w telewiziji RBB ze serbskeje wsy Hochozy. W srjedźišću wusy­łanja steji tamniši wjesnjanosta Fryco Wojto (Njewotwisna wolerska skupina Hochoza). Wón je po słužbnych lětach najstarši wjesnjanosta Braniborskeje. Prjedy hač 78lětny hišće w róžowniku zastojnstwo złoži, zhladuja we wusyłanju na jeho 25lětne njesprócniwe skutkowanje jako prěni muž gmejny we wokrjesu Sprjewja-Nysa.

Do kina (16.05.19)

štwórtk, 16. meje 2019 spisane wot:

16.5.–22.5.2019 Budyski filmowy palast: Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:30 (nimo srj) Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:30 | srj 20:15 Glam Girls: wšědnje 16:15 | štw, pj, so, nj a wu 20:15 | pó a srj 20:30 | pj a so 23:00 | štw, so, nje a wu 14:00 Royal Corgi: nj 12:00 | štw, so, nj a wu 14:00 | pj a pó 16:00 | srj 15:45 Avengers: Endgame: wšědnje 16:30 (nimo pó) a 18:00 (nimo srj) Avengers: Endgame w 3 D: wšědnje 16:00 a 19:45 (nimo srj) | srj 20:00 | štw, so, nj a wu 14:15 | pj a so 21:45 Der goldene Handschuh: pj a so 22:00 Der Fall Collini: pj, so a nj 20:30 Alfons Zitterbacke: štw, so, nj a wu 14:15 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Dumbo: nj 11:45 After Passion: štw a wu 20:30 Monsieur Claude 2: wšědnje 18:15 Die Goldfische: nj 11:45 | srj 17:30 Aladdin: srj 19:45 Friedhof der Kuscheltiere: pj a so 22:30 John Wick: Kapitel 3: srj 20:15

Kino-ekstra: Vice – Der zweite Mann: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (14.05.19)

wutora, 14. meje 2019 spisane wot:

Cyrkej-město-kraj

Budyšin. Za štwórtk, 16. meje, přeproša Budyska ewangelsko-lutherska wosada swj. Michała na podijowu rozmołwu pod hesłom „Cyrkej-město-kraj“. Diskutować budu wot 19.30 hodź. w Michałskej cyrkwi Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), wjesnjanosća Kubšic Olaf Reichert (njestronjan), Dobruše-Huski Alexander Fischer a Radworja Wincec Baberška (wobaj CDU). Zarjadowanje moderěruje bywši nawoda Krajneje centrale za politiske kubłanje Frank Richter.

Na diskusiju wo wuwiću Łužicy

Krynhelecy. Na informaciske zarjadowanje wokoło strukturneje změny we Łužicy su wšitcy wobydlerjo gmejny Hamor a dalši zajimcy zajutřišim, 16. meje, do Krynhelečanskeho kulturneho domu přeprošeni. Pod hesłom „Što přińdźe po brunicy – Strukturne wuwiće we Łužicy“ informuja šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk a Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (wobaj CDU) wo najnowšim wuwiću w naležnosći ze slědowacej diskusiju. Započatk zarjadowanja je w 19 hodź.

Za dźěłarničku so přizjewić

Pokiwy (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Mejemjetanje w Kukowje

Pančicy-Kukow. Na Kukowskej klóšterskej łuce při kuble wotměje so kónc tydźenja mejski swjedźeń. Dźensa po natočenju piwa wot 19 hodź. je party z DJjom Guydom. Jutře su wobydlerjo a hosćo w 15 hodź. na kofejpiće a po tym, něhdźe wot 16 hodź., na mejemjetanje přeprošeni. Wječor su reje z kapału Logarhythmus, programom a DJjom. Njedźelu zapiskaja Chróšćanscy muzikanća wot 11 hodź. k rańšemu piwku. Mały chór Serbskeho gymnazija Budyšin a Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca wuhotujetej program wot 15 hodź.

Zabawa při małym haće

Worklecy. We Worklecach je mejemjetanje jutře w 17 hodź., a to na naměsće při małym haće. Wjesne dźěći a młodźina su program nazwučowali a so na přihladowarjow wjesela. Po tym je zabawny wječor ze skupinu Fünf an der Feier w parku za hrodom. Worklečanske swójby staraja so wo ćělne derjeměće.

Chošća wjazać nawuknyć

Křižowka (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 młode swinjo, 6 rytmus při rejwanju, 7 plahowar sadu, 10 lud, 13 koleso, 14 rozrězane drjewo, 15 jednore jězdźidło

Padorunje: 1 wulka lyriska twórba, 2 filmowy rjek James ... 007, 3 nic bratr, 4 přez nje přińdźe swětło do jstwy, 8 słód, 9 pozitiwna elektroda, 11 włóžnota na rostlinje, 12 wjac hač jedyn

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND