Pokiwy (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Projekt „Swětło pozbudźa“

Budyšin. We wobłuku projekta „Swětło pozbudźa“ wuhotuje gospelowy chór St. Petri jutře, sobotu w 17 hodź. w Bu­dyskej Marje-Marćinej cyrkwi koncert w rje­dźe Duchowna hudźba. Nawod změje Sophie Heinitz. Ewangelska Boža słužba k wopominanju zběžka w Budyskim jastwje budźe njedźelu, 31. měrca, w 10.30 hodź. w tachantskej cyrkwi. Serbskorěčny ekumeniski nyšpor na tym dnju swjeća w 17 hodź. w Michałskej cyrkwi­. Samsny dźeń we 18 hodź. wotměje so w Marje-Marćinej cyrkwi pasionska vesper. Hudźbny nawod změje Budyski organist Fabian Kiupel.

Wosadne popołdnjo

Bukecy. Jutře w 14.30 hodź. su wěriwi a dalši zajimcy na wosadne popołdnjo do Bukec přeprošeni. Po witanju přez super­intendenta Jana Malinka přednošuje Trudla Malinkowa na wosadnej žurli wo Serbach w Awstralskej.

Jutrowne wiki

Wojerecy. We Wojerowskej Łužiskej hali wotměja so jutře a njedźelu wot 10 do 17.30 hodź. lětuše jutrowne wiki. 20 debjerjow jutrownych jejkow chce tam wšelake techniki pokazać. Na 80 stejnišćach poskića floristiske a hornčerske wudźěłki, koše a tekstilije.

Instrumenty wupruwować

Njedźelu budźe posledni dźeń nalětnika. Njezabudźće tuž swoje časniki, błudźaki a dalše čas pokazowace nastroje, kotrež to hišće­ awtomatisce nječinja, na lětni čas přestajić. Kóžde lěto znowa pak rěka prašenje: hodźinu wróćo abo doprědka? Chceće-li njedźelu w prawym času na někajkim zarjadowanju być, přestajće swój časnik w nocy na njedźelu wot dwěmaj na třoch, potajkim­ wo hodźinu dale. Potom žane wažne terminy njeskomdźiće. Fotomontaža: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Přichodny Rozhlad budźe wotměnjawy kaž aprylske wjedro, ale wězo w pozitiwnym zmysle. „Sobu činić“ je jedna z temow. Měrćin Wjenk wěnuje so přidatnym pje­njezam za dwurěčnosć w sakskich komunach serbskeho sydlenskeho ruma a namołwja wobydlerjow, gmejnam pomhać naprawy zwoprawdźić, kotrež su woprawdźe na dobro serbšćiny.

Lěto 2019 je Mjezynarodne lěto indigenych rěčow. Ielyzaveta Waltherowa z Lipšćanskeho Instituta za sorabistiku rozprawja wo jeho wotewrjenju w januarje w Parisu. Wona měni, zo zmóžnja projektne lěto­ Serbam, na swoju dźěławosć skedźbnjeć a so z druhimi mjeńšinami, na přikład wo wuspěchach a njewuspěchach kubłanskich naprawow, wuměnjeć. To praji tež Rejzka Lipičec, kotraž lěto indigenych rěčow jako sobudźěłaćerka UNESCO sobu organizuje. Wona powěda wo pozadku a naprawach projekta UNO a ma konkretny namjet, kak móhli so Serbja wobdźělić.

Křižowka (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Wodorunje: 1 surowizna za woblubo­wany tykanc, 3 afriska antilopa, 5 wi­kowanišćo twaršćiznow a podobne, 7 funkcija w Domowinje, 10 zwada, 14 škitna barba, 15 wone dźerža cholowy, 16 alfabet

Padorunje: 1 nic žona, 2 třělwa, 3 alkoholiski napoj, 4 Zjednoćene staty Ameriki, 6 luto­warnja, 8 njeznaty objekt w swětnišću, 9 dym, 10 Słowjan, 11 hubjenje, špatnje, 12 přitok Wolgi, 13 ... de Triomphe w Parisu

Protyka (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 30. a 31.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (wot 14 hodź.)

   25. wulke jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali (wot 10 hodź.)

   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (wot 13 hodź.)

Sobotu 30.3. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 Přednošk Moniki Gerdesoweje z Chrósćic a Beaty Gruß z Budyšina „Putnikować po Španiskej – z Pamplony hač do Leóna“ w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 31.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  14:00 Serbske ewangelske wosadne popołdnjo w Slepom

Póndźelu 1.4. 14:00 Dźeń wotewrjenych duri na paliatiwnej staciji Kamjen­skeje chorownje maltezow swj. Jana

  15:00 Zahajenje noweje sezony we Wochožanskim parku błudźenkow z podijowej diskusiju „Přichod Łužicy“

Rozhłós (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Wo hłownej zhromadźiznje Domowiny

11.45 Proby za oratorij „Israelowa zrudoba a tróšt“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźiznje Domowiny

13:00 Zhromadny koncert SLA a Delnjoserbskeho gymnazija

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Do kina (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

28.3.–3.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Dumbo: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 20:15 (nimo so) | nj 11:45 | štw, so, nj a wu 14.15 | nj 17:45 | so 20:00 | pj a so 22:45 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a wu 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Die Goldfische: wšědnje 17:30 a 20:00 (nimo so a pó) | nj 11:00 | so 19:45 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:30 (nimo srj) Ostwind: wšědnje 15:15 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, nj a wu 13:15 Mia und der weiße Löwe: štw, so, nj a wu 13:00 Captain Marvel: wšědnje 17:45 (nimo nj) Captain Marvel w 3 D: pj, so a pó 19:45 | so 20:15 | pj a so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00 Escape Room: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Shoplifters: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Dumbo: wšědnje 15:20 (nimo štw a nj), 17:45 (nimo štw a nj) a 20:15 (nimo štw a srj) | štw 15:00, 17:20 a 19:45 | so 13:00 | nj 12:20, 14:10 a 17:30 | srj 19:45 | pj a so 22:35 Die Goldfische: pó, wu a srj 15:05 a 19:50 | pó a wu 17:25 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a srj 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Green Book: pj, nj, pó a wu 20:00 Prinzessin Emmy: wšědnje 15:30 (nimo so) | so 13.10 a 15:10 Misfit: wšědnje 17:30 (nimo so a nj) | so 12:50 | nj 13.10 Captain Marvel: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw a srj) | štw 19:30 | pj a so 22:20 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:00 Mein Bester und ich: srj 17:25 Escape Room: pj a so 22:40 Ostwind: nj 12:50

Pokiwy (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Měrowy swjedźeń

Wostrowc. We Wostrowcu (Ostritz) wotměje so jutře mjeztym třeći měrowy swjedźeń. Z nim chcedźa organizatorojo znowa znamjo za demokratiju, swěta wotewrjenosć, tolerantnosć a měr stajić. W 20 hodź. započnje so tam diskusija w rjedźe „Sakski konopej“.

Serbske kemše w stolicy

Drježdźany. Drježdźanscy Serbja su na maćernorěčnu Božu mšu njedźelu, 24. měrca, w 16 hodź. do cyrkwje swj. Anto­nija w Drježdźanach-Lubitowje, Bünauska 10, přeprošeni. Kemše w sakskej stolicy swjeći farar Gabriš Nawka. Po ke­mšach přizamknje so zetkanje w tamnišej wosadnicy.

Na předstajenje komedije

Haslow. Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy přeproša lubowarjow žorta na předstajenje swojeje komediju „Čeplski recept“, a to njedźelu w 16 hodź. na Bizoldec žurlu do Haslowa.

Nalětnje zynki zaklinča

Lubin. Chór SLA a chór Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija wuhotujetej zajutřišim w Lubinskim domje „Burg­lehn“ zhromadny nalětni koncert. Započatk je w 16 hodź. Nimo spěwow steji serbska drasta w srjedźišću koncerta.

Koncert za akordeon a pišćele

„Jutry w Serbach“ rěka nowa wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja. Mónika Ošikowa a Rebecca Wöppelowa (wot­lěwa) staratej so tuchwilu wo poslednje přihoty. Wot zajutřišeho přistupna přehladka je modularnje koncipowana. Při­chodnje budźe tuž móžno, jednotliwe ćežišća – kaž su to křižerjo, nałožki, nabožne tradicije póstneho časa kaž tež jutrowne jejka – po po­trjebje kombinować. Paralelnje k wustajeńcy zaběži rjad dźěłarničkow kołowokoło debjenja jejkow. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 22.3. 19:00 Dźeń astronomije we Wojerowskim planetariju

  19:00 Turněr dwójneje hłójčki w Pěskečanskim sportowym towarstwowym domje

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy w tamnišej burskej stwě

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 23. a 24.3.   20. jutrowne wiki w Lubnjowje (wot 10 hodź.)

Sobotu 23.3.   Cyłodnjowska literarna dźěłarnička na temu krótka proza pod nawodom Lubiny a Dušana Hajduk­-Veljković w Budyšinje

  9:00 Zhromadny dźeń dźěći 3. do 5. lětnika dekanat­neho dušepastyrstwa we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  14:00 Benedikt Dyrlich čita na Lipšćanskich knižnych wikach w hali 3 na wustajenišću B501 ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“

  15:00 Młodźinski kofej w Radworskim młodźinskim klubje

  17:00 Koncert w rjedźe Duchowna hudźba ze skupinu NOCELLI w Budyskim klóšterku

Njedźelu 24.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Předstajenje serbskeje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND