Protyka (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

Rozhłós (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo najrjeńšich serbskich jutrownych jejkach

11:20 Live z jutrownych wikow

11:45 Wobrazki z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim instituće a wo strukturnej změnje

13:00 Towarstwo Kólesko prócuje so wo zachowanje slepjanšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Do kina (14.03.19)

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

14.3.–20.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Escape Room: wšědnje 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 16:00 | štw, so, nj a wu 14:15 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | štw, so, nj a wu 13:30 | pj a so 22:45 Ostwind: wšědnje 15:30 | štw, so, nj a wu 13:15 Hard Powder: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Mia und der weiße Löwe: pj a nj 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:15 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 17:45 (nimo wu | wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 The Lego Movie: nj 11:00 Alita: Battle Angel w 3 D: pj a so 22:30 100 Dinge: so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: štw, so, pó a srj 18:00 Glass: pj 22:30

Kino-ekstra: Gegen den Strom: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 14:00 a 17:45 | so a nj 12:10 Head full of Honey: srj 19:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 15:55, 18:25 a 20:00 | pj a so 22:35 Escape Room: wšědnje 20:55 | pj a so 23:00 Captain Marvel: nj, pó a wu 19:45 Beautiful Boy: srj 17.15 Ostwind: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | nj, pó a wu 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: srj 15:00 | nj, pó a wu 15:15 Mia und der weiße Löwe: nj 13:00

Pokiwy (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Prapremjera w NSLDź

Budyšin. Jutře, sobotu, 9. měrca, w 19.30 hodź. je w Budyskim NSLDź prapremjera inscenacije „Wopušćeny dom“. Wot Carle Nie­wöhner spisana hra, kotruž je Lubina Hajduk-Veljkovićowa zeserb­šćiła, powěda stawiznu wulkoměšćanki Anny, kotraž dyrbi domoj do prowincy. Wowka je schorjeła a trjeba jeje pomoc. Anna je jenička wnučka staruški, dalšich přiwuznych njeje. Režiju přewzała je jako hósć Esther Undisz, wo wuhotowanje stara so Katharina Lorenz.

Na „hłownu“ Maćicy Serbskeje

Přichodny měsac zahaja přesydlenski proces w Miłorazu (na foće). Rozšěrjenja Wochožanskeje wuhloweje dla je mjeztym jasne, zo holansku wjes wotbagruja. Wjetšina wobydlerjow bě so hižo dawno za přesydlenje do Slepoho wuprajiła. Póndźelu wječor na wobydlerskej zhromadźiznje woni zhonja, kak budźe w přesydlenskim procesu postupowane. Foto: Jens Kaczmarek

Płastowka (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow 1–12 je wupokazany. 1 delnjoserbski zymski nałožk, 2 nic hakle druha, ale ..., 3 wodźěće na hłowu, 4 přewšo rjana­, 5 w NDR běštej HO a ..., 6 streicheln serbsce, 7 nic daloka, 8 krajina a horiny južneje Europy, 9 nic konsonanty, 10 nadpadnicy na morju, 11 krejne zajědojćenje, 12 žónske předmjeno

Protyka (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 9. a 10.3.   Dźeń wotewrjenych hornčernjow, mjez druhim w Bóščanskej Barchmannec hornčerni

Sobotu 9.3. 13:00 Zjawne wuradźowanje Serbskeho sejma na Hodźijskim kantoraće

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskej hudźbnej šuli

  17:00 Duchowna hudźba pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ z Janom a Józefom Brězanom, Philippom Adamom, Friedemannom Böhmu, Teren­ceom Lohrom a Annu Batz w Budyskej cyrkwi­ Našeje lubeje knjenje

  19:30 Koncert „Grand Dame němskeho jazza“ z Uschi Brüning a Lukasom Natschinskim w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.3. 13:00 Zapust w Turnowje (Turnow)

Póndźelu 11. do 16.3.   Tydźeń wotewrjenych předewzaćow w Budyskim wokrjesu

Póndźelu 11.3. 9:30 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  19:30 Ekumeniski póstny seminar na temu „Wosady mjez strukturnej změnu a wjesołym poselstwom“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 12. do 16.3.   Swjedźeń k dnjej žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, započatk stajnje w 15 hodź.

Wutoru 12.3. 9:00 Informaciske zarjadowanje za nawrótnikow do po­wołanja w Budyskim powołanskoinfor­maciskim centrumje

Rozhłós (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Kak serbšćinu zwonka Łužicy dale dawaja

11:45 Prapremjera NSLDź

„Wopušćeny dom“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo idejowej dźěłarničce wo přichodźe Slepoho

13:00 Portret žony:

Christina Herrmann

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Do kina (07.03.19)

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

7.3.–13.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 13:15 (nimo srj), 17:00 (nimo pj) a 20:00 | pj 16:45 | pj a so 22:45 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 14:30 Ostwind: wšědnje 14:30 (nimo nj a srj) a 15:45 (nimo pó) Hard Powder: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Mia und der weiße Löwe: nj 11:15 | štw a so 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:30 (nimo pó a srj) Club der roten Bänder: nj a wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 | pj a srj 18:00 The Lego Movie: nj 11:15 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pj) | pj 23:00 100 Dinge: štw, nj a wu 18:15 Der Junge muss an die frische Luft: pj, so, pó a srj 18:15 Glass: so 23:00

Kino-ekstra: Astrid: pj 20:00 | pó 14:30, 17:15 20:15

Wojerowski CineMotion:

Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:30 | pó, wu a srj 15:00 a 20:00 | štw, pj, so a nj 15:05 | štw a pj 19:45 | so a nj 20:30 | pj 22:20 | so 22:25 Escape Room: wšědnje 20:15 | so a nj 18:15 | pj 22:35 | so 23:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 15:15 Ostwind: so a nj 11:50, 14:00 a 16:10 | štw a pj 15:00 a 17:15 | pó, wu a srj 15:30 | pó a wu 17:45 Happy Deathday: pj a so 22:30 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: štw, pj, so a nj 17:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, pj a so 15:30 | nj 12:50 Alita: Battle Angel w 3 D: štw, pj, so a nj 20:00 Womit haben wir das verdient: srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: so a nj 12:45 Chaos im Netz: so 13:00

Pokiwy (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Wopisujetaj swój puć

Chrósćicy. Anke Wagner a Karl Malcher z Badensko-Württembergskeje staj hižo po wšelakich wotrězkach Jakubo­we­ho puća nóžkowałoj – haj, staj so při tym zeznałoj a samo zalubowałoj. Pod hesłom „Dary Jakuboweho puća“ wopisujetaj mandźelskaj swój puć wot Basela přez Francosku do Santiaga de Compostela, a to jutře, 2. měrca, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. W 16 hodź. hižo su dźěći na kino přeprošene.

„Stary lud“ so rozžohnuje

Budyšin. Poslednje zarjadowanje we wobłuku wustajeńcy „Stary lud – ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow“ je w Serbskim muzeju w Budyšinje njedźelu, 3. měrca. W 15 hodź. započnje so wo­dźenje po wustajeńcy w němskej rěči, w 16 hodź. přizamknje so serbskorěčne z kuratorku Andreju Pawlikowej.

Nowačkow přizjewić

Ralbicy. Přizjewjenje šulerjow přichodneho 5. lětnika na Serbskej wyšej šuli Ralbicy budźe wot 4. do 8. měrca, a to póndźelu wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź., štwórtk wot 8 do 14 hodź. a pjatk wot 8 do 11 hodź. Komuž so žadyn z terminow njehodźi, tón sej pod telefonowym čisłom 035796/ 96 836 hinaši čas wučini.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND