Do kina (28.02.19)

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

28.2.–6.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Ostwind: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo srj) | nj 11:30 | srj 16:30 Hard Powder: wšědnje 20:30 (nimo (nimo­ srj) | srj 20:15 | pj a so 23:00 Rate Your Date: srj 19:45 Mia und der weiße Löwe: wšědnje 15:45 (nimo nj a pó) | nj 13:30 Club der roten Bänder: wšědnje 20:15 (nimo pó a srj) Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:30 | pj a so 23:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) The Lego Movie: štw, pj, so a wu 13:30 Chaos im Netz: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) | nj 11:15 Immenhof: nj 11:15 100 Dinge: wšědnje 18:15 (nimo srj) Der Jun­ge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 Glass: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Die Schneiderin der Träume­: pó 17:15 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (27.02.19)

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

W „Bjesadźe“ hejsować

Njebjelčicy. Byrnjež žonjace póstnicy po protyčce poprawom jutře byli, swjeći Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo póstnicy „rjanolinkow“ pjatk, 1. měrca, wot 20 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Witani su tež na žony předrasćeni mužojo. Nazajtra, 2. měrca, su wot 14 hodź. najprjedy dźěći na póstnicy do domu witane a wot 19.30 hodź. doro­sćeni na druhi kapičkowy wječork.

Kak swjećić a pućować

Lubij. Pjaty raz wotměja so 2. a 3. měrca wot 10 do 18 hodź. w Lubijskich wjacezaměrowych halach dwójne wiki swje­ćenja, chłóšćenja a pućowanja.

Nowy dom sej wobhladać

Budyšin. Při Budyskej tachantskej cyrkwi nastawa nowy dom advity za bydlenje z hladanjom. 2. měrca budźe tam wot 11 do 15 hodź. dźeń wotewrjenych duri.

Pokiwy (25.02.19)

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Lessingowe dny zakónčene

Kamjenc. William Boehart čita ze swojeho romana „Das Judaskreuz“ jutře, 26. februara, w 19 hodź. Z nim a ze zarjadowanjom „Aus- und vorgestellt“, prezentaciju nowostkow Kamjenskeje měšćanskeje zběrki, štwórtk, 28. februara, w 19 hodź. so lětuše Lessingowe dny w Kamjenskim Lessingowym muzeju skónča.

Wo stawiznach klóštra

Budyšin. Lutz Spieler z Budyskeho Sta­ro­měšćanskeho towarstwa přednošuje jutře w 19 hodź. w měšćanskej bibliotece wo „cyrkwi swj. Marije Budissin – stawi­zny Budyskeho klóštra franciskanow“.

Knižne předstajenje

Budyšin. Štwórtk, 28. februara, w 19.30 hodź. předstaji awtor Hartmut Zwahr w Budyskej Smolerjec kniharni swój łužiski roman „Abschiednehmen“.

Protyka (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Pjatk 22.2. 18:00 Zarjadowanje Njeswačanskeho towarstwa pčołarjow „Při Čornicy“ z Konradom Geipelom na temu „Kotre rostliny su wosebje wažne za pčołki“

  18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 „Ludakowstwo za namrěwstwom (Erbschleicherei) – lóštne prawniske poradźowanje“ z Lutzom Teetzenom w Budyskim krajnym sudnistwje

Sobotu 23.2. 19:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  20:00 4. kostimowy swjedźeń Kulowskich Čorno-běłych panterow na tamnišim Starym dwórnišću

Njedźelu 24.2. do 1.3.   Zymske prózdninske lěhwo za dźěći wot pjeć do wo­som lět w Połpicy (Halbendorf/Spree)

Njedźelu 24.2. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe z počesćenjom dobyćerja dźiwadłoweho myta „Łužicy 2019“ Olivera Bukowskeho

  14:00 Dźěćace póstnicy we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  15:00 Seniorske póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  15:00 Předstajenje swójbneho musicala „Der Traumzauberbaum und das Geburtstagsfest“ z ansamblom Reinharda Lakomyja na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pokiwy (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Na póstnicy do „Bjesady“

Njebjelčicy. Princowski por Michał III. a Christina I. ze Šmigetoniskeje kaž tež Serbskopzaličanske karnewalowe towarstwo přeprošeja na 49. sezonu pod motom „Při póstnicach kaž w žiwjenju, kuli so někotrežkuli nimo“. Jutře, 23. februara, wot 19.30 hodź. budźe 1. kapičkowy wječor w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Njedźelu su wuměnkarjo zbliska a zdaloka wot 15 hodź. na swoje póstnicy witani. Pjatk, 1. měrca, budu w „Bjesadźe“ wot 20 hodź. žonjace póstnicy.

Dyrlich čita w hospodźe

Chrósćicy. Žiwjenski puć basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha njebě płony, ale skerje kamjenjaty. Wo tym je njedawno wušła jeho awtobiografija: „Doma we wućekach“ – wurězki z jeho zapiskow, listow a pojednanjow z časa wot 1964 do 1989. Ze swojeje knihi čita Dyrlich jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hižo w 16 hodź. su dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino.

Hudźbna měšeńca

Čitajće w nowym rozhledźe (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Jedne z ćežišćow měrcowskeho wudaća kulturneho časopisa je serbski film. Z filmowcom Pětrom Symankom rozmołwjachmoj so wo jeho dźěle, serbskich korjenjach a njewšědnych powołanskich pućach. Jurij Łušćanski předstaji hišće raz skerje njeznate aspekty ze žiwjenja a skutkowanja serbskeho filmoweho stawiznarja Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, kiž je w decembrje w starobje 84 lět zemrěł.

Płastowka (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 dźěl statoka, 2 wólny kop při kopańcy, 3 škitny dźěl ćěła, 4 lěkowanje, 5 jednore jězdźidło, 6 grjekski pismik, 7 zjednoćenstwo, 8 dobyćer při mejemjetanju, 9 přistojne hraće = lisćowy štom

Rozhłós (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Sławna Kleiberec dirigentska swójba serbskeho pochada

11:45 Zymska hudźbna měšeńca

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z prezentaciju delnjoserbskeje warjenskeje knihi za dźěći a z komentarom „Tak widźu ja to k dnjej žonow“

13:00 Koncert po hudźbnych přećach

13:30 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

21.2.–27.2.2019 Budyski filmowy palast:­

Mia und der weiße Löwe: wšědnje 13:45 a 16:00 | wu a srj 9:00 Immenhof: wu a srj 10:00 Club der roten Bänder: wšědnje 18:00 a 20:30 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:15 | pj a so 23:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:34 a 20:30 (nimo pó) Feuerwehrmann Sam: nj, wu a srj 12.15 The Lego Movie: wšědnje 13:00 (nimo nj) | wu a srj 9:15 The Lego Movie w 3 D: nj, wu a srj 11:30 Chaos im Netz: wšědnje 15:45 | wu a srj 11:15 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 100 Dinge: wšědnje 18:00 Glass: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Climax: pó 20:15 | pj a so 23:00

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Wo Jakubowym puću

Chrósćicy. Za jutře je sej Monika Gerde­sowa do swojeje putniskeje hospody w Chrósćicach Gerta Kleinsteubera z Delitzscha přeprosyła. Pod hesłom „Pěši po swěće“ móža zajimcy wot 19.45 hodź. zajimawu filmowu rozprawu wo Jaku­bowym puću w Portugalskej dožiwić.

Diskutuja wo šulstwje

Budyšin. Kak mysla Serbja wo ludowym namjeće za dlěše zhromadne wuknjenje w Sakskej? Z tymle prašenjom zaběra so podijowa diskusija póndźelu, 18. februara, wot 18.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Jako rozmołwni partnerojo wobdźěla so Drježdźanski kubłanski wědomostnik prof. dr. Wolfgang Melzer, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a rěčnik syće za sakske šulske iniciatiwy Frank Döderlein. Moderaciju změje Andrea Roth ze zwjazka za zhromadne šule w Sakskej.

Měnjenska bursa symjenja

Chrjebja-Nowa Wjes. Hobbyjowi zahrodkarjo su zajutřišim, 17. februara, wot 14 do 17 hodź. na Ladušec statok w Chrjebi-Nowej Wsy na 10. měnjensku bursu symjenja přeprošeni.

Smochčanski forum

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND