Płastowka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

1 nic Horjany

2 počas

8 ćežke dźěło

4 naraz, njejapcy

5 wjednik

6 hora w Turkowskej

7 dźeń tydźenja

8 přećel

9 lěpimy ju na sćěnu

Protyka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Rozhłós (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Wo zjawnej diskusiji

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Do kina (13.06.19)

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:

13.6.–19.6.2019 Budyski filmowy palast: Men in Black: International: štw, so, nj a wu 14:30 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Drei Schritte zu Dir: srj 19:45 X-Men: Dark Phoenix: wšědnje 17:00 a 19:30 Aladdin w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo srj) Aladdin: wšědnje 17:15 (nimo srj) | štw, so, nj a wu 14:30 Rocketman: wšědnje 17:00 (nimo pó) John Wick: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:45 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:30 Royal Corgi: štw, so, nj a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:30 Alfons Zitterbacke: nj 12:30 Glam Girls: pj a so 22:45 After Passion: nj 12:45 Avengers: Endgame: pj a so 22:00

Kino-ekstra: This Mountain Life: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Zakónča projekt

Budyšin. We wobłuku wuměłstwoweho projekta „Swětło pozbudźa“ zaklinči jutře, sobotu, w 17.15 hodź. na hudźbnym nyšporje w Budyskej tachantskej cyr­­kwi kantata Johannesa Sebastiana Bacha „Ow, wěčny wohenjo, ow, žórło lu­­bo­sće“. Twórbu zanjese ewangelski tachantski chór ze solistami a hudźbnikami na historiskich instrumentach. Cyłkowny nawod změje Michael Vetter. K zakónčenju projekta „Swětło pozbudźa“ swjatkowničku, 9. junija, we 18 hodź. su wšitcy na ekumenisku Božu słužbu do tachantskeje cyrkwje prošeni. Prědować budźe Ludger Hinse. Cyrkwinskaj hudźbnaj direktoraj Friedemann Böhme a Michael Vetter hrajetaj na pišćelach.

Šwedojo přińdu

Łobjo je bjezdwěla jedne z najwažnišich łódźnych zwiskow Europy. Podłu rěki wjedźe zdobom kolesowanska šćežka, wjeduca přez rjane města, kaž tule Drježdźany. Wjedrarjo wěšća, zo změjemy swjatki rjane wjedro za kolesowanje. Dalše móžnosće sport wukonjeć, zhonja zajimcy w brošurce „Němsku z kolesom sej wotkryć“. Foto: Sylvio Dittrich/ADFC

Křižowka (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 jusk, 5 powabna, 6 zelenišćo, 7 wobzorosměr, 10 drasta jurista-sudnika, 13 wašnje pisanja, twara, 14 satelit, 15 grat za wótřenje kosy

Padorunje: 1 přirodny zjaw w zymje, 2 ryba, 3 serbski kěrlušer (1721–1794), 4 Schleife (drasta) serbsce, 8 spisar, 9 zběrka zemjepisnych kartow, 11 12 měsacow, 12 forma nastupa

Protyka (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Hač do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Pjatk 7.6. 18:00 Dźěłarnička k projektej „Lawski areal“ na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

Sobotu 8. do 10.6.   Wjesny a swjatkowny swjedźeń w Pěskecach

   Błótowske bajowe nocy SLA pod Bórkowskej Bismar­ckowej wěžu

Sobotu 8.6. 10:00 Měšniska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Njedźelu 9. a 10.6.   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

Njedźelu 9.6. 9:00 Primica Pětra Mróza w Kulowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Póndźelu 10.6.   Swjedźeń při młynje na kózłach (Bock­wind­mühle) we Łuze

  9:00 Putniska Boža mša serbskich wosadow na Róžeńčanskej putniskej łuce

  10:00 Tradicionalny koncert dujerskeje hudźby při hosćen­cu na Kamjenskej Pastwinej horje

  10:00 Młynski dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje młodźinskeho dźiwadła „Přewrót w rjadowniskej stwě“ w Slepjanskej cyrkwi

Wutoru 11.6. 18:00 Koncert Maastrichtskeje a Wienskeje šole w cyrkwi­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Portret Pětra Mróza

11:45 Jakub a Matej so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Błótowska železnica

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowny swjedźeń w Pěskecach, dźeń młynow a beachtura Radija Satkula

12:00 Wo błótowskich bajowych nocach

delnjoserbsce

12:30– Swójbny program z nabožnym    14:00 wusyłanjom (Ingolf Kśenka)  a wo křćiznach a konfirmaciji    w žiwjenju křesćana

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND