Protyka (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Pjatk 12. a 13.7.   30. reje kuntworow w Salowje

Sobotu 13. a 14.7.   18. Błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

Njedźelu 14.7. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje – start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

Póndźelu 15. do 20.7.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Póndźelu 15.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Hórkach

Wutoru 16.7. 10:00 Prózdninski program „Dohlad do dźěła wowčernje“ biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na Sprjewinym dworje w Kobjelnju (Göbeln)

  14:00 Prózdninski program „Archeologija za dźěći“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 17.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  11:00 Zjawny kolokwij „Nałog ritualnego rejtowanja w germansko-słowjańskej wokolinje něga a źinsa“ w Lipšćanskim Duchownowědnym centrumje na Beethovenowej 15

Štwórtk 18.7. 14:00 Prózdninski program „Płokanski dźeń w muzeju“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim domje za hla­dane bydlenje Advita při tachantskej cyrkwi

Pjatk 19. do 21.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Rozhłós (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15  Projekt Witaj-dźěći

11:45  Nowy serial:

Dyrdomdej dźiwina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěle čłona Serbskeje rady Wylema Janhoefera

13:00 Prěnje radijo we wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

11.7.–17.7.2019 Budyski filmowy palast: Der König der Löwen: srj 12:15, 14:15, 16:45 a 19:30 Der König der Löwen w 3 D: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Reiß aus: nj 17:00 Apocalypse Now – The Final Cut: pó 19:45 Anna: wu 20:15 Roca verändert die Welt: wu a srj 10:00 Pets 2: wšědnje 14:00, 16:00 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó a wu) | wu a srj 10:15 | nj a wu 12:15 | pó 17:15 | pó a wu 20:00 Pets 2 w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo nj a srj) | pj a so 22:00 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 14.15 (nimo srj) | srj 14:30, 17:15 a 20:00 Spider-Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo pó a srj) | pó 19:30 | pj a so 22:30 Traum­fabrik: wšědnje 17:15 (nimo pó a srj) | pó 14:30 | srj 12:00 | štw, pj, so a nj 20:00 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 18:00 (nimo­ pó) | pj, so a wu 19:30 | nj 20:00 Aladdin: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | wu a srj 9:30 Royal Corgi: nj a wu 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 9:45 | srj 12:15 | nj a wu 12:30 Rocketman: nj a wu 12:00 Men in Black: International: pj a so 22:30 John Wick: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Der Flohmarkt von Madame Claire: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Tango w radnicy

Budyšin. Po tym zo bě Orquestra Muni­cipal de Tango La Plata z Buenosa Airesa minjene dny w Smochćicach a Njebjelčicach dožiwić, witaja jón jutře, sobotu, w Budyskej radnicy. Pod hesłom „Tango bjez hranicow“ móža zajimcy wot 20 hodź. na woběmaj foyeromaj k argentinskim rytmam rejwać. Zastup płaći 14 eurow. Organizatorojo poručeja přiměrjenu drastu a rejwanske črije.

Blidarjo wustajeja

Kamjenc. Po swojim třilětnym wu­ku­błanju prezentuja młodźi blidarjo jutře­, sobotu, wot 14 do 15.30 hodź. swoje­ pruwowanske wudźěłki. Wobhladać móža­ sej je zajimcy w Kamjenskim ener­gijo­wym a wodowym zastaranju, Při mě­šćan­skich dźěłarnjach 2. Wopytowarjo budu wo mnohostronskosći a kreatiwiće bywšich wučomnikow překwapjeni.

Swjeća při haće

Na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla je nětko zaso lětnja bara „Sundowner“ přistupna. Hač do 1. septembra wabja tam stajnje­ wot srjedy hač do njedźele wot 17 hodź. ze słódnymi napojemi. Organizatorej Benej Brězanej (srjedźa) pomhaštej wčera Tabeja Cyžec (nalěwo) a Cecilija Neterec (naprawo). Foto: SN/Maćij Bulank

Časy wotjězda shuttle-busow sobotu, 6

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

BUS 1/zastanišćo wotjězd

Budyšin/Lawske hrjebje 17:30

Mały Wjelkow 17:40

Chelno/Radworska dróha 17:42

Radwor/šula 17:45

Čorny Hodler 17:50

Njeswačidło/Wjesna korčma 17:55

Bóšicy 18:00

Jaseńca 18:05

přijězd do Chrósćic 18:15

BUS 2/zastanišćowotjězd

Kamjenc/dwórnišćo 17:30

Njebjelčicy 17:37

Miłoćicy 17:42

Pančicy 17:50

Wudwor 17:55

wotbóčka Smječkecy 18:00

Róžant 18:05

Smjerdźaca 18:10

Šunow 18:12

Konjecy 18:15

Ralbicy 18:17

Nowoslicy 18:20

Hrańca18:23

přijězd do Chrósćic 18:30

Wróćojězba za wobě turje:

Chrósćićy wosrjedź wsy 24:00

Tamjězba je darmotna. Wróćojězba płaći tři eura na wosobu a ma so při zastupje do busa zapłaćić.

Křižowka (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 fotografija, 5 čěska stolica, 6 nic křiwy, 7 stolica Tibeta, 10 hara wo ničo, 13 stary lud Južneje Ameriki, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 nic wulki

Padorunje: 1 namołwa, 2 chětro, 3 duchowny, 4 muski hłós, 8 holče předmjeno, 9 nic młody, 11 łaćonsce: w lěće, 12 ratarsko ...

Protyka (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Pjatk 5. do 7.7.   Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ w Hochozy a Chrósćicach

Njedźelu 7.7. 13:00 2. dźeń dźiwich zelow na Pomorčanskim (Pommritz) žiwjenskim kuble

  14:00 11. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal na Wojerowskim torhošću

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Christianu Borcherće a jeho zwiskach ke kružkej pisacych w 1970- a 1980tych lětach we Wuježku

Póndźelu 8.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Njebjelčicach

Wutoru 9.7. 13:00 Prózdninski program „Wobrazy krajiny“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 10.7. 10:30 Kemše na dźěćacym putnikowanju w Róžeńće

Štwórtk 11.7. 13:00 Prózdninski program „Kašpor Pětr Nohajca a Mar­ta Lute Wóčko“ w Budyskim Serbskim muzeju­

Rozhłós (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Live z Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ z Chrósćic z rozmołwami, rozprawami a reportažemi

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo folklornym festiwalu a wo serbskim zakonju

13:00 Akcija Mužakow – Wo pospyće załoženja serbskeje gmejny w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Festiwal we Wuhladku

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:
Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ je jedna z temow přichodneho hor­njoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Wjeršk drje budźe hakle sobotu wječor, festiwal zahajili pak su hižo wčera. Nimo toho rozpra­wjeja we wusyłanju wo měšniskej swjećiznje Pětra Mróza w Drježdźanach a wo jeho primicy swjatki w Kulowje. Dalša tema­ budu twarscy wojacy Narodneje ludo­weje armeje, kotřiž běchu ćicha opozi­cija a zdobom rjap wučerpaneho hospodarstwa NDR. Přiběraceje ekonomiskeje krizy wotsrjedź 1980tych lět dla su so woni na wulkotwarnišćach a w industrijowych zawodach wo to starali, zo so hospodarstwo njesypnje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND