Rozhłós (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z po­wěsćemi tydźenja, pokiwami a hudźbu

11:15 125lětne wobstaće Radwor­skeho chóra Meja – zhladowanje na stawizny a přitomnosć z hudźbnymi chłóšćenkami

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce 

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja

12:40 To bě lěto 2019 (1. dźěl)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Do kina (02.01.20)

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

2.–8.1.2020 Budyski filmowy palast: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers w 3D: wšědnje 16:15 a 19:30 | pj a so tež 22:45 Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 20:00 | pj a so tež 23:00 Der kleine Rabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz: nj 12:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 15:00 (nimo nj, pó a srj), 17:30 (nimo nj) a 20:00 (nimo pó) | nj tež 14:15 a 17:15u 18:30 Die Eiskönigin 2 w 3D: nj 12:00 Jumanji: The Next Level w 3D: pja a so 22:30 Jumanji: The Next Level wšědnje 17:15 a 19:45 | štw, pj, so a wu tež 14:30 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 20:00 | pj a so tež 22:15 Der König der Löwen: nj 12:00 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 12:15 Cats: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 17:15 (nimo nj) | 22:15 (nimo wu a srj) Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 20:00 Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung w 3D: nj 12:00 Spione Undercover – Eine­ wilde Verwandlung: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Systemsprenger: pj a so 22:15 Kino ekstra – Parasite: pó 17:15 a 20:15

Poskitk wuknjacym

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:
Budyšin. Rěčny centrum WITAJ poskića wšěm tym, kotřiž maja hižo zakładne znajomosće serbšćiny a chcedźa je pohłubšić, wosebity rěčny kurs. 13. januara jón w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje na Friedricha Listowej zahaja. Kaž RCW dale zdźěla, přewjedu kurs hač do meje prawidłownje póndźelu wot 17.30 do 19 hodź. Dalše informacije­ namakaće pod www.witaj-sprachzentrum.de. Za kurs přizjewić móžeće­ so pod telefonowym čisłom 03591/550 400 abo z mejlku pod sekre­.

Pokiwy (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Koncerty na proze lěta

Budyšin. Na proze lěta 2020 witaja hudźbnicy a rejwarjo Serbskeho ludo­weho ansambla kaž tež spěwnaj solistaj Derya Atakan (sopran) a Jeeyoung Lim (bariton) na koncerty. Zaklinča melodije klasikarjow Wienskeje Straussoweje dynastije a jich rowjenkow kaž Franza Lehá­ra. K wjerškam słušeja nimo toho kruchi swětoznatych musicalow kaž tež chłóšćenki serbskich komponistow. Koncerty su jutře w 20 hodź we Wittenberge, 30. decembra w 19.30 hodź, silwester w 15.30 a 19.30 hodź. na žurli SLA w Budyšinje, 1. januara 2020 w 16 hodź na Erfurt­skej Kejžorskej žurli, 2. januara w 19.30 hodź. w Balingenskej měšćanskej hali a 3. januara w 19 hodź. w Elsenfeldskim wobydlerskim centrumje.

Cirkus při haće

Wojerecy. Na swjedźenišću při Wo­jerowskim gondlowanskim haće steji wulki manežowy stan cirkusa Astoria. Silwester a Nowe lěto stej tam přeco w 16 hodź. poslednjej předstajeni. Dorosćeni płaća zastup kaž dźěći. Nimo ně­kotrych dresurow z kozami a kamelemi chcedźa wosebje artisća, žonglerojo a wězo tež klawn hosći zawjeselić.

Nyšpor z muskim chórom

Zyma wězo hinak wupada hač to, štož je naša fotografka prěni dźeń hód na jednej Budyskej zahrodźe wuhladała. Popra­wom kćěje smjerdnička, tež brune wóčko mjenowana, wot apryla hač do oktobra. Foto: SN/Hanka Šěnec

Płastowka (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:
1 hodowne pječwo, 2 činkar, 3 wulki zachod, 4 jědź na štabiku, 5 po­mocny čin, trěbne postupowanje, 6 wjes z hrodźišćom, 7 mjeno dźiwadła w Moskwje, 8 něhdy ratarske prodrustwo w Sowjetskim zwjazku, 9 wjes pola Njeswačidła

Protyka (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Pjatk 27.12. 17:00 Škotowy turněr w Nowej Wjesce

Sobotu 28.12. 13:00 Nowolětny wolejbulowy turněr w Pančicach­Kukowje

Njedźelu 29.12. 14:00 Předstajenje hodowneje hry w Zdźěri

  16:00 Hodowny koncert z młodźinskim chórom Effata w Kulowskej katolskej cyrkwi

Póndźelu 30.12.   53. Budyski silwesterski běh ze startom a cilom na Młynkec łuce

  13:00 29. halowy koparski turněr wo pokal CDU we Wor­klečanskej sportowni

Wutoru 31.12. 21:00 Kónclětny pišćelowy koncert w Kamjenskej Marinej­ cyrkwi

Sobotu 4. a 5.1.   Nowolětny brunch w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje (stajnje wot 10.30 hodź.)

  15:00 Halowy koparski turněr TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:30 Hodowny a jubilejny koncert chóra Meja składnostnje 125lětneho wobstaća cyłka w Radworskej „Meji“ (wot 15 hodź. swačina)

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Namrěwstwa dla za­wrjene“ w Kulturnym domje w delnich Sulšecach

  19:00 Hodowny a jubilejny koncert chóra Meja składnostnje 125lětneho wobstaća cyłka w Radworskej „Meji“ , po tym reje z kapału CON-TAKT

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Bena Justa „W 117 dnjach z Chróstawy do Santiaga de Compostela“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Rozhłós (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z powěsćemi po hodźoch, z pokiwami a hodownej hudźbu

11:20 Wjesni chronikarjo – dohlad do dweju domiznowědneju knihow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a přinoškami wo hodownych podawkach

13:00 Powěsćowe figury

13:40  Nabožne wusyłanje

 (farar n. w. Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja

Do kina (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

26.12.2019–1.1.2020

Budyski filmowy palast: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers w 3D: wu 13:30, wšědnje 16:15 a 19:30 (nimo wu) a 22:45 (nimo wu a srj) Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wšědnje 14:15, 17:00 (nimo wu), 20:00 (nimo wu) a 23:00 (nimo wu a srj) | wu 18:30 Der kleine Rabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz: pj, nj a pó 12:45 | wu 12:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:30 (nimo wu) | wu 18:30 Die Eiskönigin 2 w 3D: wšě­dnje 12:30 (nimo štw a srj) Jumanji: The Next Level w 3D: wšědnje 22:30 (nimo wu a srj) Jumanji: The Next Level wšědnje 12:15 (nimo štw a srj), 13:30, 17:15 a 20:00 (nimo wu) | wu 18:45 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 19:45 (nimo wu) | wu 12:15 a 18:45 Last Christmas: pj, nj a pó 12:00 Maleficent – Mächte der Finsternis: so 12:15 Der König der Löwen: so 11:45 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: so a wu 12:15 Systemsprenger: štw, so a pó 22:45 Joker: pj a so 22:45 Cats: wšědnje 14:45, 17:15 (nimo wu), 20:00 (nimo so a nj) | 22:15 (nimo wu a srj) Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: wšědnje 14:30, 17:30 a 20:15 (nimo wu) a 22:45 (nimo wu a srj) | wu 18:45 Cats (0mU): so a nj 20:00 Thomas & seine Freunde – Große Welt! Große Abenteuer!: srj 14:30 Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung: wšědnje 15:00 Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung w 3D: pj, nj, pó a wu 11:45

Rozhłós (23.12.19)

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy po přećach słucharjow a hudźbne přeća, mjez tym přinošk „Štó hišće sadowe štomy k wobjedu woła“

12:00 Nabožne wusyłanje (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym Pokročowanje hudźbnych přećow

delnjoserbsce

12:30 Hodowny koncert po přećach słucharjow

po tym Hudźba tydźenja

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowny program – zhladowanje Serbow zwonka Łužicy na Łužicu live z hosćimi w studiju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym Hodowna hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

po tym „Starołužiske hody“ – nahrawanje koncerta Serbskeho ludoweho ansambla

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND