Pokiwy (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

Čaporowe wiki za dźěći

Wojerecy. Wojerowski dźěćacy a młodźinski centrum NATZ zarjaduje jutře, 22. februara, wot 14 do 17 hodź. we wobydlerskim centrumje na Wojerowskej Hrodowej druhi raz čaporowe wiki za dźěći. Mjez druhim móža sej tam ludźo dźěćacu drastu kupić a ju měnjeć, tež dźěćace knihi a hrajki.

Serbsko-němska namša

Gołkojce. Zajutřišim, 23. februara, swjeća w Gołkojčanskim wosadnym domje w 9.30 hodź. serbsko-němsku namšu. Liturgiju nawjeduje farar Klaus Natho. Po kemšach wotkryja ponowjenu wopomnjensku taflu za fararja Karl Eduarda Haussiga w cyrkwi. 25. februara 1870 zemrěty, bě za wudaće prěnjeje serbskeje biblije hłownje sobu zamołwity.

Na zapust do Błótow

Tšupc. W překrasnej delnjoserbskej wsy hornich Błótow Tšupcu swjeća kónc tydźenja 195. zapust a 64. karnewal. Dźensa zahraje tam kapała nAund wot 19 hodź. k rejam, a něhdźe w 20.45 hodź. je tradicionalna poloneza. Jutře, 22. februara, tam młodźi a stari hižo wot 7.30 hodź. po wsy campruja, a wječor su znowa­ reje. Njedźelu potom swjeća wot 13.30 hodź. póstnicy při přistawje.

Politiska popjelna srjeda

W pincy Kamjenskeje Słodarnje přednošuje awtor Kai von Kindleben z Gothy dźens za tydźeń, 28. februara, w 19 hodź. wo lěsach­ Rudnych horin kaž tež wo legendach kołowokoło wojaka, pašowarja a žiwjenskeho wuměłca Karla Stülpnera (1762–1841). Na přednošk přeprošatej Kamjenske stawizniske towarstwo a Lessingowa biblioteka. Foto: Kai von Kindleben

Křižowka (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 dwanaće měsacow, 5 spo­dobna, 6 pomocnica při porodźe, 7 zežiwidło, 10 hara wo ničo, 13 dźěl bydlenja, 14 dźěl helikoptera, 15 Zehe serbsce

Padorunje: 1 połkupa Čorneho morja, 2 cyłk słowow, 3 chemiske pospytnišćo, 4 čěske město husitow, 8 Pocken serbsce, 9 stary muž, 11 přećiwo, 12 ratarsko-

Protyka (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 21.2. 19:00 „Hip. Fancy. Art.“ Modowa přehladka a live-hudźba w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 22.2. 14:00 32. norski ćah k žonjacym póstnicam po Kulowje

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospodźe: Ćeta Monika baje bajku „Njebojazny Jan“

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Markusa Bjeńša „Serb w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 23.2. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Gołkojcach

Póndźelu 24.2. 13:30 Wulki róžowopóndźelny ćah norow po Kulowje

  19:30 Póstnicy k róžowej póndźeli Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Wutoru 25.2. 15:30 Dźeń wotewrjenych duri we Łazowskej šuli

  19:00 Přednošk wo wobhospodarjenju lěsow w suchich časach w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

Rozhłós (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo modowej přehladce w Kamjentnym domje a wo žonjacych póstnicach w Kulowje

11:30  Póstniske žorty

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Prěni telefon na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Do kina (20.02.20)

štwórtk, 20. februara 2020 spisane wot:

20.2.–26.2.2020 Budyski filmowy palast: Ruf der Wildnis: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 Parasite: wšědnje 20:00 (nimo pó) Nightlife: wšědnje 17:00 a 19:45 | štw, pj, so a wu 14:15 | pj a so 22:30 Sonic the Hedgehog: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | nj 12:30 Die Biene­ Maja: nj 15:00 Enkel für An­fän­ger: wšědnje 15:30 Die Wolf-Gäng: nj 12:00 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: štw, pj, so a nj 13:45 Die Hochzeit: wšědnje 16:45 a 19:30 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 17:15 (nimo pó) Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:00 Birds of Prey: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pj a so 22:45 Das geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:45 1917: pó 20:15 | pj a so 22:30 Joker: pj a so 22:15 Knive Out – Mord ist Fa­miliensache: pj a so 22:15 Vier zau­berhafte Schwestern: nj 12:00 Die fanta­stische Reise des Dr. Dolittle: nj 12:15 a 14:15| štw, pj, so a wu 14:30 Bad Boys for Life: pj a so 22:15

Kino ekstra: The Peanut Butter Falcom: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Delanscy hrajerjo w „Meji“

Radwor. Dźiwadłowa skupina Kulowskeho Bratrowstwa předstaji swoju nowu žortnu hru „Namrěwstwa dla zawrjene“, zajutřišim, njedźelu, 16. februara, w 17 hodź. w Radworskim hosćencu „Meja“ a sobotu, 29. februara, w 17 hodź. w Njebjelčicach. Terminy dalšich předstajenjow na serbskich­­ wsach so wozjewja.

Komedija pola Kubicec

Lejno. Njedźelu, 16. februara, su lu­bowarjo serbskeho lajskeho dźiwadła w 16 hodź. do Lejnjanskeho Kubicec hosćen­ca „K lipje“ přeprošeni. Čłonojo dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy chcedźa hosći ze swojej komediju „Ludźo, njedźiwajće so“ zawjeselić.

Zetkanje samostejacych

Smochćicy. Samostejacy ze serbskich wosadow su na swoje přichodne zetkanje wutoru, 3. měrca, w 14 hodź. do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech so prošu hač do wutory, 25. februara, w redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło 0 35 91 / 55 02 12. Tež dalši zajimcy su wutrob­nje witani. Štóž chce wotewzaty być, njech­ to prošu zdźěli.

Přeprošenje na akademiju

Berlinske hudźbne nakładnistwo takatak records je minjeny pjatk wosebity koncert wuhotowało. Mjez druhim wustupištej serbskej DJce Ida Bux a Knytl, z Njebjelčic pochadźacy spěwytwórc Jacke Schwarz a duwo Hara Crash (na foće). Koncert bě zdobom premjerny swjedźeń za najnowšu tačel labela. Kompilacija „mutant rebuilds“ je wotnětka na předań. Foto: Julian Nyča

Křižowka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 horni dźěl hłowy, 5 nic mały, 6 štož je zakazane, 7 wjedźenje puća, 10 předstejićel klóštra, 13 jězdźidło, 14 přećiwnik, 15 přistaw jendźelsce

Padorunje: 1 wosoba kwasa, 2 kupa Italskeje, 3 abonent, 4 rěka w Němskej, 8 wjes pola Běłeje Wody­, 9 ćěłozwučowanje, 11 stat USA, 12 póda

Protyka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 14. a 15.2.   Dinner-show k dnjej Walentina w Čorno­chołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 18.30 hodź.)

Pjatk 14.2. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda we Wotrowje

  19:00 Dwójna hłójčka w Konječanskej burskej stwě

Sobotu 15.2. 15:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 9. kulturna zyma: Ćeta Monika baje: „Sněho­linka“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Kostimowy swjedźeń na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  19:45 9. kulturna zyma: Dokumentarny film wo Francu Młynku a bjesada wo stawiznach wsy w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 16.2. 10:00 Pućowanje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty „Z rangerom po puću – na slědach bobra při Sprjewi“ – start při Delnjowujězdźanskej cyrkwi

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND