Pokiwy (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Dalekubłanje rěčnikow

Chrósćicy. Na Chróšćanskej farje přewjedu jutře, sobotu, wot 9 hodź. dale­kubłanje za wšěch, kotřiž w Serbskim rozhłosu nabožne słowo k dnjej rěča. Tak wotměja rěčne zwučowanja z logopedku, zwučowanja z mikrofonom kaž tež dźěło na tekstach, při čimž póńdźe wo spisanje, jadriwosć, žórła a dalše.

Kak štomy wurězować

Bjedrichecy. Štóž chce nawuknyć, kak ma štomy prawje wurězować, ma k tomu jutře wot 9 do 12 hodź. w Bjedrichečanskej (Friedersdorf) přirodoškitnej staciji přiležnosć. Lothar Halke z Nišćanskeho zahrodnistwa zajimcam w seminarje rozkładźe a pokaza, kotre profesionalne wurězowanske techniki su móžne.

Ze Serbskej reju rejwać

Njebjelčicy. Na Njebjelčanskej gmejnskej žurli wotměje so jutře wot 16 hodź. „dźeń rejwanskeje lipy“. Po přednošku prof. Andreasa Zehnsdorfa z Lipska wo tradiciji rejwanskeje lipy w srjedźnej Němskej, po diskusiji a kofejpiću chcedźa tam wot 17.30 hodź. zhromadnje rejwać. Skupina Serbska reja pokaza zajimcam wšelke serbske ludowe reje. Štóž chce, móže sej rady instrument sobu přinjesć a ze skupinu sobu hudźić.

„Der Zauberer der Smaragdenstadt“ po Alexanderu Wolkowje rěka bajkowa inscenacija NSLDź, kotraž wosebje dźěći dlěje hač dwě hodźinje wobkuzłuje. Přichodne předstajenje je srjedu, 20. nowembra, w 17 hodź. na hłownym jewišću. Lisćiki su jara požadane, wšako je wopyt inscenacije, kotruž hač do hód tež někotre razy dopołdnja předstajeja, mnohim hódny dar. Foto: Uwe Soeder

Płastowka (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:
1 počas, 2 pječwo, 3 zeger, 4 ruska stolica, 5 drohotny płat, 6 swjaty dźeń Židow, 7 nic teorija, 8 wón drjewo­ wobdźěłuje, 9 ludowje: rěč bjez wobsaha, zmysła

Protyka (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.11.   4. němsko-čěske jazzowe zetkanje we Wojerecach

Pjatk 8.11. 19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Staršiski wječork k 4. fachowemu dnjej 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 9.11. 9:00 4. fachowy dźeń 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

  11:00 Hubertusowy nyšpor z wujěchanjom Kulow­skeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:00 Dźěłarnička Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Serbskeho wosadneho zwjazka na temu „Serbske­ wosadne dźěło – kak dale?“ na Budyskej Michał­skej farje

  14:00 Spominanske zarjadowanje na podawki 9. nowembra 1989 pod hesłom „Wěra, lubosć, rewo­lucija“ z předstajenjom šulerskeho dźiwadła „Změna w rjadowniskej stwě“

  15:00 11. přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Ekumeniska nutrnosć a rozmołwa z časowymi swědkami składnostnje 30. róčnicy powalenja murje; w Kamjenskej Haninej cyrkwi

  19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 10.11.   Wulke mjezynarodne rańše piwko w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  9:30 Dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach

Rozhłós (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zarjadowanju rejwanskeje lipy w Njebjelčicach

11:20 30 lět po powalenju murje

11:45 Wo fachowym dnju 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 29. filmowym festiwalu w Choćebuzu

13:00 1989 murja padnyła

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Do kina (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

7.11. – 13.11.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent: wšědnje 16:45 (nimo pó) a 19:30 (nimo srj) Der König der Löwen­: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30 A Toy Story: nj 12:15 Angry Birds 2: nj 12:30 Joker: wšědnje 17:00 a 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:15 Last Christmas: srj 19:45 a 20:15 ES: Kapitel 2: pj, so 22:00 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 | srj 19:30

Kino-ekstra: Leid und Herrlichkeit: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Poprjancowe wiki na torhošću

Połčnica. Přez cyły kónc tydźenja, wot dźensnišeho hač do njedźele, su w Połčnicy tradicionalne poprjancowe wiki. Wšitke dźewjeć poprjancarnjow – wosom rjemjeslniskich zawodow a poprjancowa fabrika – na torhošću swoje delikatesy prezentuje. Dožiwić móža hosćo jutře a njedźelu wot 10 do 20 hodź. tohorunja tradicionalne rjemjesło.

Wotewru wustajeńcu w SKI

Budyšin. W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewru jutře, sobotu, we 18 hodź. nowu wustajeńcu Andreje Tiebel-Quastoweje „Wurlawa“. We wuměłskej insta­laciji interpretuje wuměłča zwisk mjez wobydlerjemi Šwabskeje Alby a drastoweje kultury w Błótach. W swojich mólbach, grafikach, ćišćach a skulpturach bliži so wuměłsce a swobodnje serbskej narodnej drasće.

Chór Łužyca spěwa

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serbskeho domu wotměje so jutře w 16.30 hodź. nazymski koncert. Přeprosyli su sej woblubowany delnjoserbski chór Łužyca, kotryž zanjese nimo cunich spěwow tež žortne štučki. K tomu zaklinča ludowe instrumenty, kaž na přikład fujara.

Na nazymski koncert

Křižowka (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 płódny blečk w pusćinje, 5 koparski klub w Mailandźe, 6 kraj w morju, 7 arabski zaliw, 10 pozitiwna elektroda, 13 znaty sportowc, wuměłc, 14 hudźbna twórba, 15 stup

Padorunje: 1 los bjez dobyća, 2 si­cil­ski wulkan, 3 sylny wichor, 4 nic wuchod, směr, 8 arabski emirat, 9 kulturna epocha, 11 zjawne ... air, 12 jězor w Kazachskej

Protyka (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 1. do 4.11.  Wuměna młodźiny narodnych mjeńšin Němskeje w Berlinje

Pjatk 1.11. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Maje Nageloweje „unerlöst“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 2. a 3.11.   Dźeń wotewrjenych duri w Bóščanskej (Puschwitz) hornčerni

Sobotu 2.11.   Nakupowanska nóc „Romantica“ w Budyšinje

  15:00 Wosebite popołdnjo za swójby w Ćišćanskim hosćen­cu „K zelenemu wěncej“

  16:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Ćišćan­skim hosćencu „Zeleny wěnc“

Póndźelu 4.11. 18:00 15. „Budyska akademija“ z přednoškom bywšeho triatleta Maika Petzolda na Budyskej studijnej akademiji

Wutoru 5. do 10.11.   29. Choćebuski filmowy festiwa

  18:00 Zazběh 89: Budyski wokrjes spomina na přewrót 1989; w domje Pětroweje wosadyo

Srjedu 6.11. 11:30 Předstajenje CD „Knjez Mróz a knjeni Zyma“ w Radworskej zakładnej šuli

  19:00 Hłowna wólbna zhromadźizna ZSST we Wojerowskim Domowinskim domje

  19:00 Čitanje z Benedikta Dyrlicha ze swojeje knihi „Doma­ we wućekach“ w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow

  19:00 Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ na gmejnskim zarjedźe w Chrósćicach

Rozhłós (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a live ze swjedźenja k 25lětnemu wobstaću dujerskeje kapały Horjany

11:20 Stawizny a stawiznički z hole

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim: 30 lět politiski přewrót

13:00 Ze žiwjenja serbskeje křesćanki: Portret Johany Pontoweje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND