Protyka (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Sobotu 22.6.   Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjatka

  7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  9:00 Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow­ w Pěskecach – započatk z Božej mšu w tamnišej kapałce

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 Wosebite wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju składnostnje 109. po­smjertnych narodnin Konrada Zusy

  17:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansam­bla „Naša duša“ składnostnje mjeńšinoweho festi­wala „Kalejdoskop kultur“ we Wrócławskim staroměšćanskim parku

Njedźelu 23.6.   Janske jěchanje w Kozłem

  9:30 Złota konfirmacija w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Archeologiske kolesowanje k hrodźišćam na zapadźe Hornjeje Łužicy, mjez druhim do Prěčec, Wotrowa, Kopšina a Kukowa

  11:00 Wuměłstwowy festiwal za swójby „Find Art“ we Wo­chožanskim parku błudźenkow

  12:00 „Serbski dźeń / Wendentag / Venstjě dan“ w Kulowcowym muzeju Lübeln (pola Lüchowa Danneberga)

Póndźelu 24. do 29.6.   Kompaktny kurs delnjoserbšćiny na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu

Rozhłós (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Hudźbny wuhlad na folklorny festiwal „Łužica 2019“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 Stawizny serbskich hudźbnych nakładnistwow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Do kina (20.06.19)

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

20.6.–26.6.2019 Budyski filmowy palast: Pets 2 w 3 D: nj 16:30 Pets 2: nj 14:30 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 17:15 a 20:00 | štw, so, nj a wu 14:30 | pj a so 22:30 Men in Black: International: wšědnje 17:30 (nimo pj) Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Aladdin w 3 D: štw, so a wu 14:30 | so 14:45 Aladdin: wšědnje 17:00 a 19:45 John Wick: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Rocketman: štw, so a wu 17:00 | pj 17:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: nj 14:45 | štw, so a wu 15:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:15 Royal Corgi: nj 12:30 | štw, so a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Alfons Zitterba­cke: nj 12:30 Glam Girls: pj a srj 17:00 X-Men: Dark Phoenix: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Greta: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pets 2: nj 14:00 Ein Dorf zieht blank: srj 10:00 Long Shot: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:35 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 15:15 (nimo nj), 17:45 (nimo nj) a 20:15 (nimo nj) | nj 14:50, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:40 X-Men:Dark Phoenix w 3 D: wšědnje 20:05 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 Men in Black:International: wšědnje 17:35 | pj a so 22:25 Royal Corgi: so 13:15 | nj 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: so a nj 12:30 Aladdin: wšědnje 15:00 | so a nj 12:20 TKKG: wšědnje 15:05 (nimo nj a srj) | so 13:00 | nj 12:45 | srj 15:20 Godzilla II: wšědnje 17:10 (nimo srj) John Wick: pj a so 22:20 Goliath96: srj 17:30

Bywše dźěći přeprošene

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
Myšecy. Na 70. róčnicu wobstaća zhladuje lětsa Myšečanski dźěćacy dom „Při baćonjacym hnězdźe“. Tamniši hort wobsteji 26 lět. Tohodla přeprošeja wšitke bywše hortowe dźěći jutře, srjedu, wot 15.30 hodź. na 19. lětni swjedźeń. Jón zahaja ze zhromadnym kruhom wulkich a małych hosći na łuce. Na hrajkanišću a w dźěćacym domje samym změja kreatiwne, fantastiske a napjate poskitki spřihotowane. Wo kofej a tykanc je runje tak postarane kaž wo rybičkowe całte a pražene kołbaski. Dźěći, kubłarki a spěchowanske towarstwo wjesela so na bohaty wopyt.

Pokiwy (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Na Dołhu nóc kultury

Budyšin. W nócnej atmosferje wotměje so jutře, 15. junija, w Budyšinje Dołha nóc kultury. 19 městnosćow, mjez nimi NSLDź, tachantska cyrkej, Löbnerec hudźbny dom, Serbski muzej kaž tež měšćanska biblioteka, poskići wot 18 do 24 hodź. zajimawy a wotměnjawy program.

Na cyrkwinski dźeń

Budyšin. Pod hesłom „Wjeselće so“ wotměje so tónle kónc tydźenja w Budyšinje 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń. Zahajenje je jutře, 15. junija, w 14 hodź. w Michałskej cyrkwi. W 15 hodź. su zajimcy na přednošk sakskeho krajneho bisko­­pa dr. Carstena Rentzinga „Lud a domizna w swětle biblije“ přeprošeni. Wot 17 hodź. je wosadny swjedźeń na far­skej zahrodźe. Njedźelu, 16. junija, su w 10 hodź. swjedźenske kemše.

Sejm so zjawnje schadźuje

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serbskeho domu wotměje so jutře wot 13 hodź. dalše zjawne posedźenje Serbskeho sejma. Po witanju poskića so hosćom ně­hdźe poł hodźiny rozmołwy. Na dnjowym porjedźe steja hač do 18 hodź. tež rozprawy a protokole wuběrkow.

Smječkečenjo swjeća

Tež za dwanatkarjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wčera rěkaše: „Skónčnje posledni šulski dźeń.“ Kaž přeco ćehnjechu tež lětuši­ wotchadnicy hejsujo a spěwajo po měsće a zbudźichu tak wjeselo mnohich so wuchodźowacych, nakupowacych a wo­sebje turistow. Někotryžkuli z nich so serbskich słowow a žortneho napisa na T-shirće dla dźiwaše. Foto: SN/Hanka Šěnec

Płastowka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

1 nic Horjany

2 počas

8 ćežke dźěło

4 naraz, njejapcy

5 wjednik

6 hora w Turkowskej

7 dźeń tydźenja

8 přećel

9 lěpimy ju na sćěnu

Protyka (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Rozhłós (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Wo zjawnej diskusiji

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND