Do kina (13.02.20)

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

13.2.–19.2.2020 Budyski filmowy palast: Sonic the Hedgehog: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 Nightlife: wšědnje 14:45, 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Birds of Prey: wšědnje 20:15 | pj 22:45 Brahms: The Boy 2: pj 20:00 a 22:45 Dora und die goldene Stadt: wu a srj 10:00 Heaven Shall Burn: Mein grünes Herz in dunklen Zeiten: srj 20:00 Enkel für Anfänger: wšědnje 14:45 a 17:15 (nimo štw) | pj 19:30 | štw, so, nj a wu 20:00 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: wšědnje 13:45 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:00 Das geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:45 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: wšědnje 14:15 a 15:30 Bad Boys for Life: wšědnje 19:30 (nimo pj) | pj a so 22:15 Die Wolf-Gäng: nj, wu a srj 12:30 Die Hochzeit: wšědnje 19:45 | štw, so, pó a srj 16:45 Der kleine Rabe Socke – ­Suche nach dem verlorenen Schatz: wu a srj 9:45 Das Perfekte Geheimnis: wšědnje 17:15 (nimo pó) 1917: pj, nj a wu 16:45 | štw a so 17:15 Vier zauberhafte Schwestern: nj 12:30 | wu a srj 10:15 a 12:30 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:15 | wu a srj 9:45 a 12:15 Die Eis­königin 2: wšědnje 14:45 | nj, wu a srj 12:30 Jumanji: The Next Level: wu a srj 9:45 Joker: so 22:15 Knives Out – Mord ist Familiensache: pj 22:15 Spione Undercover­ – ­Eine wilde Verwandlung: nj, wu a srj 11:45

Kino ekstra: Aretha Franklin: Amazing­ Grace: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Serbska premjera w NSLDź

Budyšin. Wjeselić móža so lubowarjo komedije jutře na serbsku prapremjeru w Budyskim NSLDź. „Dołhož fenki běža“ kołwrótna inscenacija połna šmjatańcow, zaměnjenjow a žortnych překwapjenkow rěka. Michael Cooney je kruch spisał a Měrana Cušcyna zeserbšćiła. Zawěšk na hłownym jewišću zběhnje so w 19.30 hodź.

Čerstwe chłóšćenki z kotoła

Dubrjenk. Jutře a njedźelu přeprošeja Krječmarjecy z Dubrjenka do swojeho hosćenca „Dubrjenske bahno“ přeco w 11 hodź. na swinjorězanje. Po zwučenym wašnju móža sej ludźo čerstwe chłóšćenki z kotoła tež sobu domoj wzać.

Přednošk a film w hospodźe

Chrósćicy. Frank Böhm, wučer na wuměnku z Heidelberga, změje jutře w 19.45 hodź přednošk w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Pod hesłom „Destinacija Santiago – wučer přehnawa. Wěrjomne podawizny z Jakuboweho puća“ wopisuje Frank Böhm swoje dožiwjenja, wo kotrychž je tež knihu ze samsnym titulom napisał. Hižo w 16 hodź. móža sej dźěći wobhladać film „Potajnstwo stareho młyna“.

Do kulturneho centruma

Program w zymskich prózdninach je we Wojerowskim zwěrjencu poskitk swójbam, kotryž něhdźe połtřeća hodźiny traje. Knihować móža jón zajimcy srjedu, 12. februara a 19. februara, za 10 hodź. Hesło wodźenja z pedagogowku Silku Kühn po coowje rěka „Što sej jenož wobleku?“ Wšako dyrbja so tež zwěrjata ze swojim „zymskim płašćom“ w zymje škitać. Foto: Stefanie Jürß

Płastowka (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:
1 dźeń tydźenja, 2 nic horjeka, 3 stolica Ruskeje, 4 přećeljo španisce, 5 košla sportow­cow, 6 ródna wjes Alojsa An­drickeho,­ 7 wěrnosć, 8 wjes wuchodnje Rakec, 9 rěka Saale serbsce, 10 nic niski­

Protyka (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 7.2. 18:00 Informaciske zarjadowanje w Chróšćanskim gmejnskim a kulturnym centrumje wo spěchowanskich móžnosćach za čestnohamtsce skutkowacych

  18:30 Čitanje z Hansom-Jürgenom Schröterom z chorwatskej wječerju w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k 125. narodninam serbske­ho molerja a grafikarja Fryca Latka w Choće­buskej Galeriji Braniborska

  19:00 Předstajenje ruskeho cirkusa na lodźe we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 8.2. 10:00 „Hornčerić z hornčerjom Hamsonom“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 135. zapust w Turjeju (Tauer)

  13:00 Zapust w Tšadowje (Stradow)

  14:00 Čitanje Róže Domašcyneje a předstajenje fotow Jürgena Maćija we wobłuku projekta „Dorfbegräbnis“ w Žitawskim Schillerowym forumje

Rozhłós (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo koncerće „“ w Haslowje„

11:20 Twarscy wojacy w NDR

11:50 Premjera „Dołhož fenki běža“ w NSLDź

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wustajeńcy twórbow Fryca Latka w Choćebuzu

13:00 30 lět Zelena liga

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Do kina (06.02.20)

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

6.2.–12.2.2020 Budyski filmowy palast: Disney Junior Mitmachkino 2020: nj 10:00, 13:00 a 15:00 Birds Of Prey: wšědnje 17:45 a 20:15 | pj a so 22:45 Enkel für Anfänger: wšědnje 14:45 (nimo štw), 17:15 a 19:45 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: wu a srj 10:00 Nightlife: srj 19:45 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: wšědnje 13:45 (nimo štw) a 15:30 | nj, wu a srj 10:15 | nj 12:00 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle w 3 D: wšědnje 19:45 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: wšědnje 14:45 (nimo štw) a 17:15 Die Hochzeit: wšědnje 17:00 a 20:00 (nimo srj) | srj 19:30 Die Wolf-Gäng: wu a srj 9:45 | nj, wu a srj 12:00 Das Geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:15 (nimo pó) | pó 16:45 Das Perfekte Geheimnis: wšědnje 20:00 (nimo pó) Lindenberg! Mach dein Ding: wšědnje 14:15 (nimo štw a nj) | nj 9:45 | pj a so 22:30 1917: wšědnje 16:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Der kleine Raabe Socke 3 – Suche nach dem verlorenen Schatz: nj, wu a srj 9:45 Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:45 (nimo štw) | nj 9:45 | wu a srj 9:45 a 12:15 Vier zauberhafte Schwestern: wšědnje 14:15 (nimo štw) | nj, wu a srj 10:15 a 12:30 Bad Boys for Life: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:15 Spione Undecover – Eine wilde Verwandlung: nj, wu a srj 11:45 Knives Out – Mord ist Familiensache: pj a so 22:15 Jumanji: The Next Level: nj, wu a srj 12:15 Joker: pj a so 22:30

Kino ekstra: Motherless Brooklyn: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Na ptači kwas SLA

Chrósćicy. Po premjerje ptačokwasneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ tydźe­nja w Radworju dožiwi publikum jutře w 16 a 19.30 hodź. w Chróšćanskej wja­cezaměrowej hali „Jednota“ přichodnej předstajeni. Dalše budźe zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Bukečanskej Wjesnej hospodźe.

Sinfoniski koncert zaklinči

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serb­skeho ludoweho ansambla wuhotuje orche­ster Sinfonietta meridiana jutře, sobotu w 16 hodź. sinfoniski koncert. Zaklin­ča twórby Beethovena a danskeho komponista Nielsa Wilhelma Gady.

Komediju sej wobhladać

Haslow. Štóž njeje dotal hišće nowu komediju lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Ludźo, njedźiwajće so“ widźał, změje zajutřišim w 16 hodź. składnosć k tomu. Hrajerjo předstaja insce­naciju pola Bizoldec w Haslowje. Přichodny raz pokazaja kruch njedźelu, 16. februara, w 16 hodź. w Lejnje.

Symjo měnjeć

Dwaceći porow šulerjow Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija je wčera mjeztym 34. króć zapust swjećiło. W serbskej ­narodnej drasće ćehnjechu po nutřkownym měsće Choćebuza. Staciji přećaha běštej mjez druhim Rěčny centrum WITAJ ­a Serbski dom. Kónc tydźenja wotměja so na mnohich dalšich delnjoserbskich wsach zapusty, mjez druhim jutře w Janšojcach, Strjažowje a Strobicach kaž tež njedźelu we Werbnje, Smogorjowje a Drjenowje. Foto: Michael Helbig

Křižowka (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 ryba, 5 ruske žónske předmjeno, 6 zelenina, 7 dalša ryba, 10 po­zitiwna elektroda, 13 wotpočink, 14 jědźne sudobjo, 15 počas

Padorunje: 1 serbski awtor, 2 prawobydlerjo Japanskeje, 3 sudobjo, 4 koparski klub we Wienje, 8 nic zymny, 9 zemjepisny plan, 11 stolica Norwegskeje, 12 ratarsko-

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND