Protyka (28.05.21)

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:

Štwórtk 27. do 29.5.   3. zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Pjatk 28.5. 19:30 Koncert ansambla CALMUS w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Sobotu 29.5. 10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

Rozhłós (28.05.21)

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 150. narodniny

Mikławša Andrickeho

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy Delnja Łužica a wo serbskim slědźerskim dorosće

13:00 Serbska hudźba: Mjez přiswojenjom a eksotizmom, 3. dźěl

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Jachmann)

po tym zbožopřeća

Koncertuja live

štwórtk, 27. meje 2021 spisane wot:
Budyšin. Swój prěni live-koncert po sydom měsacach změje ansambl Calmus jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi w rjedźe Budyskich komornych koncertow. Lisćiki předawaja jeničce wot 18 hodź. při wječornej kasy. W cyrkwi budźe městno za maksimalnje 200 ludźi. Wuměnjenje za wopyt koncerta je aktualny negatiwny koronatest. Wopytowarjo měli wobkrućenje testoweho centruma sobu přinjesć.

Domizniski muzej Dešno je wot swjatkowneje soboty zaso přistupny. Po přizjewjenju móža zajimcy nowu trajnu wustajeńcu wopytać, so po muzejowej wsy pod hołym njebjom wuchodźować a stare rjemjesła wukonjacym čłonam towarstwa Stary lud, kaž na přikład Torbenej Schmeiduchej, přihladować. Foto: Christin Scharroba

Křižowka (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:
1 pastyr ma je dohladować, 2 dźěl wusyłanskeho aparata, 3 nic juh, 4 silwesterski praskotak, 5 přistaw w Marokku, 6 wuraz za 1,5, 7 stolica Albanskeje, 8 dźeń tydźenja, 9 jězor w Ruskej, 10 njeporjadny čłowjek, 11 kraj a kanal Srjedźneje Ameriki, 12 přećiwo tutomu jědej w zemi su nowe postajenja, 13 stolica stata Colorado ­w USA, 14 južny płód, 15 wójsko

Protyka (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:

Njedźelu 23.5. 9:00 Firmowanje w Budyšinje

Njedźelu 23.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Póndźelu 24.5. 9:00 Boža mša swjatki póndźelu na putniskej łuce w Róžeńće

  9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  14:00 Serbske swjatkowne kemše w Turjeju (Tauer)

Šwtórtk 27. do 29.5.   3. zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Z Trstenjakom po puću“ a swójbne popołdnjo ze sceniskimi wodźenjemi kaž tež wuměłska zaběra „Wobliča“ w Budyskim Serbskim muzeju – Korony dla njeje termin jasny!

  17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Wutoru 1.6.   Dźeń dźěsća

Pokiwy (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:

Wo jatbje lubosće dla

Budyšin. Swjatki wuhotuje Budyske wopomnišćo dalšej wirtuelnej wodźeni. Wosebity hósć budźe Sigrid Grünewald, kotraž bu naposledk lubosće dla k wjelelětnej jatbje w sprjewinym měsće zasudźena, byrnjež wobydlerka Zapadneho Berlina była. Darmotnej livestreamaj započnjetej so njedźelu, 23. meje, a póndźelu, 24. meje, stajnje w 16 hodź. a stej pod přistupnej.

Premjera na slědach Strittmattera

Zły Komorow. W Braniborskej je po aktualnym stawje dźěl wobmjezowanjow korony dla zběhnjeny. Mjez druhim je móžno do dźiwadła hić. Złokomorowske Nowe jewišćo chce tuž njedźelu, 23. meje, w 14 hodź. hru „Ganz anders wer: Erwin Strittmatter“ z pjera tohorunja režiju wukonjaceho Franka Düwela premjernje pokazać. Na inscenaciji wobdźěleni su mjez druhim šulerjo ze Slepoho kaž tež Wolfgang Kotisek na husličkach a dudach.

Lóštna wubědźowanska debata

Rozhłós (21.05.21)

pjatk, 21. meje 2021 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Hdyž w zahrodkach wšo kćěje

(z nalětnimi spěwami)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, mjez druhim k 40. posmjert­ninam Fryca Kitlarja

13:00 Hudźba a literatura k swjatkam

13:40 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Rozprawa wo premjerje inscenacije „Ganz anders wer: Erwin Strittmatter“ Złokomorowskeho Noweho jewišća

11:15 Serbska hudźba na Youtube

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

12:45 Postrow dźěćom: Wowka baje „Kwakulu“

13:00 Wódne młyny w Błótach

13:30 Tematiske wusyłanje k dnjej biologiskeje wjelorakosće: Wo rybarstwje a wudźenju

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Składnostnje mjezynarodneho dnja muzejow wuhotuja tež hornjołužiske wustajenišća zajutřišim, 16. meje, wosebite cyło­dnjowske poskitki, kaž na přikład wirtuelne wodźenja a digitalne hry (cyły program a linki pod ). W Budyskim wopomnišću rozprawja časowy swědk Alexander Latotzky (nalěwo jako dźěćo) wo swojej politiskej jatby. Budyski Serbski muzej (foto naprawo) prezentuje na swojim Youtube-kanalu nahrawanja wjerškow minjenych lět. Foto: priwatne/Jan Bart

Protyka (14.05.21)

pjatk, 14. meje 2021 spisane wot:

Njedźelu 16.5.   Mjezynarodny dźeń muzejow z online poskitkami Serbskeho muzeja

  11:00 Serbski ludowy ansambl předstaji interaktiwnu hudźbnu bajku „Překlepana liška“ pod

Wutoru 18.5. 13:00 Akcija „Mnohotnosć Łužica“ z LEAG a partnerami na Choćebuskim staroměšćanskim torhošću

  19:00 Onlinowa rozmołwa „5 lět Łužycafilm – Prequel & Sequel“ na

Njedźelu 23.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

Póndźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Hodźiju

  14:00 Serbske swjatkowne kemše w Turjeju (Tauer)

Šwtórtk 27. do 29.5.   3. Zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

   16. muzejowy dźeń z rjemjeslniskimi wikami w Njeswačidle

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Z Trstenjakom po puću“ a swójbne popołdnjo ze sceniskimi wodźenjemi kaž tež wuměłska zaběra „Wobliča“ w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeńće

nawěšk