Protyka (19.08.22)

pjatk, 19. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 19. a 20.8.   Nukstock w Nuknicy

Pjatk 19.8. 19:30 Dwurěčny literarno-hudźbny wječork Poršiskeje wosady w tamnišej farskej bróžni

  19:30 Zahajenje Kamjenskeje Boršće z koncertom mjez druhim ze serbskej dujerskej kapału Horjany na torhošću Lessingoweho města

Sobotu 20.8. 14:00 Łapanje kokota w Janšojcach (Jänschwalde)

  17:00 Wubědźowanje dobrowólnych wohnjowych woborow w hašenju w Pěskecach

  18:00 Serbski wječor w Budyskej barje „Sundowner“

Njedźelu 21.8. 13:30 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Koncert chóra Budyšin na Čornoboze

  14:30 Zelowa njedźela z ekumeniskim nyšporom w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijineje hwězdy

  15:00 Wotewrjenje „3. małeje galerije“ z mólbami Wětrowčanski Ingrid Konschak w Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Zakónčacy koncert komornohudźbneje akademije w Bartskej cyrkwi

Póndźelu 22. do 26.8.   Prózdninske dny Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smjerdźečanskim Kulturnym domje

Póndźelu 22.8. do 4.9.   16. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička towarstwa Kamjenjak při Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

Póndźelu 22.8. 17:30 Finale Satkula-beachtury w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND