Policija (25.07.19)

štwórtk, 25. julija 2019 spisane wot:

Pjenjezy a złoto slubili

Łuh. Hižo před wjacorymi tydźenjemi njeznaći žonje we Łuhu napowědachu, zo dóstanje wona bórze paket z pjenjezami, złotom a debjenkami, hdyž do toho 2 700 eurow přepokaza. Z wulkimi wočakowanjemi žona pjenjezy přepokaza, na slubjeny paket pak podarmo čakaše. Hakle zawčerawšim so wona policiji dowěri, po tym zo běchu cuzy z njej wospjet kontakt­ nawjazali. Tónraz chcychu dalšich 1 000 eurow měć, kotrež bychu pječa za cło trěbne byli.

Policija (24.07.19)

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:

Skućićela lepili

Budyšin. We wčerawšich rańšich hodźinach wobydler Budyskeje Mättigoweje policiju informowaše, zo bě runje wobkedźbował, kak so njeznataj do awta zadobudź spytataj. Jednoho ze skućićelow zastojnicy hišće na městnje lepichu, tamny ćekny. W nachribjetniku 39lětneho Georgičana namakachu wěcy, kotrež běchu po wšěm zdaću pokradnjene. Wokno Opela, z kotrymž so wón runje zaběraše, bě rozbite. W bliskosći wuhladachu štyri awta, do kotrychž bě so něchtó na po­dobne wašnje zadobył. Hač běštaj to 39lětny a jeho komplica, dyrbja nětko zwěsćić. Georgičana nachwilnje zajachu.

Policija (23.07.19)

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Transporter pokradnyli

Wojerecy. Tójšto škody načinichu nje­znaći minjene dny na Radskej dróze we Wojerecach. Kaž bu hakle zawčerawšim znate, pokradnychu hižo w nocy na 11. julij transporter typa Mercedes Sprinter. Tři lěta stare jězdźidło bě něhdźe 30 000 eurow hódne. Nakładowane měješe wone wjacore kašćiki ze specialnym gratom w cyłku něhdźe 20 000 eurow. Za awtom z čisłom F-BG 2253 policija nětko mjezynarodnje pyta.

Policija (22.07.19)

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

Zadobywarja lepili

Wojerecy. Dźakowano kedźbliwemu wobydlerjej móžachu w nocy na njedźelu we Wojerecach zadobywarja hnydom na městnje lepić. Swědk bě wobkedźbował, kak so njeznaty z kapsnej lampu do tak mjenowaneho Lutheroweho domu při Janskej cyrkwi zadobywa, a zawoła po­liciju. Zastojnicy spěšnje přijědźechu a 30lětneho skućićela zajachu. Při sebi měješe wón wotpowědny grat, z kotrymž bě so přez wokno do wosadneho domu zadobył. Pokradnył wón hišće ničo njebě. Škoda wučinja 20 eurow.

Policija (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Pokradnjeny bager namakali

Haslow. Z twarnišća w Haslowje su nje­znaći w nocy na štwórtk 30 000 eurow drohi bager pokradnyli. Wotwjezli su jón z transporterom, kotryž běchu do toho w susodnych hornich Sulšecach spakosćili. Wčera připołdnju swědk transporter ze skóncowanym kolesom a z pokrad- njenym bagrom na dróze mjez Smochćicami a Wulkim Wjelkowom wuhlada.

Policija (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Woł ratarja zranił

Dubrjenk. Na njelube wašnje staj sej zawčerawšim popołdnju w Dubrjenku ratar a jeho woł blisko přišłoj. Kaž policija rozprawja, je so njemdre skoćo do 55lětneho muža dało a jeho ćežko zraniło. Wuchowanski helikopter dowjeze bura pozdźišo do chorownje. Zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra nětko bliše wobstejnosće, kotrež k zranjenjam muža wjedźechu, přepytuja.

Policija (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Wobšudnistwo so njeporadźiło

Budyšin. Pospyt, z falšowanym wupokazom paket wotewzać, so zawčerawšim 22lětnemu nigerianskemu staćanej poradźiło njeje. Sobudźěłaćerka wobchoda na Budyskej Serbskej hasy trik spózna a policiju informowa. Zastojnicy 22lětneho na to zadźeržachu a jemu falšowany wupokaz wotewzachu. Policija přepytuje dla falšowanja dokumentow.

Policija (16.07.19)

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Sportowski zadobywar bjez rubizny

Wojerecy. Chětro sportowski bě zadobywar w nocy na póndźelu we Wojerecach. Na fasadźe produkciskeje hale krosnowaše wón štyri metry dowysoka, wočini tam wokno a zalězewši přez nje nutřka zaso dele krosnowaše. W hali wón wšitke kamory a polcy přepyta, powšěm zdaću pak ničo kmaneho njenamaka. Tuž wón přez wokno w přizemju zaso ćekny. Wěcna škoda wučinja přiwšěm 500 eurow.

Policija (15.07.19)

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Paduchow w měsće lepili

Budyšin. Mužej w starobje 32 a 36 lět sej sobotu dopołdnja w kupnicy na Lubijskej w Budyšinje wjacore bleše palenca do swojeho nachribjetnika tyknyštaj, zo byštaj je kradnyłoj. Jako chcyše sobudźěłaćerka jeju zadźeržeć, storči jedyn z njeju žonu na bok a wobaj skućićelej ćeknyštaj. Policija pak jeju pozdźišo w měsće lepi a nachwilnje zaja. Hódnota rubizny wučinja 125 eurow.

Policija (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Běły próšk napadnył

Kamjenc. Za prědnim woknom wosoboweho awta w Kamjencu je policistam předwčerawšim běły próšk napadnył. Při drogowym tesće so wukopa, zo jednaše so wo amfetamin. Jako sej zastojnicy w přitomnosći 42lětneho wobsedźerja awto bliže wobhladachu, namakachu dwě pistoli, dźěle municije kaž tež cuzej awtowej čisle. Na to jězdźidło sćazachu, zo móhli je dokładnišo přepytać. Wuslědki hišće žane njepředleža.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND