Policija (21.06.23)

srjeda, 21. junija 2023 spisane wot:

Wopačny poradźowar po puću

Slepo. Hižo minjeny pjatk bě w Slepom pozdatnje wopačny energijowy poradźowar po puću. Wón klinkaše pola 69lětneho wobydlerja, předstaji so jako zastupjer energijoweho hospodarstwa a da sej milinowe zrěčenje kaž tež ec-kartku pokazać. Slepjan nimo toho wjacore podłožki podpisa, kotrež pak na kóncu njedósta.

Policija (20.06.23)

wutora, 20. junija 2023 spisane wot:

Paduši w prózdnym domje

Radwor. W minjenych měsacach su so njeznaći w Radworju do njewobydleneho jednoswójbneho domu zadobyli. Po wšěm zdaću wotsrjedź měrca wobsedźerjo w domje njeběchu, tak zo su zadobywanje hakle předwčerawšim zwěsćili. Kaž policija dale rozprawja, łamachu so skućićeljo do pincy a pokradnychu z njeje wjacore kamery za wobkedźbowanje dźiwiny, rólu z kablom a tak mjenowane SD-karty. Rubizna je něhdźe 3 000 eurow hódna. Nimo toho nasta při zadobywanju 50 eurow wěcneje škody.

Policija (19.06.23)

póndźela, 19. junija 2023 spisane wot:

Rostliny pokradnyli

Wojerecy. Njewšědnu rubiznu běchu sej paduši w nocy na sobotu we Wojerecach wupytali. Woni zadobychu so namócnje do štomownje na Grodkowskej šoseji. Z njeje spakosćichu něhdźe 30 truskalcowych rostlin. Dalše rostliny woni wobškodźichu. Kelko zrałych truskalcow na rostlinach wisaše, policiji bohužel znate njeje. Cyłkowna škoda wučinja něhdźe 50 eurow.

Policija (16.06.23)

pjatk, 16. junija 2023 spisane wot:

Z hrajneho salona do jastwa

Wojerecy. Poprawom chcychu policisća předwčerawšim we Wojerowskim hrajnym salonje jenož dodźerženje předpisow kontrolować. Při tym wuhladachu 37lětnu žonu, přećiwo kotrejž přikaz zajeća předležeše. Po puću na rewěr zastachu w bydlenju žony. Mjeztym zo wona swoje wosobinske wěcy zapakowaše, napadny zastojnikam e-scooter, kiž bu hižo 2021 pokradnjeny. Dokelž dyrbješe žona po sudniskim wusudźe hišće 1 500 eurow zapłaćić, ale telko pjenjez njeměješe, dowjezechu ju zastojnicy do jastwa.

Policija (15.06.23)

štwórtk, 15. junija 2023 spisane wot:

Z tanka ćěriwo kapało

Hodźij. Na statnej dróze S 111 w Hodźiju su sej policisća wutoru popołdnju nakładne awto bliže wobhladali. Při jězdźidle 61lětneho bě přidatny tank při­twarjeny. Z njeho ćěriwo kapaše. Při dokładnišim přepruwowanju zastojnicy zwěsćichu, zo bě tank wobškodźeny. Dalšu jězbu policisća mužej zakazachu. Wón ma nětko nanajspěšnišo defekt wotstronić dać. Policisća wodźerjej znajmjeńša dowolichu, hač do přichodneje zamkarnje jěć.

Policija (14.06.23)

srjeda, 14. junija 2023 spisane wot:

Motorske do Lkw-ja zrazyło

Čornow. Při ćežkim wobchadnym nje­zbožu wčera wječor na statnej dróze S 95 w Čornowje (Zschornau) stej dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj. 45lětny wodźer motorskeho bě z njeznateje přičiny na napřećiwnu jězdnju zajěł a frontalnje do nakładneho awta zrazył. Wón a 43lětna sobu jěduca so smjertnje zraništaj.

Policija (12.06.23)

póndźela, 12. junija 2023 spisane wot:

Najskerje traktora dla so paliło

Jědlow. K wjacorym wohenjam su sobotu popołdnju wohnjowu woboru a policiju podłu statneje dróhi S 94 wołali. Mjez Jědlowom (Gödlau) a Krěpjecami, blisko Žuric kaž tež při kružnym wobchadźe w Ramnowje je so dohromady na štyrjoch městnach sucha trawa paliła. Zasadźeni wobornicy z Pančic-Kukowa, Biskopic, Ramnowa, Halštrowa a Rušicy jednotliwe wohenje spěšnje zhašachu, tak zo žana wjetša škoda njenasta. Runočasnje dochadźachu wjacore informacije, zo bě na mjenowanym wotrězku dróhi historiski traktor typa Lanz „škrički pluwajo“ po puću. Wohnjowa wobora a policija wuchadźatej z toho, zo bě stara mašina na wohenjach wina. To pak na Kamjenskim policajskim rewěrje nětko dokładnje přepruwuja.

Policija (09.06.23)

pjatk, 09. junija 2023 spisane wot:

Twory za 40 000 eurow zničić dyrbjeli

Wojerecy. Njeznaći su so wo to postarali, zo je w nocy na štwórtk w kupnicy na Wojerowskej Šulskej hasy chłódźenska připrawa dospołnje wupadnyła. Najprjedy technikarjo z toho wuchadźachu, zo jedna so wo mylenje. Alarmowany monter pak zwěsći, zo běchu skućićeljo nuzowy zapinak na třěše kupnicy hasnyli. Z tym je chłódźenje za cyłe twarjenje dźěłać přestało. Wšitke w chłódźakach składowane twory dyrbjachu zničić. Škodu trochuja na něhdźe 40 000 eurow.

Policija (08.06.23)

štwórtk, 08. junija 2023 spisane wot:

Piwowy wóz so palił

Roholń. Na statnej dróze S 108 pola Roholnja (Riegel) we Łazowskej gmejnje je so předwčerawšim piwowy wóz palił. Po wšěm zdaću bě so při nim koleso puknyło a škrě płomjenja zamiškrichu. Wodźerjej nakładneho awta so poradźi, připowěšak wotstajić, tak zo so Lkw njewobškodźi. Přiwołani wohnjowi wobornicy woheń zhašachu. Na piwowym wozu nasta něhdźe 5 000 eurow škody.

Policija (07.06.23)

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Kolesowarka znjezbožiła

Lejno. Njejapki kónc měješe předwčerawšim kolesowanski wulět mandźelskeju w Lejnom w gmejnje Halštrowska Hola. Wobaj běštaj z elektrokolesom po puću. Jako muž naprawo wotboči, chcyše jeho žona runje naprawo přesćahnyć. Wona do njeho zrazy a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbješe do chorownje.

nowostki LND