Policija (13.08.21)

pjatk, 13. awgusta 2021 spisane wot:

Do rododendrona zajěła

Kamjenc. Na Pastwinej horje w Kamjencu budu rododendrony klětu snano trochu mjenje kćěć. Přičina je wobchadne njezbožo, kotrež je so tam předwčerawšim stało. Wodźerka Seata chcyše tam něhdźe w 17 hodź. po nahłym puću horje jěć. Najskerje pak bě při tym wopačny chód zapołožiła. Jeje jězdźidło na to wróćo jědźeše a hakle při jednym z wulkich rododendronow stejo wosta. 23lětnu šoferku Seata, kotraž so při tym snadnje zrani, móžachu na městnje lěkarsce zastarać. Jeje wosobowe awto pak dyrbjachu wotwlec. Na nim nasta něhdźe 2 000 eurow škody.

Policija (12.08.21)

štwórtk, 12. awgusta 2021 spisane wot:

Z konopju po puću byłoj

Łuty. Kolesowu jězbu trochu hinašeho razu je policija předwčerawšim we Łutach skónčiła. Mužej w starobje 23 a 29 lět jědźeštaj tam po připołdnju z něhdźe dwaj metraj wysokej konopjowej rostlinu po měsće. Zastojnicy jeju zadźeržachu a rostlinu sćazachu. Mužej změjetaj so nětko přeńdźenja přećiwo zakonjej wo drogach dla zamołwić.

Policija (11.08.21)

srjeda, 11. awgusta 2021 spisane wot:

Pomnik pomórali

Bart. Předwčerawšim rano dyrbjachu w Barće zwěsćić, zo běchu njeznaći informacisku taflu a fasadu historiskeho bazaltoweho zawoda pomórali. Bywši zawod je dźensa techniski pomnik, kiž je na dnju wotewrjeneho pomnika zajimcam přistupny. Skućićeljo namórachu tam wšelake ličby a pismiki. Škoda wučinja dohromady něhdźe 500 eurow. Policija pyta swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

Policija (10.08.21)

wutora, 10. awgusta 2021 spisane wot:

Bjez dowolnosće jězdźił a znjezbožił

Slepo. Wonkownej špihelej dweju jězdźidłow buštej minjenu sobotu při wobchadnym njezbožu w Slepom skóncowanej. 20lětny wodźer transportera bě předaloko na prawy bok zajěł a so parkowaceho dalšeho transportera šmórnył. Zawinowar drje so najprjedy z městna nje­zboža zhubi, policija pak jeho bórze na to lepi. 20lětny jenož njezbožo njepřizna, ale tež, zo scyła žanu jězbnu dowolnosć nima. Wón změje so nětko za ćeknjenje z městna njezboža kaž tež za jězdźenje bjez dowolnosće zamołwić.

Policija (09.08.21)

póndźela, 09. awgusta 2021 spisane wot:

Wobšudnistwu zadźěwała

Wojerecy. Kedźbliwa předawarka kupnicy na Wojerowskej Gagarinowej hasy je minjeny pjatk tomu zadźěwała, zo stanje so starša žona z woporom wobšudnikow. Njeznaći běchu rentnarku zazwonili a jej zdźělili, zo je 38 500 eurow w loteriji dobyła. Za to měješe wona dobropisy w hódnoće tysac eurow kupić. 79lětna chcyše je w bliskej kupnicy wobstarać. Předawarka pak žonje rozłoži, zo drje jedna so wo wobšudnistwo, a je ju tak před móžnej škodu wobchowała.

Policija (06.08.21)

pjatk, 06. awgusta 2021 spisane wot:

Na mosće mórałoj

Wuježk. Na awtodróze A 4 su policisća předwčerawšim popołdnju grafitijoweju mórakow z Hessenskeje při tak mjenowanym Wuježčanskim mosće pola Wósporka lepili. 30lětna žona a jeje 25lětny komplica běštaj něhdźe dwaj metraj wulkej wobrazaj zwěrjatow a wšelake pismiki na móst mórałoj. Zastojnicy sćazachu jimaj 21 tyzow barby.

Policija (05.08.21)

štwórtk, 05. awgusta 2021 spisane wot:

Koleso pokradnyli

Wojerecy. Štóž swoje kolesa na awće transportuje, dyrbi derje kedźbować, zo su porjadnje přizamknjene. Hewak su wone lochki cil paducham. Tak su nje­znaći předwčerawšim rano we Wojerecach koleso marki Giant pokradnyli. Wone steješe na dźeržaku za připowěšakowu kuplowanku. Hač bě koleso přizamknjene abo nic, z rozprawy policije njewuchadźa. Tež wo jeho hódnoće ničo znate njeje. Kriminalna słužba pad nětko přepytuje.

Policija (04.08.21)

srjeda, 04. awgusta 2021 spisane wot:

Trik bohužel zaso fungował

Njedźichow. 35 000 eurow je rentnarka předwčerawšim w Njedźichowje na wobšudnikow zhubiła. Pozdatny policist bě pola 78lětneje zazwonił a jej napowědał, zo je jeje syn wobchadne njezbožo zawinił a mać z dźěsćom ćežko zranił. Z pjenjezami móhła staruška zadźěwać, zo syn do jastwa přińdźe. Pjenjezy přepoda žona na to posołej.

Policija (03.08.21)

wutora, 03. awgusta 2021 spisane wot:

Čisło pobrachowało

Miłkecy. Dokelž na jeho jězdźidle prědnje čisło pobrachowaše, je předwčerawšim wječor 22lětny wodźer kwada po puću mjez Miłkecami a Łahowom wobsadce policajskeho awta napadnył. Jako zastojnikaj jeho kontrolowaštaj, napadny jimaj „chorhojčka“ młodeho muža. Test na to wunjese, zo měješe 22lětny 0,66 promilow alkohola w kreji. Dale jěć wón wězo njesmědźeše. Šofer kwada ma nětko z chłostanjom a wotpowědnym sudniskim jednanjom ličić.

Policija (02.08.21)

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Do wohenja padnył

Wojerecy. Ćežke spalenja poćerpjeł je sobotu wječor 39lětny muž, kiž bě we Wojerowskim zahrodnišću do lěhwoweho wohenja padnył. Kaž policija zdźěli, bě so wón njeznateje přičiny dla zakopnył a do palaceje so hromady padnył. Druhe wosoby jeho hnydom zaso wućahnychu a drastu zhašachu. Přiwšěm so muž mjezwoči, na rukomaj a nohomaj ćežko zrani. Něhdźe sydom procentow jeho kože bě wot spalenjow druheje rjadownje potrjechenych. Na pomoc wołachu helikopter, kiž ćežko zranjeneho do Lipšćanskeje specialneje chorownje transportowaše. Wojerowscy wohnjowi wobornicy městno njezboža wuswětlichu.

nawěšk

nowostki LND