Policija (22.07.21)

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Kołbasu a mjaso kradnyli

Budyšin. Zo paduši při zadobywanju druhdy jědź a napoje spakosća, so ani tak rědko njestawa. Zo pak hnydom cyłe awto połne kołbasy a mjasa pokradnu, je zawěrno njewšědne. Stało je so to předwčerawšim w běhu dnja na Edisonowej w Budyšinje. Při tym jednaše so wo Renault Master, kiž bě na předawanski wóz přetwarjeny. Wón steješe na firmowym arealu mjaso předźěłaceho zawoda. Škodu trochuja na něhdźe 90 000 eurow.

Policija (21.07.21)

Mittwoch, 21. Juli 2021 geschrieben von:

Twarski grat a material kradnyli

Wojerecy. Paduši běchu w nocy wot minjeneje njedźele na póndźelu we Wojerecach po puću. Woni měrjachu so na wšelki grat a twarski material, kotryž namakachu w pódlanskim twarjenju na kromje města. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 2 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dwaceći eurow.

Policija (20.07.21)

Dienstag, 20. Juli 2021 geschrieben von:

Pjenjezy mužej pokradnyłoj

Biskopicy. Za swětły dźeń staj njeznataj muž a žona w Biskopicach pjenjezy kradnyłoj. Minjeny pjatk připołdnju narěče­štaj wonaj muža na puću, hač móhł jimaj pjenjezy zaměnić. Jako wón swoju móšnju wućahny, nje­znataj za njej sahnyštaj. Na to drje so Biskopičan wotsali, pozdźišo pak pytny, zo w jeho móšni 180 eurow pobrachuje. Skućićelej staj po informacijach policije wočiwidnje z wu­kraja. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su w tymle abo podobnych padach něšto wobkedźbowali.

Policija (19.07.21)

Montag, 19. Juli 2021 geschrieben von:

Motorskej pokradnyli

Njebjelčicy. W běhu minjeneho štwórć lěta, dokładnje wot 22. apryla, su njeznaći na Jěžowskej dróze w Njebjelčicach dwě motorskej pokradnyli. Pytnyli su to wobydlerjo předwčerawšim. Po informacijach policije běchu so paduši do njezamknjeneje garaže zadobyli a z njeje mašinje sobu wzali. Jedna so wo Suzuki a wo Jawu. Wobě njeběštej přizjewjenej a njeměještej žane čisło. Hódnotu motorskeju trochuja wobsedźerjo na něhdźe 2 000 eurow. Kriminalna policija nětko za jězdźidłomaj pyta.

Policija (16.07.21)

Freitag, 16. Juli 2021 geschrieben von:

Z traktorom zwróćił

Ješicy. K njewšědnemu wobchadnemu njezbožu wołachu policiju a wohnjowu woboru wčera wječor w Ješicach (Jeschütz) pola Delnjeje Hórki. Tam chcyše wodźer traktora z připowěšakom z hłowneje dróhi na dwór ratarskeho zawoda wotbočić. Při tym wjacore tony ćežke jězdźidło zwróći. Připowěšak drje wosta na swojich štyrjoch kolesach, suny pak so do traktora, kotrehož wodźer so zrani. Jeho dowjezechu do chorownje. Přičiny nje­zboža njejsu hišće dowuslědźene. Tuchwilu přepytuja, hač bě traktorist přespěšnje po puću abo hač su někajke hinaše wobstejnosće rólu hrali.

Policija (15.07.21)

Donnerstag, 15. Juli 2021 geschrieben von:

We wsy znjezbožił

Wotrow. Wobchadne njezbožo pod wliwom alkohola je so předwčerawšim we Wotrowje stało. 27lětny wodźer Audija bě na wjesnym křižowanišću po wšěm zdaću z přewulkej spěšnosću nalěwo wotbočił a při tym do murje priwatneje ležownosće kaž tež do milinoweho kašćika zrazył. Wodźer kaž tež sobujěducy w starobje 17 do 21 lět so snadnje zra­nichu. Při wobdźěłanju njezboža so wukopa, zo měješe wodźer 1,32 promilow alkohola w kreji. Cyłkowna wěcna škoda wučinja 8 000 eurow.

Policija (14.07.21)

Mittwoch, 14. Juli 2021 geschrieben von:

Dwaj po wšěm zdaću wjele piłoj

Wojerecy. Přewjele alkohola pił bě předwčerawšim wječor 76lětny muž we Wojerecach. Wón swoje koleso hižo pod kontrolu njeměješe, zajědźe přez žiwy płót a skónčnje do wosoboweho awta. Test móžny njebě, policija zdźěli. 35lětny swědk, kiž swoje wobkedźbowanja poli­ciji zdźěli, pak bě tohorunja natutkany. Pola njeho naměrichu 1,72 promilow.

Policija (13.07.21)

Dienstag, 13. Juli 2021 geschrieben von:

Šoferomaj papjery wzali

Bjezdowy. Hnydom dweju wopiteju šoferow je policija předwčerawšim popoł­dnju lepiła. Pola Bjezdowow zadźeržachu 55lětneho šofera Renaulta, kiž wočiwidnje hižo kmany njebě swoje jězdźi­dło wodźić. Hižo při prěnich słowach zastojnikam jeho „chorhojčka“ napadny. Pola muža naměrichu 2,6 promilow alkohola w kreji. Swoju jězbnu dowolnosć smědźeše wón hnydom wotedać. Podobnje bě we Wojerecach, hdźež kontrolowachu 51lětneho wodźerja Mazdy. Wón měješe 1,6 promilow alkohola intus. Tež za njeho bě jězba zrazom nimo, nic jenož tón dźeń, ale drje na dlěši čas.

Policija (12.07.21)

Montag, 12. Juli 2021 geschrieben von:

Sydom wosobow zranjenych

Wojerecy. Ćežke wobchadne njezbožo sta so sobotu popołdnju na zwjazkowej dróze B 97 we Wojerecach při wotbóčce do Kulowa. Tam njebě 42lětny wodźer Renaulta předjězbu 33lětneje šoferki Mitsubishija wobkedźbował a zrazy jej do awta. Při tym so sydom wosobow zdźěla ćežko zrani. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 20 000 eurow. Dróha bě wjacore hodźiny zawrjena.

Policija (09.07.21)

Freitag, 09. Juli 2021 geschrieben von:

Do piwoweho woza so zadobyli

Wojerecy. Njewšědny cil wupytali su sej njeznaći minjene dny we Wojerecach. Na Dróze měra zadobychu so na wotzamknjenej ležownosći do piwoweho woza, kajkež je často na wjesnych swjedźenjach wužiwaja. Z njeho pokradnychu wulki sud piwa kaž tež dalšej mjeńšej sudaj. Nimo toho wotšrubowachu skućićeljo piwowej honačej a wzachu dohromady 150 metrow milinoweho kabla sobu. Rubizna bě něhdźe 500 eurow hódna, wěcna škoda wučinja nimale sto eurow, kaž policija rozprawja.

Z dźěłoweho městna do jastwa

Wulke Ždźary. Hdyž so po sudniskim wusudźe nimaš, móže so spěšnje stać, zo sy wječor w jastwje, wo čimž rano hišće ničo wědźał njejsy. Takle zeńdźe so předwčerawšim 21lětnemu mužej we Wulkich Ždźarach. Wón njebě wot sudnistwa napołoženy krótkoarest nastupił. Na přikaz sudnistwa policisća tuž młodeho muža na jeho dźěłowym městnje we Wulkich Ždźarach wotewzachu a jeho do jastwa dowjezechu. Tam ma wón nětko swoju nabrěmjenjenu pokutu wotsedźeć. Kak dołho ma 21lětny w jastwje wostać, z nowinskeje zdźělenki policije njewuchadźa.

słowo lěta 2020

Anzeige