Krótkopowěsće (13.10.21)

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:

190 infekcijow w Hornjej Łužicy

Budyšin. W Hornjej Łužicy natyk­njenja z koronawirusom zaso chětro přiběraja. Budyski wokrjes informowaše wčera wo 120 w běhu 24 hodźin, Zhorjelski wo 70. Ličbje wotbłyšćujetej so zdobom w incidency, kotruž Roberta Kochowy institut dźensa podawa. Wona je we wokrjesu Budyšin 105 a we wokrjesu Zhorjelc 95,4.

Chcedźa wotnožki institucijow

Wojerecy. Nowe předsydstwo župy „Handrij Zejler“ je so wčera we Wojerecach skonstituowało. Županka Gabriela Linakowa a župan Marcel Brauman staj gremij wo konkretnym stawje jednanjow z městom wo kooperaciji při projektach we wobłuku změny strukturow informowałoj. Župne předsydstwo wočakuje, zo wšitke serbske institucije z hłownym sydłom w Budyšinje přichodnje tež wotnožku we Wojerecach wudźeržuja.

Přećiwo šćežce po wjerškach

Krótkopowěsće (12.10.21)

Dienstag, 12. Oktober 2021 geschrieben von:

Incidenca zaso woteběrała

Budyšin. Wo 97 natyknjenjach z koronawirusom a jednym smjertnym padźe wot minjeneho pjatka je Budyski wokrjes wčera informował. Najebać to wozjewi Roberta Kochowy institut dźensa ze 97,3 nišu incidencu. Podobna je tendenca we wo­krjesu Zhorjelc, tam podawa RKI dźensa hódnotu 90,2. Přez kónc tydźenja bě w Zhorjelskim wokrjesu 71 infekcijow.

Planuja wulkoinwesticiju

Gubin. Kanadiske surowiznowe předewzaće Rock Tech Lithium planuje w delnjołužiskim Gubinje připrawu za produkciju litiumoweho hydroksyda, kotryž hodźi so za twar baterijow za elektroawta. Kaž předewzaće wčera zdźěli, chce nimale 470 milionow eurow inwestować. Start produkcije je za lěto 2024 předwidźany. Rozsud wo inwesticiji mjez druhim hišće wot rozmołwow wo spěchowanskich srědkach wotwisuje.

Herntier dale měšćanostka

Krótkopowěsće (11.10.21)

Montag, 11. Oktober 2021 geschrieben von:

Incidenca přiběraca

Budyšin. Dale přiběrała je incidenca w hornjołužiskimaj wokrjesomaj. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes 115,4 a za Zhorjelski 117,7 podał. Minjeny pjatk su we wokrjesu Budyšin wo 33 a we wokrjesu Zhorjelc wo 43 natyknjenjach z koronawirusom rozprawjeli. Wo kónctydźenskich ličbach strowotniskej zarjadej dźensa informujetej.

Lyrika zhudźbnjena

Lipsk/Drježdźany. Loni stej Róža Domašcyna a Axel­ Helbig antologiju sakskeje lyriki „Weltbetrachter“ wudałoj. Sakska literarna rada je zhromadnje z towarstwom MusikProjektSachsen komponistow přepro­syła někotre basnje ze zběrki zhudźbnić. Mjez druhim je baseń Lenki (Christiany Piniekoweje) komponist Christian FP Kram zhudźbnił. Pod hes­łom „Falls die Winde uns günstig sind“ předstaja projekt 5. a 6. nowembra w Lipsku a Drjež­dźanach.

Dźiwjencow krućišo chłostać

Krótkopowěsće (08.10.21)

Freitag, 08. Oktober 2021 geschrieben von:

Lětušej lawreataj pomjenowanaj

Oslo/Stockholm. Lětuše Měrowe Nobelowe myto spožča žurnalistce Mariji Ressa z Fillipinow a ruskemu žurnalistej Dmitrijej Muratowej, kaž norwegski Nobelowy komitej dźensa w Oslu zdźěli. Lawreat Nobeloweho myta za literaturu 2021 je tansaniski spiso­waćel Abdul­razak Gurnah. Jeho počesća „za bjezkompromisne a sobu čujace zanurjenje do wuskutkow kolonializma a dóńta ćěkanca w škałbje mjez kulturami a kontinentami“, kaž bu wčera w Stockholmje znate.

Wot póndźele koronatest płaćić

Budyšin. Wot 11. oktobra maja ludźo koronatesty w Budyskim wokrjesu za­pła­ćić, wuwzate su na přikład kontak­towe wosoby. Wo jědnaće natyknjenjach z koronawirusom a dalšim smjertnym pa­dźe tam wčera informowachu. Incidenca po RKI wučinja dźensa 102. Incidenca we wokrjesu Zhorjelc je po RKI dźensa na 93,4 rozrostła. Tam su wčera 48 infekcijow zwěsćili.

Choćebuz na wuchodźe prědku

Krótkopowěsće (07.10.21)

Donnerstag, 07. Oktober 2021 geschrieben von:

Incidenca dale nad 100

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu z hódnotu 102,7 zaso trochu woteběrała. Najebać to informowachu tam wčera wo 83 dalšich natyknje­njach z koronawirusom. W Zhorjelskim wo­krje­su zwěsćichu 68 nowoinfekcijow. Tam­niša incidenca je stupaca, RKI je dźensa hódnotu 88,6 podał.

Maja klětu wolić

Bóšicy. Wólby Bóščanskeho wjesnjanosty budu klětu 16. januara. Na to su so wčera wječor gmejnscy radźićeljo Bóšic na swojim rjadnym posedźenju dojed­nali. Budźe-li druhi termin trěbny, ma so tón 6. februara wotměć. Za lětuši nowember předwidźane wólby dyrbjachu prawniskich přičin dla přestorčić. Aktualna wólbna perioda traje hač do 20. februara 2022.

Z baterijemi ćěrjene ćahi

Krótkopowěsće (06.10.21)

Mittwoch, 06. Oktober 2021 geschrieben von:

Wjace natyknjenjow

Budyšin. We wokrjesu Budyšin su wčera wo 68 natyknjenjach z koronawirusom informowali. Wot 548 schorjenych lěkuja wosmjoch w chorowni. Incidencna hódnota je tu po Roberta Kochowym instituće dźensa na 108,1 a we wokrjesu Zhorjelc na 79,4 postupiła. W Zhorjelskim wo­krjesu rozprawjachu wčera wo 69 dalšich infekcijach.

Namjetaj za koaliciske jednanja

Budyšin/Berlin. Rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin je na wčerawšim digitalnym posedźenju wólby zwjazkoweho sejma skrótka wuhódnoćiła, rozjimajo temy, z kotrymiž chce so na nowe frakcije wobroćić. Gremij so wo to prócuje, zo strony namjetaj – mjeńšiny w Zakładnym zakonju zakótwić a mjeńšinowym organizacijam prawo skorženja zmóžnić – při koaliciskich jednanjach wobkedźbuja, zdźěli Domowina.

Sćazane zwony so nawróćeja

Krótkopowěsće (05.10.21)

Dienstag, 05. Oktober 2021 geschrieben von:

Tež we wokrjesu Zhorjelc płaći 3G

Budyšin. W Budyskim wokrjesu běchu wot soboty hač do wčerawšeho 90 na­tyknjenjow z koronawirusom a jedyn smjertny pad. Po RKI je incidenca dźensa ze 94 zaso pod 100. W Zhorjelskim wo­krjesu płaći wot dźensnišeho rjadowanje 3G, nimo toho zwěsćeja kontakty. Incidenca tam wučinja po RKI 63,3. Wot pjatka bě we wokrjesu Zhorjelc 44 infekcijow.

Prěni króć w Praze pódla

Drježdźany. Sakska wobdźěli so wot jutři­šeje srjedy hač do 10. oktobra pod hesłom „Design – Made in Saxony“ prěni króć na festiwalu DESIGNBLOK w Praze. Mjez 16 wustajerjemi su corporate friends z Kamjenca a Biskopičanska modowa designerka Bettina Kletzsch. Dalši wobdźělnicy zaběraja so z ilustraciju, truže­njom, designom lampow a debjenkow, hornčerjenjom a lećom papjery.

Chce adwentne wiki zmóžnić

Krótkopowěsće (04.10.21)

Montag, 04. Oktober 2021 geschrieben von:

Incidenca zaso nad 100

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom w Budyskim wokrjesu sylnje při­běraja. To so w dźensa wot RKI podatej incidency 103,7 zwuraznja. Minjeny pjatk je Budyski krajnoradny zarjad wo 56 infekcijach a dalšim smjertnym padźe rozprawjał. Wokrjes Zhorjelc informo­waše pjatk wo 49 natyknjenjach, dwě wosobje stej w zwisku z koronu zemrěłoj. Incidenca po RKI je tam dźensa 77,0.

Žadanje Sintow a Romow

Heidelberg. Centralna rada němskich Sintow a Romow žada sej, do koaliciskeho zrěčenja za nowe zwjazkowe knje­žerstwo zapisać „wuměnjenja, z kotrymiž so runoprawne wobdźělenje Sintow a Romow w Němskej a Europje spěchuje a so přećiwo anticiganizmej we wšěch wobłukach towaršnosće wojuje“. To rje­kny předsyda centralneje rady Romani Rose po wólbach zwjazkoweho sejma.

Politiske miljeje AfD zepěraja

Krótkopowěsće (01.10.21)

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Lawreat Lessingoweho myta

Drježdźany/Kamjenc. Dramaturg a inten­dant Wilfried Schulz je lawreat Lessingoweho myta Swobodneho stata Sak­ske­je 2021. Schulze běše hač do 2016 intendant Drježdźanskeho statneho čino­hrajneho domu a skutkuje nětko w Düs­seldorfje. Nimo toho spožča tři spěchowanske myta spisowaćelce Jackie Thomae, spěwarce Anna Mateur a žur­na­listce Jasnje Zajček.

Incidenca wyše 80

Budyšin. Roberta Kochowy institut je za Budyski wokrjes dźensa incidencu 80,9 podał, za Zhorjelski 57,5. Wo zwy­šenych natyknjenjach z koronawirusom stej strowotniskej zarjadaj wčera informowałoj. We wokrjesu Budyšin bě 91, w Zhorjelskim 31 nowych infekcijow. Jutře­ poskićeja dalšu móžnosć šćěpjenja w Budyskim Centeru na Žitnych wikach a we Wojerowskim Łužiskim centeru.

Animaciski film wuznamjenjeny

Krótkopowěsće (30.09.21)

Donnerstag, 30. September 2021 geschrieben von:

Dźeń a wjace infekcijow

Budyšin. Incidenca w Budyskim wo­krjesu je po RKI dźensa na 70,1 stupała. 42 nowonatyknjenjow z koronawirusom je tamniši strowotny zarjad wčera zwěsćił. Za Zhorjelski wokrjes podachu dźensa po RKI incidencu 54,7. Tam su wčera 45 nowych infekcijow registrowali, štyri z toho z delta-wariantu wirusa.

Mjenje bjezdźěłnych

Budyšin. W septembrje je wolóženje dźěłowych wikow we wuchodnej Sakskej pokročowało. Tak je tu aktualnje 17 074 bjezdźěłnych, 437 resp. 2,5 procentow mjenje hač w awgusće, kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje. Kwota bjezdźěłnosće je na 6,2 procentaj spadnyła, to je 0,4 mjenje hač měsac do toho. Bjezdźěłnosć bliži so pomału niwowej do koronapandemije, piše předsydka jednaćelstwa Budyskeje agentury Kathrin Groschwald.

Jenož mało dešćika

Anzeige