Wosom hrow bjez wotedaća sadźby

Donnerstag, 23. März 2023 geschrieben von:

To w stawiznach Viktorije Worklecy hišće było njeje, njeporažene w aktualnej sezonje a to bjez wotedaća sadźby.

Worklečanki nastupichu minjenu sobotu swój posledni, a zdobom tež domjacy, hrajny dźeń. Jako hosća mějachu módro-běłych z Wojerec a hrajerki z Rózborka. Prěnja hra dnja startowaše přećiwo Wojerow­čankam. Přez zmužite nadaća a stajne zmylki hosća móžachu sej domjacy jasny předskok nadźěłać, kiž so tež hač do kónca njezměni (25:9).

W druhej sadźbje hosćo kusk lěpje do hry přińdźechu, a tak smešowachu tón abo tamny bul do pola Worklečankow. Tute pak so zamylić njedachu a wuhrachu sej ze stabilnymi přiwzaćemi a dobrymi přihrawkami přez srjedźny nadběh jasne sadźbowe dobyće 25:8.

W třećej a poslednjej sadźbje hry móžachu přihladowarjo rjane změny bula sćěhować. Tola holcy z Worklec njedachu ničo zapalić. Přichodne wulke 3 dypki pućowachu na hižo derje pjelnjene dypkowe konto.

Dumpery we Łužicy

Donnerstag, 23. März 2023 geschrieben von:
Baćoń/Hórki. We wobłuku lětušeho Němskeho dumperoweho mišterstwa přewjedźetej so w Hornjej Łužicy znowa dwaj běhaj. 30. julija w 14 hodź. w Hórkach na tamnišim sportnišću a 3. septembra wot 14 hodź. w Baćonju pola Donatec. Běh w Drjowku w Delnjej Łužicy hižo we wubědźowanskim kalendrje njesteji. Finalne wurisanje změja lětsa 21. oktobra w Ramnowje we wobłuku zetkanja traktorow. Wšitke nadrobniše informacije a přizjewjenske formulare namakaće na webstronje .

Sezona za Liški zakónčena

Donnerstag, 23. März 2023 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški –

EC Kassel Huskies 1:4

(0:2, 0:1, 1:1)

Hižo zazběh do partije pokaza, zo njemóžachu Liški wulku trěbnu napjatosć hižo wjace natwarić. Pobrachowaše na tempje a dokładnosći. Huskije porno tomu běchu wusměrjeni a chcyćiwi na to, měch spěšnje začinić. Nimale šěsć mjeńšinow běchu domjacy z tym zaběrani, hosći z jich defensiwneho pasma wuhnać. Tola krótko pozdźišo klinkaše. Tónraz mějachu Hessojo powerplay. Sylna třělwa Tomaša Sykory zadyri do dołheho róžka wrotow. Hra z hrajerjom wjac na polu traješe tam runje wosom sekundow.

A přińdźe hišće hubjeńšo. Darren Mieszkowski wotfalšowa distancowu třělwu Joela Keussena wuspěšnje k 2:0. Samo na sebi bě tam jasne, zo bě hra rozsudźena. Hač na mało móžnosćow njebě žanych wrotowych šansow wjac za Hornjołužičanow. Spočatk druheje třećiny zwyši znowa Darren Mieszkowski na 3:0. Wot tam přiwza partija skerje charakter testoweje hry. Twjerde stajenje ćěła, zakusane dwuboje, šćedriwe wrotowe sceny, wšo to bě rědke.

Kassel tež druhu hru dobył

Mittwoch, 22. März 2023 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški –

EC Kassel Huskies 1:2

(1:0, 0:2, 0:0)

Bě to scena ze symbolowym charakterom. Lědma bě kónčna sirena po druhej hrě mjez Liškami a Huskiejami z Kassela zaklinčała, to spěchaštaj hłownej sudnikaj spěšnje z lodu do swojeje kabiny. Wonaj budźetaj wědźeć, zo běštaj sej ze swojimi rozsudami mało přećelow w liščej jamje sčiniłoj.

Ze zbožom zwonka remis docpěli

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

Módro-běli Minakał –

ST Marijina hwězda 1:1 (0:0) 

Zestawa hosći: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, B. Zynda (58. Weclich), Hoge, Langer, Cyž, Zelnak, Ladewig (76. Bulank), J. Pakoßnick (86. Wünsche), Eldor (64. Clausen)

Na prěnju wonkownu hru druheje połserije podachu so klóšterscy koparjo do Minakała. Před něhdźe 100 přihladowarjemi běše to wočakowana ćežka partija, dokelž njehraja módro-běli jenož jara robustnu kopańcu, ale tež hrajersce nahladnu. Přiwšěm mějachu hosćo hižo po sekundach móžnosć k zažnemu nawjedowanju.

Njekoncentrowanosć wužili

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

ST Hnašecy/Dobruša –

ST Radwor 6:2 (4:0)

Zestawa hosći: Grenzemann – Wjeńka, Pěčak, Šěrak, Paška, Grubert, Nuk, Mička (59. Ja. Wjacławk), Schulze, Jo. Wjacławk, Hetaš (80. Omran)

Duel wotmě so w Dobruši při rjanym słónčnym wjedrje. Partija měješe z 75 přihladowarjemi tež rjanu kulisu. Wobě mustwje so trochu do hry kopoleštej. Hrajne podźěle pak ležachu přewažnje pola domjaceho mustwa. W 13. min. znješkódni wrotar Peter Grenzemann bul, ale da jón zaso padnyć. Nadběhowar hosćićela wuži šansu k 1:0. Hosćo běchu šokowani. Jenož dwě mjeńšinje pozdźišo suny Lucas Mörl bul po flance do saka k 2:0. Hosćićeljo hru nětko kontrolowachu a nadběhi hosći suwerenje wotwobarachu. W 35. min. nadběhowachu koparjo Hnašece/Dobruše znowa přez křidło. Škitar Fabian Šěrak spyta bul wotwobarać, ale hrajny nastroj skoči do Radworskich wrotow. Dwě mjeńšinje pozdźišo steješe zaso Mörl prawje a zhłójčkowa bul po flance do wrotow k 4:0. Radwor hraješe pře pasiwnje a bě pře njekreatiwny před wrotami přećiwnika.

Falowaše překlepanosć

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy –

Zeleno-běli Sepicy 0:3 (0:2)

Zestawa domjacych: Nico Hahn – Jakub Šołta, Clemens Reinelt (42. Florian Domš), Nico Šuster (63. Anton Malaškin), Józef Matješk (63. Robert Lejnart), Christof Pawlik, Handrij Korjeńk, Ronny Hanuza, Roman Mjechela, Daniel Kral, Oliver Domš

Njedźelu běchu sportowi přećeljo ze Sepic z hosćom w Njebjelčicach. Dobyće přećiwo tabulkowemu susodej bě za Njebjelčanow na kóždy pad trěbne, zo njebychu so hišće hłubšo do tabulkoweje pincy dóstali. W prěnim połčasu widźeše nimale 100 přihladowarjow wurunanu hru ze šansami na woběmaj bokomaj. Hosćićeljo spytachu, přećiwnikej z wulkim ćišćom strašni być. Přez to pak stejachu chětro wotewrjeni. Přeco zaso běžachu do konterow, kotrež hosćo k 1:0 (10.) a 2:0 (35.) wužichu. Wrotar Nico Hahn domjacych přez někotre sylne parady před hóršim wuchowa. Před wrotami Sepičanow pobrachowaše hrajerjam SJN stajnje poslednja wola a tež trěbne zbožo. Čerwjene košle wuwostajichu jednu šansu po druhej.

Faworit so přesadźił

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

EC Kassel Huskies –

Łužiske lodohokejowe liški 4:1

(1:0, 2:1, 1:0)

Wot srjedy hraja Łužiske lodohokejowe liški w playoff-štwórćfinalu přećiwo EC Kassel Huskijam. Prěnju z móžnych sydom hrow su faworića z Kassela suwerenje za sebje rozsudźili. Hnydom wot prěnjeho bullyja sem přewzachu Huskije komando. Hosćo běchu prěnjorjadnje z defensiwnymi nadawkami zaběrani, kotrež pak suwerenje rozrisachu. Liški potom poněčim do hry přińdźechu. Hakle nětko dźěše tež za Běłu Wodu časćišo přez srjedźnu liniju a z tym buchu tež zmužićiše. Jan Nijenhuis přinjese hrajny nastroj do směra na wrota Kassela, wrotar Kielly njemóžeše puk kruće dźeržeć, bě pak potom při reboundźe Mäkitale na městnje. A kak spěšnje to w lodohokeju dźe, pokaza scena po tym. Praktisce w napřećiwnym nadběhu přinjese Max Faber ze suchej třělwu do krótkeho róžka Huskije k zasłuženemu 1:0 nawjedowanju (13.).

Wuslědki (21.03.23)

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

Kopańca, krajna liga

1. Großenhainski FV  20 36 : 14 43

2. FSV Motor Marienberg 18 45 : 21 41

3. SG Taucha 17 41 : 15 38

4. SSV Markranstädt 17 37 : 13 35

5. VfB Empor Glauchau 19 36 : 24 32

6. Rjemjesło Rabenstein 19 33 : 27 31

7. Radebeulski BC  19 42 : 41 30

8.Drježdźany Laubegast 19 42 : 31 28

9. VfB Fortuna Kamjenica 19 37 : 34 26

10. FC Lößnitz 18 32 : 31 23

11. Radefelder SV  17 31 : 30 21

12. VfL Pirna-Copitz  20 24 : 36 20

13. FC Módro-běli Lipsk 19 18 : 45 16

14. BSC Rapid Kamjenica 18 17 : 43 12

15. FSV Wódrjeńca  17 30 : 56 11

16. SZ Drježdźany Strěžin 20 24 : 64 7

Krajna klasa

1. SC Borea Drježdźany 17 63 : 16 44

2. TSV Rotacija Drježdźany 18 40 : 19 41

3. FV Přezjednota Niska 15 51 : 11 37

4. Drježdźanski SC  17 28 : 22 25

5. SV Wesenitzal 15 32 : 29 24

6. SJ Chrósćicy 15 21 : 13 22

7. Rakečanske ST 16 31 : 34 22

8. VfB Běła Woda  17 31 : 39 22

9. SG Weixdorf 18 31 : 39 20

10. FSV Nowosolc-Hrodk 14 29 : 22 19

11. Wojerowski FC 17 29 : 29 19

12. Radebergerske ST 18 31 : 63 14

13. TSV Cossebaude 17 28 : 45 13

14. Drohotka Ramnow 15 28 : 46 9

15. BSV Sebnitz 17 18 : 64 8

Wokrjesna liga stafla II

Wojerowski FC II – LSV Hory 5:2 (1:1)

Wóslink/Sk./K. II – Ně. Pazlicy II 2:1 (0:1)

FSV Łuty – ST Lubuš2:1 (2:0)

Rakečanske ST II – Wul. Dubrawa 2:1 (1:0)

SJ Njebjelčicy – Sepicy 0:3 (0:2)

Minakał – ST Marijina hwězda 1:1 (0:0)

1. ST Hlinowc 14 59 : 9 42

2. Nat. Němske Pazlicy II 15 40 : 16 31

3. LSV Hory 15 51 : 33 31

4. ST Marijina hwězda 15 36 : 21 30

5. FSV Łuty 15 28 : 20 29

6. ST Lubuš 15 39 : 24 24

7. Módro-běli Minakał 15 36 : 33 20

8. Wósl./Skaskow/Kulow II 15 24 : 35 20

9. ST Wulka Dubrawa 15 23 : 33 16

10. Rakečanske ST II 15 28 : 57 14

11. Wojerowski FC II 15 25 : 31 13

12. SJ Chrósćicy II 14 19 : 40 11

13. Zeleno-běli Sepicy 15 22 : 47 11

14. SJ Njebjelčicy 15 14 : 45 5

Sprawny remis w derbyju

Montag, 20. März 2023 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Módro-běli Kulow 0:0

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Matka, Schultz, A. Wałda, T. Wałda, Rawš (46. B. Bejma), Šewc, D. Gloxyn, D. Šołta (66. Nuk), Rachel (90. Ričl), Bejmak

zestawa hosći: Čórlich – Sauer (88. Šěrak), Bergmann, B. Korch, A. Korch, Schneider (73. Popjela), Koplanski (65. Wehlan), Nicolaides, Bulang, Wittek (86. Kisch), Brückner

Wjace hač 200 přihladowarjow – telko ludźi kaž wčera při Ralbičanskim twjerdym hrajnišću hižo dlěši čas tam njeběchu. Před třomi tydźenjemi přećiwo Radworjej sej hru w delanskim stadionje hižo wjac hač 100 přiwisnikow wobhlada. Kulowčenjo wšak stejachu do hry na słónčnym městnje tabulki a běchu z tym faworit. Tola Sokoljo z nowym trenarjom Tomašom Henčlom chcychu Kulowskich wězo mjerzać. A to so jim hladajo na wuslědk tež poradźi. Po 90 mjeńšinach steješe mjenujcy 0:0, štož bě sprawny wuslědk tuteje hry.

Anzeige