Nadpad pjenjez dla skućił

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po bombowym nadpadźe na Dortmundske mustwo pohladny zajaty

Berlin (dpa/SN). Dobry tydźeń po bombowym nadpadźe na mustwowy bus koparskeho prěnjoligista Borussia Dortmund je policija dźensa rano w Tübingenskej kónčinje 28lětneho podhladneho zajała. Po informacijach zwjazkoweho statneho rěčnistwa jednaše podhladny z pjenježnych přičin. Wón na to spekulowaše, zo akcije koparskeho kluba po atentaće dramatisce na hódnoće pozhubja a zo móže po tutym puću wjacore miliony eurow zasłužić. Policija měješe wot wšeho spočatka wulke dwěle, zo ma njeskutk islamistiski abo ekstremistiski pozadk.

Podhladny je 28lětny muž z němskim kaž tež z ruskim staćanstwom. Jemu wumjetuja nětko pospytane morjenje, rozbuchnjenje a strašne ranjenje ćěła.

Tydźenja wutoru běchu do hry Dortmundskeho mustwa přećiwo AS Monaco tři bomby w bjezposrědnim susodstwje busa Dortmundźanow rozbuchnyli. Jedyn z hrajerjow a policist so zraništaj.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu