Za kulturu, zetkanja a stawizny chcedźa historisku farsku bróžnju ...

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za ponowjenje a zachowanje Wochožanskeje farskeje bróžnje zasadźuje so towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja, kotremuž přisłuša 19 čłonow. Farar Daniel Jordanov, wjesny předstejićer Mario Weier a předsyda towarstwa Gerd Pittke (wotlěwa) nadźijeja so dalšich sobuwojowarjow.  Foto: Andreas Kirschke Za ponowjenje a zachowanje Wochožanskeje farskeje bróžnje zasadźuje so towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja, kotremuž přisłuša 19 čłonow. Farar Daniel Jordanov, wjesny předstejićer Mario Weier a předsyda towarstwa Gerd Pittke (wotlěwa) nadźijeja so dalšich sobuwojowarjow. Foto: Andreas Kirschke

Wona pochadźa z lěta 1817. Wo tym swědči posudk Berlinskich dendrologow. „Něhdy su fararjo ze swojimi swójbami w bróžni žito a picu składowali, zdźěla tež drobny skót a syno“, powěda Daniel Jordanov, wot lěta 2007 farar ewangelskeje wosady Wochoza-Hamor, wo farskej bróžni. We Wochozach je wona jenička zachowana kładźita bróžnja a jedne z najstaršich twarjenjow we wsy. Dokelž je wona tajka swojorazna a wosebita, chcedźa ju wuchować a přichodnym generacijam zachować, praji wjesny předstejićel Mario Weier.

W 1990tych lětach je wosada třěchu ponowić dała. W bróžni bě skład wosady. Towarstwo wjesnych žonow tam słomu sušeše, z kotrejež kóžde lěto króny nastawachu. Před šěsć lětami zrodźichu prěnje ideje, bróžnju dołhodobnje zachować a w njej wjesne stawizny runje tak dokumentować kaž serbsku rěč a kulturu. W decembru 2014 załožichu towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja. Wone dopomina na rěčespytnika, teologu, redaktora­ a slawista Bogumiła Šwjelu (1873–1948), kiž bě wot 1908 hač do 1913 farar we Wochozach.

Wjele idejow

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu