Za kulturu, zetkanja a stawizny chcedźa historisku farsku bróžnju ...

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za ponowjenje a zachowanje Wochožanskeje farskeje bróžnje zasadźuje so towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja, kotremuž přisłuša 19 čłonow. Farar Daniel Jordanov, wjesny předstejićer Mario Weier a předsyda towarstwa Gerd Pittke (wotlěwa) nadźijeja so dalšich sobuwojowarjow.  Foto: Andreas Kirschke Za ponowjenje a zachowanje Wochožanskeje farskeje bróžnje zasadźuje so towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja, kotremuž přisłuša 19 čłonow. Farar Daniel Jordanov, wjesny předstejićer Mario Weier a předsyda towarstwa Gerd Pittke (wotlěwa) nadźijeja so dalšich sobuwojowarjow. Foto: Andreas Kirschke

Wona pochadźa z lěta 1817. Wo tym swědči posudk Berlinskich dendrologow. „Něhdy su fararjo ze swojimi swójbami w bróžni žito a picu składowali, zdźěla tež drobny skót a syno“, powěda Daniel Jordanov, wot lěta 2007 farar ewangelskeje wosady Wochoza-Hamor, wo farskej bróžni. We Wochozach je wona jenička zachowana kładźita bróžnja a jedne z najstaršich twarjenjow we wsy. Dokelž je wona tajka swojorazna a wosebita, chcedźa ju wuchować a přichodnym generacijam zachować, praji wjesny předstejićel Mario Weier.

W 1990tych lětach je wosada třěchu ponowić dała. W bróžni bě skład wosady. Towarstwo wjesnych žonow tam słomu sušeše, z kotrejež kóžde lěto króny nastawachu. Před šěsć lětami zrodźichu prěnje ideje, bróžnju dołhodobnje zachować a w njej wjesne stawizny runje tak dokumentować kaž serbsku rěč a kulturu. W decembru 2014 załožichu towarstwo Wochožanska Šwjelowa bróžnja. Wone dopomina na rěčespytnika, teologu, redaktora­ a slawista Bogumiła Šwjelu (1873–1948), kiž bě wot 1908 hač do 1913 farar we Wochozach.

Wjele idejow

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND