Budyšin, 23.09.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

NaroŔna swjed╝enska hud╝ba zaklinŔa│a

Budy╣in. Sinfoniettu Drjeżd╝any wutworichu m│od╝i profesionalni hud╝bnicy p°ed 20 lýtami jako alternatiwu k etablýrowanym sinfoniskim orchestram w sakskej stolicy. Sk│adnostnje 100. jubileja Domowiny w lýŠe 2012 p°ewod╝achu instrumentalisŠa serbske chˇry a solistow p°i p°edstajenju oratorija „NalýŠo“ Korle Awgusta Kocora. Wot toho Ŕasa wýd╝a sej woni tohorunja ważiŠ mjezynarodnje etablýrowanu serbsku kapa│nu mi╣terku Judit Kubicec, skutkowacu tuchwilu w Baden-Badenje. Tak wuprosychu sej ju za swjed╝enskej p°edstajeni k 20lýtnemu wobstaŠu w Drjeżd╝anach a Budy╣inje jako hˇstnu dirigentku.

Po porad╝enym p°edstajenju programa „Serenata notturna“ (wjeŔorne zastaniŔko) sobotu w Drjeżd╝anskej cyrkwi T°och kralow smýd╝achu wŔera nawjeŔor też Budyscy zajimcy, mjez nimi mnozy Serbja, zawýrno elitarny klasiski koncert na wulkej żurli Nýmsko-serbskeho ludoweho d╝iwad│a dożiwiŠ. Do tohole p°edstajenja bý╣e też Serbski komorny orchester SLA zap°ijaty.

Z napjatosŠu woŔakowane bý prap°edstajenje z ChoŠebuza pochad╝aceho a w Berlinje skutkowaceho Delnjoserba Sebastiana Elikowskeho-Winklera. ęto zaŔuwa m│ody kreatiwny wumý│c, kotrehoż wobdawa technizowany swýt, w p°irod╝e, a to w pozdatnje Šichej nocy? Kajke a kotre wobrazy, zaŠi╣Še, zaŔuŠa a nahlady zamˇże wˇn do hud╝bnych wobrazow p°etworiŠ? Je to cy│a galerija najw╣elakori╣ich twˇrbow, kotreż spyta do jednotneho cy│ka zjeŠ. Pozitiwny woth│ˇs na kompoziciju z poetiskim titlom „(z wjacorka, z wjacorka) wjelika Âma“ njech je jemu pohon, w tutym smýrje dale tworiŠ.

Z twˇrbami Christopha Willibalda Glucka, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena każ też zastupjerja italskeje klasiskeje moderny Luigija Dallapiccola bý╣e swjed╝enski koncert ze swojim p°ebýhom rozd╝ýlnych hud╝bnych periodow jara wotmýnjawy, zdobom pak interpretatorisce p°ew╣o naroŔny. D╝ak a respekt publikuma bý╣tej tuż w╣ým wobd╝ýlenym wýstej. (CRM)

Pod dirigatom Judit Kubicec koncertowa╣e Sinfonietta Drjeżd╝any wŔera w NSLD╝. Foto: E. Sprigade

wersija za ćišć

╚estne mjeno Micha│ Frencel domej spożŔene

Budestecy. Sk│adnostnje stolýtneho wobstaŠa wosadneho domu bý p°edsydstwo BudesteŔanskeje wosady wobzamkny│o, domej Ŕestne mjeno Micha│ Frencel spożŔiŠ. Njehladajo de╣Šika bý so wŔera popo│dnju ╣warna Ŕrjˇdka lud╝i p°ed wosadnym domom w Budestecach ze╣│a, mjez nimi wjacory serbscy. Wuznam a skutkowanje Micha│a Frencla serbsce a nýmsce hˇdnoŠejo wotkry╣taj superintendent Jan Malink a wosadny farar Christoph Kństner z │użiskeho zornowca zhotowjenu wopomnjensku taflu, kotruż Malink pożohnowa. Pomnik swýdŔi wo farskim Ŕasu Micha│a Frencla w Budestecach wot lýta 1662 do 1706 a wo jeho najwurjadni╣im skutku, p°e│ożku biblije do hornjoserb╣Šiny.

Nimo dujerjow je chˇr Budy╣in zarjadowanje hud╝bnje wobrubi│. Dirigent Micha│ Janca bý t°i k swjatoŔnosŠi wubýrnje so hod╝ace spýwy z repertoira wupyta│. Jana Kilianowy kýrlu╣ „To krasne s│owo je“, w nýmskej rýŔi zanjeseny „Knjezowy jand╝el“ Smolerja a nutrny paŠer „Mýr pokoj nýtk nas woko╣uje“ z oratorija „«ný“ Zejlerja a Kocora wubud╝ichu mjez p°ipos│ucharjemi wulku ked╝bnosŠ a sylny aplaws. Spýwarki býchu narodnu drastu wobleŔene, kotruż m│odostne w Budestecach każ we w╣ých ewangelskich wosadach Budyskeho kraja haŔ do spoŔatka dwaceteho lýtstotka jako swjed╝ensku drastu no╣achu. Poslednje s│owa spýwa z oratorija „kryj wjes a na╣ dom kˇżdy Ŕas“ klinŔachu każ prˇstwa wo dal╣e spomˇżne wużiwanje wosadneho domu z Ŕestnym mjenom wurjadneho Serba Micha│a Frencla. (KH)

Nowu wopomnjensku taflu za Micha│a Frencla wotkrychu wŔera w Budestecach. Foto: J. Helgest

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.