Budyšin, 02.09.2014
wo nas ber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

CDU dale ped Lwicu a SPD

AfD z 9,7 procentami w krajnym sejmje, neonacistiska NPD zwria

Z jara niskim wlbnym wobdlenjom 49,2 procentow bu wera Sakski krajny sejm za 6. legislaturnu periodu wuzwoleny. CDU wostanje z 39,4 procentami najsylnia mc, to je 0,8 procentow mjenje ha 2009. Dobyerka dnja je Alternatiwa za Nmsku (AfD), kotra docp jako nowak 9,7 procentow. Lwica zakitowae pi stratach 1,7 procenow poziciju najsylnieje opoziciskeje strony (18,9 procentow), SPD polpi so wo dwaj na 12,4 procenty. W nowym krajnym semje su dale Zwjazk 90/Zeleni zastupjeni (5,7 procentow). Za NPD so hakle na pzdnim wjeoru wukopa, zo 4,95 procentow za wospjetne zaehnjenje do parlamenta njedosaha. Z jeno 3,8 procentami (-6,2) je te FDP zwria. Serbscy direktni kandidaa CDU Alojs Mikawk, ministerski prezident Stanisaw Tilich a Marko iman su swoje wlbne wokrjesy zakitowali. Opozicija pak serbskeho zapsanca dlje nima. Wusldk Lwicy njedosaha, zo by Hajko Kozel znowa mandat doby.

Budyin. Najwjeta poraka za demokratiju w le 24 po towarnostnym pewre je hubjene wlbne wobdlenje. Ministerski prezident Stanisaw Tilich (CDU) a ef opozicije Rico Gebhardt (Lwica) sej za to mjezsobu winu pisuwataj. Posledni porokuje wlbny termin na kncu przdnin, Tilich parowae na „konkretne wcne temy“ wusmrjeny wlbny bj opoziciskich stron. Komuny serbskeho sydlenskeho ruma leachu hownje nad krajnym perzkom, z bonusom ministerskeho prezidenta mjachu Panicy-Kukow wlbne wobdlenje 81,0 procentow.

W Budyinje zetkachu so wera jeno CDU a Lwica na wlbny wjeork. Tudyi zapsanc Marko iman (CDU) dakowae so swojim pomocnikam za podpru. Na Hornju uicu chce wn skutkowanje te w swojej mjeztym 6. legislaturnej periode wusmri.

Hajko Kozel wdee wot nastajenja krajneje lisiny Lwicy, kotry dt jeho po wm zdau woakuje. Njezaehnjenje serbskeho zapsanca opozicije do noweho krajneho sejma ma po jeho mnjenju w prnim rjede sakska Lwica zamowi, wako je strona swjske wobzamknjenje, „Serba na wuhladnym mstnje krajneje lisiny nastaji“ zrania.

W Dobrui-Husce ma AfD z 18,7 procentami najwjace wolerjow w dwurnych wlbnych wokrjesach 52–57, shuja Wulka Dubrawa (17,9), Mikow (17,1) a Wslink (16,9). W gmejnach zarjadniskeho zwjazka „Pi Klterskej wode“ wuinja podl AfD na lisinowych hosach mjez 5,4 (Panicy-Kukow) a 7,6 procentami (Worklecy).

Dokel njeje FDP wjace w krajnym sejmje, dyrbi sej CDU noweho partnera pyta. Ministerski prezident Tilich chce z SPD wo koaliciji re. Frakciski pedsyda SPD Martin Dulig pak pipowdi, zo budu „atu w jednanjach wysoko pooi“ a wo temach re, kotre CDU bola, na pikad wo rli minimalneje mzdy. (at)

wersija za ćišć

Kreuz wuzwoleny

Panicy-Kukow. Markus Kreuz je nowy wjesnjanosta gmejny Panicy-Kukow. Z 80,34 procentami wuzwolichu 44ltneho wera do zastojnstwa. Ka nawoda Zarjadniskeho zwjazka Pi Klterskej wode Alfons Ryer zdli, je so „cykownje 1 143 wobydlerjow z Wotrowa a Panic-Kukowa na wlbach wjesnjanosty wobdlio. Z nich b 168 njepaiwych hosow. 824 ludi z gmejny su wukubanemu blidarjej dowru wuprajili“, rjekny Ryer Serbskim Nowinam. Markus Kreuz naslduje Handrija Mikelu, ki b zastojnstwo knc apryla strowotnych a wosobisnkich piin dla zoi. (JaW)

Markus Kreuz Foto: C. koda

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir bernehmen keine Haftung fr Inhalte verlinkter Seiten.