Budyšin, 28.03.2015
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Wobnowjenje pruwowaŠ

105 delegatow ma wo nowym programje a nowych smýrnicach rozsud╝iŠ

Budy╣in.
Zwjazkowe p°edsydstwo Domowiny chce pruwowaŠ potrjebu wobnowjenja Serbskeho zakonja w Sakskej a dal╣ich prawniskich postajenjow. Zhromadnje z Radu za serbske należnosŠe Sakskeje chce k tomu potom zawjazowace poruŔenje daŠ. Tole je jedyn z dlý╣odobnych nadawkow, kotreż je sej Domowina za swoju p°ichodnu d╝ý│awosŠ staji│a, każ z jeje naŠiska za d╝ý│owe smýrnicy wuchad╝a. Wo nich zmýje cy│kownje 105 delegatow ze w╣ých 18 żupow a Ŕ│onskich towarstwow na jut°i╣ej 17. h│ownej zhromad╝iznje Domowiny w Haslowje rozsud╝iŠ.

D╝esaŠstronski naŠisk, wop°ijacy t°inaŠe Šeżi╣Šowych dypkow, kotryż ma pow╣itkowne zamýry noweho programa t°ý╣neho zwjazka „Domowina 2025“ za dobu haŔ do p°ichodneje h│owneje zhromad╝izny 2017 konkretizowaŠ, je Domowinski zarjad hakle za╣│y tyd╝e˝ w╣ým delegatam rozpˇs│a│. Mjeztym je naŠisk smýrnicow też na internetnych stronach Domowiny zjawnosŠi p°istupny. Po schwalenju maja wone po woli nawodnistwa Domowiny byŠ „zak│ad d╝ý│awosŠe wolenych gremijow t°ý╣neho zwjazka każ też Domowinje p°is│u╣nych żupow a sobustawskich towarstwow“, rýka w papjerje, kotraż w hornjo- a delnjoserb╣Šinje każ też nýmŔinje p°edleżi. Zwoprawd╝enje smýrnicow dohladuje Zwjazkowe p°edsydstwo Domowiny. Krˇtkodobnje chce t°ý╣ny zwjazk mjez druhim swoju nut°kownu a wonkownu komunikaciju polýp╣iŠ, krutej mýstnje m│od╝inskeju koordinatorow w Hornjej a Delnjej úużicy trajnje zaruŔiŠ a so prˇcowaŠ wo wuwo│anje hospodarskeho myta zawodam, w kotrychż serb╣Šinu p°ik│adnje na│ożuja. Dlý╣odobnje chce Domowina na p°ik│ad nowe a digitalne wuwuŔowanske formy a wuwiwanje digitalnych wuŔbnicow a rýŔnych kursow w nowych medijach podpýraŠ.

Nimo nowych zawjazkow zmýja delegaŠa jut°e w Haslowje tohorunja wo nowym programje narodneje organizacije pod hes│om „Domowina 2025“ woth│osowaŠ, wo kotrymż su minjene mýsacy w żupach a towarstwach w ╣tyrjoch ko│ach diskutowali.

Jako hosŠi woŔakuja w Haslowje mjez druhim zapˇs│anŔu zwjazkoweho sejma Marju Micha│kowu (CDU), saksku statnu ministerku za wýdomosŠ a wumý│stwo dr. Evu-Mariju Stange (SPD), zamo│witeho za należnosŠe Serbow w Braniborskej, statneho sekretara Martina Gorholta (SPD), a Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU).

Nimo bilancy politiskeho, kulturneho a zjawnostneho d╝ý│a Zwjazka úużiskich Serbow nad╝ijeja pak so mnozy wobd╝ýlnicy a wobked╝bowarjo jut°e też Ŕi│eje diskusije na wurad╝owanju. W╣ako bý za nju na za╣│ymaj h│ownymaj zhromad╝iznomaj p°ema│o chwile. (JaW)

wersija za ćišć

„Chrˇ╣Šan ko│Š“ ze zastatkom

Wospjet su so na wŔeraw╣im posed╝enju Chrˇ╣Šanskeje gmejnskeje rady z nowotwarom tamni╣eje pýstowarnje zabýrali. Mjeztym zo bý za nju hiżo loni srjed╝ lýta prýni zaryw, njejsu ju dotal p°eco hi╣Še twariŠ zapoŔeli. Nýtko pak ma znajmje˝╣a hiżo mjeno.

ChrˇsŠicy.
Nowa Chrˇ╣Šanska pýstowarnja na kromje wsy do smýra na Jase˝cu ma po woli Serbskeho ╣ulskeho towarstwa jako no╣erja a gmejnskeje rady „Chrˇ╣Šan ko│Š“ rýkaŠ. Na tˇnle namjet býchu so zastupjerjo no╣erja hromad╝e ze star╣imi a kub│arkami kˇnc februara dojednali. Chrˇ╣Šanscy gmejnscy rad╝iŠeljo na swojim wŔeraw╣im posed╝enju namjetej p°ih│osowachu a jˇn schwalichu. Dwaj rad╝iŠelej so h│osa wzda╣taj.

Zo ma pýstowarnja, kotruż ani hi╣Še twariŠ zapoŔeli njejsu, nýtko hiżo mjeno mýŠ, wobkruŠi architekt Marko D╝is│awk z tym, zo nima so mjeno jenoż na twarskej tafli jewiŠ, ale zo chced╝a jemu też wonkowne p°iprawy p°imýriŠ. Kmane pomjenowanje namakaŠ bý po s│owach gmejnskeje rad╝iŠelki a p°edsydki star╣iskeje p°irady Kathariny Jurkoweje w╣o druhe haŔ jednore. „Chrˇ╣Šan ko│Š“ pak ma wona za wjele wuprajacy, a wjes so w mjenje tohorunja jewi. Argumentej, zo je mjeno p°ekomplikowane, Šim bˇle hdyż ma so wone też w nýmŔinje takle wużiwaŠ, znap°eŠiwi Marko Kliman, zo „njesmý│a nam maŠer╣Šina żenje p°ekomplikowana byŠ“.

TwariŠ zapoŔeŠ pak „Chrˇ╣Šan ko│Š“ p°eco hi╣Še njemˇża. Kˇżdy d╝e˝ Ŕakaja w gmejnskim zarjadnistwje na pismo wo p°izwolenju spýchowanskich srýdkow. Hakle hdyż zmýja je w rukomaj, mˇża prýnje twarske d╝ý│a wupisaŠ. Poprawom chcychu tole hiżo kˇnc januara ŔiniŠ a nýtko kˇnc mýrca twariŠ zapoŔeŠ. „Mamy potajkim nýhd╝e mýsacaj zastatka“, wobżarowa╣e wŔera Marko D╝is│awk. Problematiske w╣ak je, zo so poskitki twarskich firmow takrjec z kˇżdym tyd╝enjom podrˇ╣eja, dokelż maja p°edewzaŠa nalýto wjace nadawkow haŔ w zymskim Ŕasu. Dyrbja│o-li p°izwolenje spýchowanja tele dny dˇ˝Š, tak zo mˇhli prýnje wupisanja wozjewiŠ, haŔ k zahajenju twarskich d╝ý│ow p°iw╣ým hi╣Še nýhd╝e mýsacaj traje. (MWj)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.