Budyšin, 26.05.2015
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Krˇnu krala njenamakali

SLA po lýtomaj p°estawki B│ˇtowske powýsŠowe nocy dale wjed│

Bˇrkowy.
Ko│owoko│o hewak skerje mýrneje Bˇrkowskeje Bismarckoweje wýże knjeże╣e minjene t°i swjatkowne wjeŔory jara Ŕi│e żiwjenje. Awta z najw╣elakori╣ich kˇnŔin Nýmskeje, ╚ýskeje a Pˇlskeje pjelnjachu pomýrnje spý╣nje nachwilnje zarjadowane parkowani╣Ša. Po stach Šehnjechu lud╝o wjeŔor po wjeŔoru, wuhotowani z p°ikrywami a zawkami pod pażu, k jewi╣Šu pod ho│ym njebjom blisko Bismarckoweje wýże, dok│adnje p°ed lýtstotkom postajeneje.

Tola prjedy haŔ zapoŔa so jednanje wo lubosŠi, rozża│osŠi a p°erad╝e, zabawje╣e skupina Die Folksamen z naroŔnej delnjoserbskej rockowej hud╝bu w bohatej liŔbje p°ichwatany publikum. Wotmýnjejo z wumý│cami ChoŠebuskeho nýmsko-serbskeho ansambla a úukowskim Ardanwen-d╝iwad│om na konjach wuhotowachu woni spodobny p°edprogram. Po nim wjed╝e╣e delnjoserbski spýwytwˇrc Bernd Pittkunings, kiż też swˇjske spýwy zanjese.

Bˇrze zjewi╣taj so nic runje p°eco p°ezjednaj lutkaj Jolka (Janina Raspe) a Jorko (Olivia Gajetzki) p°i wýżi. Wonaj pytataj hiżo p°ez lýtstotki krˇnu serbskeho krala a wrˇŠitaj so k tomu cyle jednorje do toho Ŕasa, jako staj zachowanje krˇny p°ewza│oj. Tak bý╣taj nadobo w Ŕasu wojowanjow a intrigow, ale też w Ŕasu po│nym lubosŠe.

╚orni ryŠerjo woblýhuja twjerd╝iznu Limas a su serbskeho krala (Robert Seiler) Šeżko zranili. Tˇn prosy wˇdneho muża Nykusa wo pomoc, kotryż kralej Serbow też pomha, za to pak sej żada, zo sej kral jeho d╝owku Wodu za żonu bjerje. Nykusowy wotpohlad je, raj Serbow zd╝ýd╝iŠ za tˇn pad, zo dyrbja│ p°ichodny syn „njejapcy“ żiwjenje p°isad╝iŠ. Rjana Lina (Anna M÷bius) zranjeneho serbskeho krala hoji. ╚ini to tak luboznje a derje, zo stanje so samo samodruha a zo so kral do njeje zalubuje, byrnjeż Wod╝e (Cornelia Gr÷schel), d╝owce Nykusa, slubjeny by│. Ale wˇn swoje slubjenje dod╝erżi. NajebaŠ to ke kwasnej nocy njedˇ˝d╝e, p°etoż Woda dyrbi p°eco zaso na nˇc do wody. Lutkaj mjeztym dale za krˇnu pytataj, njenamakataj pak ju ani w za╣│osŠi ani w p°ichod╝e – symboliske to jednanje, zwuraznjace pozhubjenje kralestwa Serbow.

Serbski ludowy ansambl je pod reżiju Dominika Schiefnera seriju B│ˇtowskich powýsŠowych nocow po lýtomaj p°estawki wuspý╣nje dale wjed│. Nawodnica Bˇrkowskeho turistiskeho býrowa Simone Mihlan je z p°edstajenjemi wid╝omnje spokojom: „Inscenacija je so 4 200 p°ihladowarjam jara spodoba│a. Kostimy, jewi╣Šowy wobraz a swýt│owe efekty su jich zahorili. Hra w╣elakich barbow jednanje pod╣mˇrny a zbud╝i p°idatne dożiwjenje. Wosebje kˇnc p°edstajenjow po t°och wjeŔorach mytowa╣e publikum z bohatym p°ikleskom. Wohnjostroj je p°eco znowa p°ipˇznaŠe wuwabi│.“ Simone Mihlan mˇże sej na kˇżdy pad p°edstajiŠ, zo klýtu z powýsŠowymi nocami pokroŔuja. K tomu pruwuja, haŔ so to też hospodarsce wudani. (PBe)

TrýbnosŠ dal╣eho mýstna zrozumliwa

Statny sekretar w ministerstwje za wýdomosŠ, slýd╝enje a kulturu (MWFK) Braniborskeje a zamo│wity kraja za należnosŠe Serbow Martin Gorholt a jeho sakski kolega, statny sekretar w ministerstwje za wýdomosŠ a wumý│stwo (SMWK) Uwe Gaul (wobaj SPD), wopyta╣taj za˝d╝eny pjatk Institut za sorabistiku Lip╣Šanskeje uniwersity.

Lipsk.
JednaŠelski direktor instituta prof. dr. Edward Wornar roz│ożi hosŠom, ke kotrymż s│u╣e╣taj też referent Martina Gorholta Mýto Nowak a studijny dekan prof. dr. Beat Siebenhaar, skutkowanje wuwuŔowanskeje a wýdomostneje institucije. P°itomni býchu tohorunja w╣itcy sobud╝ý│aŠerjo instituta. „Mje je wosebje zajimowa│o, kak so wukub│anje wuŔerjow wotmýwa“, rjekny Martin Gorholt na napra╣owanje SN, „dale smy so z pra╣enjom zabýrali, kak m│odostnych k tomu pohnuwaŠ, zo so za studij wuŔerstwa z Šeżi╣Šom serb╣Šina rozsud╝a.“ Braniborska chce nýtko pruwowaŠ, z│ożujo so na tuchwilne liŔby serbskorýŔneho kub│anja w d╝ýŠacych dnjowych p°ebywani╣Šach a ╣ulach, kelko wuŔerjow serb╣Šiny je trýbnych.

Za w╣itkich wobd╝ýlenych ważna bý diskusija wo dal╣im po│ d╝ý│owym mýstnje za wob│uk fachowa didaktika, to rýka wýdomostneho sobud╝ý│aŠerja na instituŠe. „Tuchwilu pobrachuja na p°ik│ad wuŔbnicy w delnjoserbskej rýŔi za wuwuŔowanje“, Martin Gorholt zwurazni, „dowid╝u tuż, zo je za hiżo wukonjane a dal╣e d╝ý│o cy│e d╝ý│owe mýstno trýbne.“ Tuchwilu p│aŠi Braniborska po│ mýstna za wob│uk rýŔna praksa. Tole pak za wukub│anje wuŔerjow a wýdomostne d╝ý│o dawno njedosaha. Sakska financuje tamne ╣tyri d╝ý│owe mýstna na instituŠe. „Swobodny stat njeje tohodla k pra╣enju dal╣eho po│ mýstna poziciju zabra│. To je skerje należnosŠ Braniborskeje“, roz│ożi sakski rýŔnik SMWK Andreas Friedrich, „wopyt bý skerje informaciskeho razu, wuslýdki z rozmo│wy njebýchu woŔakowaŠ.“ Prof. Wornar ma zetkanje za jara hˇdne. „Nastupajo należnosŠ wuwuŔowanja na polu fachoweje didaktiki pokazuje so problem za wob│uk zak│adne ╣ule. W Sakskej wuwuŔuja tam d╝ýŠi wot 1. do 4. lýtnika, w Braniborskej pak haŔ do 6. lýtnika. Wukub│anje żada sej tuż na specifiku ╣ulow wusmýrjene wobsahi. (MiR)

Serbski wokrjes?

Podstupim/ChoŠebuz.
Za lýto 2019 planowana wokrjesna reforma w Braniborskej wubud╝a hiżo nýtko horce diskusije. W╣elake namjety za nowu strukturu w Braniborskej wjedu ke kontowersam też w jednotliwych stronach. Po prýnich namjetach knjeżerstwa mýli mýsta ChoŠebuz, Frankfurt nad Wˇdru a Brandenburg zhubiŠ status bjezwokrjesnosŠe. Nowe wokrjesy mýli so rjadowaŠ centralnje woko│o Berlina, ╣toż pjeŔa lýp╣u zarjadnisku komunikaciju zaruŔa. WosebitosŠ by by│ nowy wokrjes woko│o ChoŠebuza. W nim by sydlenski rum Serbow w jednym wokrjesu zjednoŠeny by│. Tuchwilu je sydlenski rum Serbow w Braniborskej hi╣Še na t°i wokrjesy rozd╝ýleny. Planowana struktura mˇh│a so hladajo na serbske pra╣enja pozitiwnje wuskutkowaŠ. Za tajki rozsud mˇh│a wotpowýdna reakcija zamo│witych za serbske należnosŠe w Braniborskej, ale też w Domowinje doskˇnŔny rozsud na dobro Serbow wobwliwowaŠ.

P°ichodne struktury njejsu hi╣Še rozsud╝ene, ale wjace haŔ d╝esaŠ wokrjesow Braniborska w p°ichod╝e njezmýje. (JK)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.