Budyšin, 22.10.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Folkloriada tule p°edstajomna

Na CIOFF-kongresu w Budy╣inje p°ihotuja też Folkloriadu 2016

Budy╣in.
„Wjeselimy so, zo je 44. swýtowy kongres hˇsŠ Domowiny. Nam je jara ważne, zo mˇżemy so tule z kulturu Serbow zeznajomiŠ. Hiżo wŔera je nas nˇcny napohlad Budy╣ina zad╝iwa│“, rjekny p°edsyda Mjezynarodneje rady za organizowanje folklornych festiwalow (CIOFF) Philippe Beaussant d╝ens dopo│dnja na nowinarskej konferency w Budyskim Serbskim domje. Jemu poboku sed╝achu nimo p°edsydy nýmskeje CIOFF Norberta MŘllera zapˇs│ancy z Azije, Argentinskeje, Kanady, jużneje Europy, Afriki, úaŠonskeje Ameriki, ęwicarskeje każ też reprezentanŠa UNESCO. „Stawka pilotow dla mýjachmy nýkotre Šeże, Lufthansa pak nam pomha╣e je zmi╣trowaŠ. Wuchad╝amy tuż z toho, zo mˇże jut°e wjeŔor w╣itkich nimale 200 wobd╝ýlnikow ze 60 krajow oficialne zahajenje w d╝iwadle dożiwiŠ“, rysowa╣e Beaussant staw konferency, kotraż traje haŔ do njed╝ele. W 1970 za│ożenej organizaciji CIOFF je 30 000 folklornych ansamblow z wjace haŔ sto krajow zastupjenych, mjez nimi też Smjerd╝eŔanska rejwanska skupina, SLA a ChoŠebuski rejwanski ansambl P°eŠelstwo. CIOFF koordinuje tuchwilu wjace haŔ 320 folklornych festiwalow na swýŠe. Też festiwal úużica, kotryż bud╝e klýtu wot 9. do 12. julija, z tohole żˇr│a Ŕerpa.

Budyski kongres ma mjez druhim tomu s│użiŠ, p°ihotowaŠ 6. folkloriadu, kotraż ma so 2016 w Mexiku wotmýŠ. M│odostni, hiżo 20 lýt w p°edsydstwje zastupjeni, maja p°i tym ważnu rˇlu p°ewzaŠ. Hakle njedawno su woni slýd╝erski projekt wo tradicionalnych hrajkach po w╣ým swýŠe p°edstajili. Na pra╣enje, haŔ nochce so Domowina jako hosŠiŠel Folkloriady p°izjewiŠ, rjekny jednaŠel Bjarnat Cyż: „Smy tule koparske mi╣terstwa europskich mje˝╣in p°ewjedli, tak mˇhli też Folkloriadu p°ewjesŠ.“

Dal╣e a zjawnje wobjednawane Šeżi╣Šo bud╝e tema imaterielneho kulturneho herbstwa UNESCO. CIOFF je jako njeknjeżerstwowa organizacija p°ipˇznaty partner swýtoweje kulturneje organizacije. ętwˇrtk dopo│dnja na kulturnej konferency w NSLD╝ rozprawja mjez druhim prof. dr. Christoph Wulf jako mýstop°edsyda narodneje nýmskeje komisije UNESCO. Dr. Ines Kellerowa, dr. Theresa a dr. Fabian Jacobsec ze Serbskeho instituta p°edstaja serbsku prˇstwu wo ╣kit ludowych na│ożkow. Wuspý╣ne p°ik│ady z Kanady, Paraguayja a Estiskeje tam runje tak roz│oża każ rˇlu etniskich skupin.

CIOFF je w minjenych lýtach swoje zajimy wot folklory na pow╣itkownu ludowu kulturu roż╣ýri│a. W Europje pak maja nastupajo p°ipˇznaŠe a spýchowanje ze stron EU hi╣Še „problemy mentality“, każ Norbert MŘller zwýsŠi. Też w Francoskej njep°is│u╣eja ministerstwu kultury, ale sporta. D╝ýlenje mjez wysokej a ludowej kulturu tam dale p│aŠi. (CoR)

SLA na wikach Inthega

Serbski ludowy ansambl p°edstaji so wŔera a d╝ensa w Karlsruhe na d╝iwad│owych wikach Inthega. Wjace haŔ 150 wustajerjow poskiŠowa╣e tam programy za hrajnu dobu 2015/2016. Sobud╝ý│aŠerjo SLA Katherina Winkler, Diana Wagnerec (wotlýwa) a Stefan Cu╣ka tam ansambl zastupowachu a roz│ożichu, ╣tˇ Serbja su a ╣to SLA je. Zajim bý wulki, ansambl bu knihowany a sobud╝ý│aŠerjo nawjazachu tˇj╣to zwiskow. Najwjet╣i zajim zbud╝i nowa rejwanska show „S│owjan sym“, kotraż zmýje klýtu na Mjezynarodnym folklornym festiwalu úużica premjeru. Inthega su najważni╣e d╝iwad│owe wiki w Nýmskej. Foto: SLA/Stefan Cu╣ka

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wupisanje:

Ludowe nakładnistwo Domowina poskića k 1.12.2014 dźěłowe městno zamołwiteho za nawěški (m/ž) we wotrjedźe rozšěrjenje.

dalše informacije
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.