Budyšin, 01.08.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Serbscy kub│arjo dale trýbni

Wosebje m│odym lud╝om d╝ý│o zmˇżniŠ

Budy╣in/Mi│oŠicy.
Serbske ╣ulske towarstwo je srjed╝ julija nowu kub│arku w Chrˇ╣Šanskej pýstowarni p°istaji│o. Wot awgusta zapoŔnje dal╣a w ChoŠebuskej Witaj-pýstowarni d╝ý│aŠ. Wobý stej swoje wukub│anje zakˇnŔi│oj, jedna w Budy╣inje na Serbskej fachowej ╣uli za socialnu pedagogiku, tamna w ChoŠebuskim centrumje za horni schod╝enk. Perspektiwisce pak su dal╣i serbscy kub│arjo trýbni. W╣ako so nýkotre pýstowarki SęT na swˇj zas│użeny wumýnk hotuja. „SŔasom wabimy za dorost a mýjachmy w minjenych lýtach stajnje zaso wuspých“, praji p°edsydka SęT Ludmila Budarjowa.

Też w d╝ýŠacych dnjowych p°ebywani╣Šach Mi│oŔanskeho K°esŠansko-socialneho kub│anskeho skutka (CSB) zapoŔnje jut°e pjeŠ nowych kub│arkow skutkowaŠ. W╣itke m│ode żony su hakle nýtko swoje wukub│anje na statnje p°ipˇznateho kub│arja w Budy╣inje zakˇnŔili. Dwý bud╝etej w NjebjelŔanskej pýstowarni d╝ý│aŠ, dal╣e t°i w PanŔicach-Kukowje, Budy╣inje a Kulowje. HaŔ na absolwentku w Kulowje su w╣itke serbskeho pochada. „Mamy hiżo mnohe lýta dobre zwiski k fachowej ╣uli za socialnu pedagogiku w Budy╣inje“, roz│ożuje jednaŠel CSB Peter Neunert, „a z tam wukub│anymi m│odymi fachowcami dobre nazhonjenja.“ W╣itke pjeŠ m│odych żonow je swoje wukub│anje w direktnym, t°ilýtnym wukub│anskim procesu zakˇnŔi│o. „Za nas je jara ważne, zo mˇżemy wosebje m│odym lud╝om w na╣im regionje d╝ý│owe mýstno poskiŠiŠ. Jenoż tak wostanu na╣e wsy a mýsta żiwe“, mýni Peter Neunert.

Też SęT Ŕerpa z wukub│anskeho profila w Budy╣inje. Nimo direktneje mˇżnosŠe wukub│anja wużiwa ╣ulske towarstwo jako no╣er tohorunja poskitk potencielnych sobud╝ý│aŠerjow, kot°iż dˇstawaja d╝ý│o p°ewod╝ace ╣tyrilýtne wukub│anje. „Na Budyskej fachowej ╣uli, z kotrejż wusko hromad╝e d╝ý│amy, wukub│uja zajimcow, kot°iż su hiżo w druhim powo│anju d╝ý│ali a so nýtko na kub│arja p°ekub│uja“, praji Ludmila Budarjowa. W tajkim wukub│anju su tuchwilu dwaj zajimcaj a jedna zajimŔa. Nazymu zapoŔnje dal╣i m│ody muż po tymle puŠu powo│anje kub│arja wuknyŠ. „W╣itcy ╣tyrjo su pola nas pod╝ýlnje p°istajeni. Na╣ zamýr, wjace mużi p°istajiŠ chcyŠ, na te wa╣nje postupnje zwoprawd╝amy“, Ludmila Budarjowa potwjerd╝a. Też CSB tutu wariantu zdobywanja personalneho dorosta wużiwa. Lýtsa pak żanych tajkich absolwentow p°istaji│ njeje. (MiR)

Carolin Kralec a Petra Matkec (wotlýwa) d╝ý│atej mjeztym hiżo druhe lýto we WorkleŔanskej pýstowarni „K wˇdnemu mużej“, kotraż je w no╣erstwje gmejny, jako kub│arce. Wot jut°i╣eho zmýjetej nowu koleginu. Foto: M. Bulank

wersija za ćišć

Dwý t°eŠinje p°edstajenjow nimo

Budy╣in. Guliwer podawa so na Budyskim hrod╝e ponýŔim na swoje poslednje puŠowanja. WŔera je sej we wob│uku 19. lýtnjeho d╝iwad│a nýhd╝e 600 lud╝i inscenaciju z pjera intendanta NSLD╝ Lutza Hillmanna po romanje Jonathana Swifta wobhlada│o. Z dotalnymi 23 p°edstajenjemi stej wjace haŔ dwý t°eŠinje planowanych nimo. Jedne zarjadowanje dyrbjachu de╣Ša dla wotprajiŠ. Dohromady je dotal nimale 19 100 wopytowarjow dyrdomdeje Guliwera dożiwi│o. „Wosebje zahorjeni su p°ihladowarjo wot 6,50 m wulkeje postawy Guliwera a wot techniskich detailow, kotreż su tˇnraz na jewi╣Šu wid╝eŠ. Mnozy su turisŠa, kot°iż tu nýkotre dowolowe dny p°ebywaja“, rjekny nawodnica zjawneje komunikacije NSLD╝ Gabriele Suschke.

Hi╣Še jýdnaŠe krˇŠ chce Nýmsko-Serbske ludowe d╝iwad│o haŔ do 10. awgusta kruch „PuŠowanja Guliwera“ pokazaŠ. Zastupne lisŠiki su hi╣Še na p°eda˝. Na poslednim p°edstajenju so swýrny sobuskutkowacy, nak│adnik dr. Frank StŘbner, z Budyskim lýtnim d╝iwad│om rozżohnuje. To budu zdobom jeho 60Šiny. Po tym podad╝a so sobud╝ý│aŠerjo NSLD╝ do p°estawki hrajneje doby.

Na dnju wotewrjeneho pomnika 14. septembra wýzo też d╝iwad│o swoje durje woŔini. Prýnja premjera bud╝e hornjoserbska, a to 3. oktobra z klankod╝iwad│owym kruchom „Ma│y wˇdny muż“. (CoR)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.