Serbja trjebaja zmužitosć, być hinaši

Donnerstag, 22. April 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Prěni online-forum Serbskich Nowin su mjez druhim Hans-Jakob Völkel (koawtor a zamołwity za zwuk) a Patricia Kaube (režiserka a producentka) filma „Sorbenkind“, moderator Jakub Wowčer, přełožowarjej Bosćan Nawka a Janek Wowčer kaž tež Budyske studijo MeKoSax a Michał Cyž wuhotowali (na fotach wotlěwa). SN/Hanka Šěnec Prěni online-forum Serbskich Nowin su mjez druhim Hans-Jakob Völkel (koawtor a zamołwity za zwuk) a Patricia Kaube (režiserka a producentka) filma „Sorbenkind“, moderator Jakub Wowčer, přełožowarjej Bosćan Nawka a Janek Wowčer kaž tež Budyske studijo MeKoSax a Michał Cyž wuhotowali (na fotach wotlěwa). SN/Hanka Šěnec

Rozmołwa wo filmje „Sorbenkind“ z Patriciju Kaube a Hansom-Jakobom Völkelom

Prapremjeru filma „Sorbenkind“ we wobłuku prěnjeho digitalneho foruma našeho wječornika je wulka ličba zajimcow sćěhowała. Moderator zarjadowanja ­Jakub Wowčer je připosłucharjam a přihladowarjam doma za wobrazowkami režiserku a producentku Patriciju Kaube a korežisera kaž tež zamołwiteho za zwuk Hansa-Jakoba Völkela ze za­jimawymi prašenjemi zbližił.

Je to Waša dotal najwjetša produkcija?

P. Kaube: Haj, wona je po dołhosći najdlěša, kotruž smy dotal zwoprawdźili.

Móžeće skrótka rozkłasć, kak sće na ideju přišli, film produkować?

Veröffentlicht in Medije
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND