„Wukrawjenje“ strachi wubudźa

Freitag, 19. August 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Redaktorki a redaktorojo Serbskich Nowin maja tež zwonka Ludoweho nakładnistwa Domowina dobre powołanske perspektiwy. Wo tym swědča tři wotchady k 30. septembrej. Naslědnistwo zaručić zda so ćežko być. To napjate połoženje w redakciji jara přiwótřa a přichod serbskeho wječornika wohroža, wšako su tež hižo dalše městna wakantne.

Budyšin (SN/at). Šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer je wot 1. oktobra 2022 jako wyši redaktor w serbskej redakciji sćelaka MDR přistajeny. Po tym, zo je předwčerawšim dźěłowe zrěčenje podpisał, informowaše wón wčera redakciju wo swojim powołanskim přichodźe. Wuprajenje je Bogna Korjeńkowa, nawodnica Budyskeho studija MDR, našemu wječornikej wobkrućiła. SN běchu 5. julija wo tym pisali, zo „je Janek Wowčer swoje dźěłowe zrěčenje jako šefredaktor Serbskich Nowin a wotrjadnik za nowiny a časopisy w Ludowym nakładnistwje Domowina wupowědźił“.

Veröffentlicht in Medije
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND