Nowiny a syće štwórta a pjata móc towaršnosće

Donnerstag, 16. März 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Osman Oğuz, moderator Clemens Kießling a Daniel Lehmann (wotlěwa) rozjimachu we wobłuku diskusijneho a filmoweho wječora w Budyskim młodźinskim klubje Kurti lěpšiny a njelěpšiny socialnych medijow.  Foto: Reno Rössel Osman Oğuz, moderator Clemens Kießling a Daniel Lehmann (wotlěwa) rozjimachu we wobłuku diskusijneho a filmoweho wječora w Budyskim młodźinskim klubje Kurti lěpšiny a njelěpšiny socialnych medijow. Foto: Reno Rössel

Socialne medije wobwliwuja kulturu diskutowanja, poćah mjez knježacymi a wobydlerjemi kaž tež klasiski žurnalizm

„Internet je komunikaciske procesy bjezdwěla změnił. Najpozdźišo ‚web 2.0‘, zmóžnjacy tak mjenowanu many-to-many-komunikaciju, je tomu polěkował, towaršnosće přetworić, a to tež na dobre wašnje.“ Z tymle słowami zahaji Daniel Lehmann, žurnalist a docent za medijowu kompetencu, medijowu etiku a medijowe stawizny mjez druhim na Ber­linskej Humboldtowej uniwersiće, swój impulsowy přednošk „Social media w konteksće protestowych hibanjow“ předwčerawšim w Budyskim młodźinskim klubje Kurti. Jako „pozitiwne přikłady“ předstaji wón „MeToo-kampanju, rewolucionarne ‚Arabske nalěćo‘ kaž tež hibani­ ‚Fridays for future‘ a ‚Black lives matter‘. Bjez socialnych medijow njebychu tele protesty – tež na globalnej runinje – dawno telko kedźbnosće zbudźili a towaršnosć bytostnje wobwliwowali.“ Druhi bok medalje w tym zwisku po słowach Lehmanna je, zo „hodźa so z pomocu socialnych medijow aktiwistki a aktiwisća nańć, jich profile a aktiwity sćěhować a naposledk online difamować“.

Veröffentlicht in Medije
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND