Za nowinu a rěč wědylačny wopyt w redakciji

Freitag, 16. Juni 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Seniorojo DJV Sakskeje wčera w redakciji Serbskich Nowin scyła njepytnychu, kak chětře je so čas minył. Tak zajimawa bě wuměna myslow ze zastupowacym šefredaktorom Axelom Arltom (zady stejo).  Foto: Rolf Dvoracek Seniorojo DJV Sakskeje wčera w redakciji Serbskich Nowin scyła njepytnychu, kak chětře je so čas minył. Tak zajimawa bě wuměna myslow ze zastupowacym šefredaktorom Axelom Arltom (zady stejo). Foto: Rolf Dvoracek

Budyšin (SN/at). „Ma redakcija Serbskich Nowin dale rěč tworjacy nadawk, kaž je to wot prjedawšeje Noweje doby znate? Kak wupadaja zwiski mjez redakciju a čitarjemi? Rozestaja so redaktorki a redaktorojo mjez sobu kritisce ze swojimi žurnalistiskimi wupłodami?“ Prašenja to, kotrež jimachu wčera popołdnju wopytowarjo redakcije serbskeho wječornika. Woni přisłušeja seniorowej skupinje Němskeho zwjazka žurnalistow Sakskeje. Hladaja na to, zo tele dźěłarnistwo žurnalistow spěchowanje serbskorěčnych medijow do swojich wustawkow zapisało, chcychu so z aktualnym połoženjom redakcije zeznajomić.

Veröffentlicht in Medije
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND