Digitalne rěčne programy znazornili Empfehlung

Freitag, 12. April 2024
Artikel bewerten
(1 Stimme)

Pod hesłom „Serbšćina w digitalnych programach – soblexx, sotra, bamborak a Microsoft“ je Rěčny centrum WITAJ (RCW) wčera wječor zajimowanych na zarjadowanje do Benoweje žurle Jakubecoweho wustawa w Kulowje přeprosyło.

Kulow (SN/MiP). Něhdźe 20 hosći běše přeprošenju RCW sćěhowało. Tež wirtuelnje, w poskićenym online-streamingu, je so tón abo tamny na zarjadowanju wobdźělił. Wječor moderěrowaše nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa. Mjez druhim wita tež Stefana Behrlu, zjawnostneho zamołwiteho předewzaća Microsoft za Saksku, Durinsku a Braniborsku. Wón sam dźěła hižo 10 lět ze serbskimi fachowcami w zwisku z wuwiwanjom a implementowanjom serbskorěčnych funkcijow w Microsoft-produktach hromadźe. „Wuraz dobreje kooperacije je přełožowarska funkcija Bing, kotruž Microsoft na jara dobrym rěčnym niwowje hižo dwě lěće za serbšćinu poskićuje“, wón wuzběhny.

Veröffentlicht in Medije
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND