Horce boje w Budyšinje a sewjernje sprjewineho města

Freitag, 24. April 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

23. apryla 1945 horjachu w Budyšinje ćežke boje mjez wojakami 24. motori­zowaneje gardoweje brigady a 13. gardoweho tankoweho połka pod komandom majora Fomenka a němskej wobsadku za twjerdźiznu postajeneho Budyšina pod rozkazowanjom měšćanskeho komandanta połkownika Hoepki. Tón bě hižo na spočatku sowjetskeje ofensiwy nad Nysu 18. apryla wulki móst awtodróhi sewjernje města rozbuchnyć dał. Toho­dla běchu sowjetscy nadběhowarjo dźeń po tym nuzowani Budyšin nadběhować, hačkuliž běchu Drježdźany zaměr postupowacych sowjetskich wojakow.

By-li awtodróhowy móst nad Sprjewju hišće stał, bychu sowjetske tanki runu smuhu dale na wulkoměsto nad Łobjom jěli a Budyšin nalěwo „ležo wostajili“. 18. apryla dopołdnja bližeše so 13. tankowy połk z Hbjelska Wósporkej, a jeho tankisća wobsadźichu městačko, ko­trehož móst nad Lubatu běchu Němcy do toho rozbuchnyli. Přez Worcyn docpěchu sowjetske tanki w rańšich ho­dźinach Budyšin na wuchodnej stronje a zahajichu jeno z tankami a motorizo­wa­nymi jězdźidłami a z pjeć nakładnymi awtami infantrije bój wo město.

Veröffentlicht in Róčnica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige