Pawoł Šenkar

Freitag, 13. Oktober 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
12. winowca 1948 zemrě prěni serbski brigadnik Pawoł Šenkar nahle w ródnych Serbskich Pazlicach a bu na Njebjelčanskim kěrchowje pochowany. W Serbskich Pazlicach bě so wón 1. nalětnika 1925 do žiwnosćerskeje swójby narodźił. Po šuli sta so wón z dźěłaćerjom a w lětomaj 1947 do 1948 bě sekretar Serbskeje młodźiny w Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ a z prěnim brigadnikom. Spočatk lěta 1948 nawjedowaše prěnje tydźenske dobrowólne brigadowanje serbskich młodostnych swojeje ródneje wsy w Budyšinje, hdźež woni rozwaliny něhdyšeje Lessingoweje šule zrumowachu a z wozyčkami wotwjezechu. Ta pomhaše połožić zakład za nastaće noweho Serbskeho domu. Serbskopazličanska młodźinska brigada zahaji pod nawodom Pawoła Šenkarja tak akciju „Natwarimy Serbskim dom“. Na wuchodnej stronje 1956 poswjećeneho Serbskeho domu nad bywšim zachodom do něhdyšeje kofejownje dopomina pěskowcowa plastika w jeho wulkosći na brigadnika Pawoła Šenkarja jako symbol za wšěch dobrowólnych twarcow Serbskeho domu.
Veröffentlicht in Spomnjeće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND