Protyka (19.06.15)

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

  19:00 Čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 20. a 21.6.  Wjesny swjedźeń w Kinajchće

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Michałkach

  13:00 Regata wodosportoweho towarstwa k zawrótej słónca při Bjerwałdskim jězoru

  14:00 Serbski zabawny swjedźeń w Choćebuskim Puškino­wym parku

  14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Němčanskim domje žiwjenskeje pomocy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  11:00 Towarstwa wokoliny a města Wojerec prezen­tuja so w měšćanskej bibliotece

  11:15 Matineja z Róžu Domašcynej a Janom Cyžom na Wo­jerowskim hrodźe

  13:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo měšćanski pokal w Sulšecach pola Kulowa

  13:00 Janske jěchanje w Kózlem

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

  17:00 Koncert z Přezpólnymi na Lichańskim hrodźe

  19:00 Koncert ze spěwytwórcom Thomasom Knorrom w Budyskej Starej wodarni

Póndźelu 22.6. 17:00 Diskusija w Budyskim Kamjentnym domje „Njepře­ćelskosć napřećo cuzym“

Srjedu 23.6. 15:00 „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (12.06.15)

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

Pjatk 12. do 14.6.  Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serb­sku ludowu kulturu w Čornym Chołmcu

Sobotu 13.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje župy w Domje­ Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

  19:30 Duchowny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady­ w Chróšćanskej cyrkwi

  20:30 Literarno-hudźbne předstajenje  „Rekwiem za Mata­ Starika“ w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu 14.6. 16:00 Lětni koncert chóra Meja před Radworskej Starej cyr­kwičku

Póndźelu 15.6. 17:00 Casting SLA za projekt „Armida“

Srjedu 17.6. 19:00 Předstajenje knihi „Serbske drogotki“ w Choćebuskim­ Serbskim muzeju

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

Sobotu 20.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuměłcy Hornjeje Łuži­cy“ w Połčnicy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

Protyka (05.06.15)

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Sobotu 6.6. 9:30 Wukubłanske wiki w Lubijskim wikowym

a zarjadowanskim parku

  15:00 Beachvolleyballowy turněr w Ralbicach

  16:00 Swójbny musical „Krabat a potajna kniha“

we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:30 Swjedźenske zarjadowanje Serbskeje drastoweje skupiny Židźino při tamnišej starej šuli

Njedźelu 7.6. 10:00 Jörg Tausch prezentuje na Ćišćanskim dworje projekt „KunstLandStrich“

  10:00 Měšćanski dźěćacy swjedźeń na Wojerowskim hrodźe a w zwěrjencu

  10:00 Dźeń kamjenjow we Wochožanskim parku

błudźenkow

  13:00 11. muzejowy swjedźeń w Njeswačidle

  14:00 Šulerjo wodźa w Hórnikečanskej energijowej fabri­ce po wustajeńcy „Kunst am Werk“

  14:00 Dźěćacy cirkus w Biskopičanskim zwěrjencu

Wutoru 9.6. 18:00 Zetkanje zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany w Budyskim Kamjentnym domje

  19:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Serbskeho muske­ho chóra Delany w Konjecach

Protyka (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnjanskim muzeju

  19:30 Serbske młodźinske dźiwadło při NSLDź „Wokomik prošu“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 30. a 31.5  Wjesny swjedźeń w Kulowcu

  9:30 Volleyballowy turněr delnjoserbskeje młodźiny

w Prjawozu

  11:00 Literarny brunch „jejko k snědani“

we Wojerowskej kulturnej fabrice

  14:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej twjerdźiznje

  15:00 Swjedźeń towarstwow w Hórnikečanskim

woby­dlerskim centrumje

  17:00 Koncert z oratorijowym chórom Wojerecy

w tamnišej Janskej cyrkwi

  20:00 Mejemjetanje ze zabawu w Salowje  

Njedźelu 31.5. 9:00 Wulki dźěćacy swjedźeń

   wokoło Ramnowskeho hrodu

  10:00 Dźeń wotewrjenych tykowanych domow

w Hornim kraju

  11:00 Wodźenje po Wětničanskim parku k dnjej parka

Póndźelu 1.6. 10:30 Dźěćacy swjedźeń w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu

Protyka (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Protyka (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Pjatk 15.-17.5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Čitanje Jurja Łušćanskeho ze zběrki „Čerwjeń brěškow­“ w Praskej Hórnikowej łužiskoserbskej knihowni

  20:00 Předstajenje hry „Vaje iz sedenja“ słowjenskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šentjanž w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 16.5. 20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 17.5. 14:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Puć k němskej jednoće“ we wopomnišću Budyšin II

  15:30 Nalětni koncert chóra Lipa w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

Póndźelu 18.5. 17:00 Posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w krajnoradnym zarjedźe

Wutoru 19.5. 19:00 Premjera knihi LND „Ze žohnowanjom na puć“ w awli Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje

  19:30 Podijowa diskusija z kandidatami za wólby Budyske­ho wyšeho měšćanosty we hłownym domje­ NSLDź

Srjedu 20.5. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

Štwórtk 21.-22.5.  21. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła w dźěćacym přebywanišću „Nad Brusnikom“ w Běłej Wodźe­

Protyka (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Pjatk 8.5. 19:00 Program madźarskich a Radworskich šulejow na žur­li Radworskeje „Meje“

  19:00 Tradicionalny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe z chórom Meja

  19:30 Přednošk Juliana Nyče pola Bizoldec w Haslowje

  19:30 Wotewrjenje noweje wustajeńcy Jana Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:45 Wopomnjenske zarjadowanje składnostnje znowa­załoženja Domowiny w Chrósćicach

Sobotu 9./10.5.  Hornčerske wiki w Halštrowje

  9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Choćebuskim delnjoserbskim internaće

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Njedźelu 10.5. 14:30 Oficialne wotewrjenje Njebjelčanskeje pěstowarnje

Póndźelu 11.5. 17:00 Posedźenje wokrjesneho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika

  19:30 Přednošk wo islamje a křesćanstwje w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Srjedu 13.5. 19:00 Rakečanska serbska bjesada w farskej bróžni

Protyka (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Pjatk 1.–3.5.  25. mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

  10:00 Swójbny swjedźeń na Budyskich Žitnych wikach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Budyskej wohnjostraži

  10:00 Nalětnja sadźenska bursa we Wochožanskim parku­ błudźenkow

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabato­wym młynje

  11:00 Wodźenje po historiskej Hórnikečanskej ener­gijowej fabrice

  15:00 Mejemjetanje w Kamjenej

  15:30 Swjedźenske zarjadowanje „200 lět Wjercha Pückle­rowy park“ při Mužakowskim hrodźe

  15:30 Zetkawanski dźeń we Wojerowskim zwěrjencu

Sobotu 2.5. 10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim dworje

  15:00 „Wotewrjeny biodwór“ pola Čóškec w Ralbicach

  19:00 Koncert z Classic Brass a prof. Matthiasom Eisenber­gom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  20:00 Budyski korčmowy swjedźeń – w „Culinariumje“ hraje kapała SerBeat

Njedźelu 3.5. 9:00 Łužiski kćenjowy běh na Kamjenskim torho­šću

Protyka (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Sobotu 25. a 26.4.  Dnjej němskich zahrodnistwow, mjez druhim pola Čórli­chec w Koćinje 

  10:00 Nalětnje přirodowe wiki w Stróži

  10:00 Zelowe zarjadowanje na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Sinfoniski koncert na koncertnej žurli w Stróži

  19:30 Premjera komedije Budyskeho NSLDź „Smjaśe zaka­zane“ w Hochozy

  21:00 Koncert z rockowej skupinu Horny Harmonics ­

w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 26.4. 14:30 Zahajenje sezony w klóšterskej zahrodźe w Pančicach­-Kukowje z wotewrjenjom dweju wustajeńcow­

  15:00 Zelowe pućowanje po Rěčičanskim Erlichtec dworje

  16:00 Komorny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  18:00 Pišćelowy koncert we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Srjedu 29.4. 19:30 Koncert z chórom Łužyca a z chórom Budyšin

w Choćebuskim muzeju Dieselowa milinarnja

Štwórtk 30.4. 19:30 Chodojtypalenje w Hodźiju

Protyka (17.04.15)

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Pjatk 17.4. 19:00 Přednošk Trudle Kuringoweje w Komorowskim młodźinskim klubje

  19:00 Čitanski wječor z Jurjom Kochom na Smolic statok­u w Hórkach

Sobotu 18.4. 14:00 Casting Serbskeho ludoweho ansambla za dźěćacy musical

Njedźelu 19.4. 10:00 Dźeń wotewrjenych poprjancarnjow w Połčnicy

  14:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  14:00 Žohnowanje motorskich w Ralbicach

  15:00 Wodźenje po wosebitej jutrownej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  18:00 Zahajenski koncert 50. Wojerowskich hudźbnych dnjow we Łužiskej hali

Wutoru 21.4. 19:00 Přednošk w Budyskej měšćanskej bibliotece wo Dru­hej swětowej wójnje  

  19:30 Přednošk wo Wojerowskich skulpturach z hudźbnym přewodom we Wojerowskim hrodźe  

Srjedu 22.4. 10:00 Serbske dźěćace dźiwadło „W putach Čorneho pana“­ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  18:00 Diskusijny wječork z Caren Lay (Lěwica) we Wojerowskim wobydlerskim běrowje

Neuheiten LND