Wěstotny koncept za jubilej

Dienstag, 17. Januar 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Hannover (B/SN). Atentat na Berlinske hodowne wiki w decembru pohnuwa tež zarjadowarjow lětušeho jubileja reformacije hłubšo rozmyslować. „Z poradźowarjemi smy situaciju woměrje analyzowali“, rjekny jednaćel towarstwa Jubilej reformacije 2017 Ulrich Schneider. Njewotwisnje wot podawkow w minjenych tydźenjach su na wěstotnym koncepće za spominanske lěto we wuskim wothłosowanju ze zarjadami a policiju, krajneho knježerstwa Saksko-Anhaltskeje kaž tež z fachowcami intensiwnje dźěłali. Ćežišćo při tym su wulkozarjadowanja kaž zakónčaca Boža słužba 36. němskeho cyrkwinskeho dnja 28. meje.

Dušepastyr policije warnuje

Veröffentlicht in Cyrkej a swět
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli