Žiwy poćah k Bohu

Montag, 15. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Drježdźany (B/SN). Zawodny kurs wo­sebitych eksercicijow z modlitwu k Bohu a Jězusej wotmě so před měsacom prěni raz w domje we Wysokich dubach. Mo­dlić so wosrjedź přirody, začuwać ćěło a dychanje, zwjazać to z mjenom Jězu Chrysta – tele kročałki sej wobdźělnicy zbližichu a pohłubšichu je. Žiwy poćah k Bohu a ke Chrystusej spóznachu woni w mjelčenju, we wuměnje nazhonjenjow, na wšědnej Božej mši a z modlitwu.

Debata wo cyrkwinskim azylu

Lipsk (B/SN). Zwjazk a kraje chcedźa z cyrkwjemi znowa wo azylu wuradźować. To žadaše sej konferenca nutřkownych ministrow, po tym zo běchu pady cyrkwinskeho azyla minjeny čas přiběrali. Tajki azyl je „žohnowanje za prawniski stat“, podšmórny ćěkanska słužba jezuitow. Tuchwilu je w Němskej něhdźe 500 před wotsunjenjom wohroženych ćěkancow w cyrkwinskim azylu.

Mandźelstwo za wšitkich?

Veröffentlicht in Cyrkej a swět
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.